Som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare ska ha det bra. Medarbetare som är motiverade tycker om sina arbetsuppgifter och gör ett bra jobb.

Individuellt utbildningsprogram

Vi strävar alltid efter att våra medarbetare ska kunna sätta sig in i ett arbetsområde på ett strukturerat och noggrant sätt. Varje ny medarbetare får gå igenom en Training on the Job – ett utbildningsprogram som är individuellt anpassat för att medarbetaren ska kunna ta till sig allt fackämnesspecifikt innehåll så snabbt som möjligt. Därutöver erbjuder vi löpande introduktionsmöten för att hjälpa nya medarbetare att snabbt lära sig företagets strukturer. 

De första veckorna har du en fadder som är din personliga kontaktperson. Din fadder hjälper dig att snabbt och smidigt komma in i vårt företag. Efter några månader har vi ett avstämningssamtal för att försäkra oss om att du verkligen trivs och mår bra. Detta avrundar introduktionsfasen i vårt företag.

Sociala förmåner och friskvård

Att se till att våra medarbetare har en säker och modern arbetsplats är lika självklart för oss som en rättvis och prestationsbaserad lön. Dessutom erbjuder TYROLIT attraktiva sociala förmåner.

Tre utbildade preventionsspecialister ansvarar för våra medarbetares säkerhet och hälsa. Därmed uppfyller vi mycket mer än vad lagen kräver. 

Även efter arbetstid har vi en stark gemenskap. Exempel på sådana aktiviteter är TYROLITs teaterförening och idrottsverksamhet. Detta stärker sammanhållningen även på fritiden.

Personalutveckling

För oss på TYROLIT är en riktad vidareutveckling för våra medarbetare oerhört viktig och därför satsar vi mycket på deras fortbildning. Fortbildningsåtgärderna höjer inte bara kunskapsnivån – de stärker motivationen, prestationsorienteringen och inte minst lojaliteten.

Vi ser det som vår uppgift att föra vår kunskap och kompetens vidare till nästa generation. Förutom en gedigen lärlingsutbildning erbjuder TYROLIT även behovsbaserade, individuella traineeprogram, exempelvis inom marknadsföring och tillämpningsteknik. De gör medarbetarna ordentligt förberedda inför sitt framtida ansvar i företaget. 

Utbildnings- och fortbildningsprogrammet förnyas för varje år och erbjuder många fortbildningsmöjligheter inom områdena:

  • Personlig utveckling
  • Arbetsmetodik
  • Ledarskapsprogram
  • Projekt- och processledning
  • Kvalitet
  • IT
  • Hälsofrågor

Dessutom ges varje år nya föredrag på intressanta teman som ett led i den löpande personalutvecklingen.