TYROLIT är en av världens ledande tillverkare av bundna slip-, kap, borr- och skärpverktyg och av maskiner till byggindustrin.

Familjeföretaget Swarovski Gruppe, med säte i Schwaz i Tyrolen i Österrike, startade 1919 och har i dag cirka 4.300 anställda på 26 produktionsplatser i 11 länder på 5 kontinenter. Inom divisionerna Metall och Precision, Industrifackhandel, Bygg och Sten, Keramik och Glas tillverkar TYROLIT 80 000 olika produkter. Dessa erbjuds till kunder världen över via 35 försäljningsbolag och ytterligare distributörer i 65 länder. TYROLITs produkter slipar, kapar och borrar olika material av olika hårdhet med högteknologi från Tyrolen. Experterna på TYROLIT är kända över hela världen för att klara en mängd olika utmaningar och är uppskattade samarbetspartner vid utveckling av nya och innovativa lösningar. 

Familjeföretag sedan 1919

Som bolag i den dynamiska Swarovski-koncernen har TYROLIT full frihet att agera självständigt för att även uppnå långsiktiga verksamhetsmål. På TYROLIT gör vi allt för att entusiasmera såväl interna och externa målgrupper och uppnå ett hederligt och långsiktigt partnersamarbete. Därför optimerar vi ständigt kvaliteten på våra produkter och tjänster och anpassar affärsprocesserna löpande allteftersom marknadsbehoven förändras. Investeringar i forskning och utveckling, utbildning och fortbildning av egna medarbetare samt i tekniska förbättringar utgör en central del av företagsledningen på TYROLIT. Ett globalt SCM-system har införts för att säkerställa att leveranstider till kunderna kan hållas världen över. En hållbar resurshantering, säker arbetsmiljö och efterlevnad av rättsliga krav har sedan 1919 bidragit till en positiv affärsutveckling.

TYROLIT tillhandahåller sina kunder ekonomiska och ekologiska lösningar inom för närvarande fyra affärsområden. Tack vare en världsomfattande försäljning och ett team med erfarna tillämpningstekniker kan TYROLIT även erbjuda en service av högsta kvalitet.

 

 

 

 

Metall | Precision

TYROLIT producerar högteknologiska verktyg för ett stort antal tillämpningar inom motor-, växellåds-, och stålindustrin och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för kundspecifika krav.

Läs mer

Industrifackhandel

En världsomfattande försäljning inom affärsområdet Industrifackhandel, i kombination med högkvalitetslösningar inom de tre kärnområdena kapning, slipning och ytbehandling, gör att TYROLIT kan erbjuda en starkt kundorienterad marknadssupport.

Läs mer

Bygg

Inom affärsområdet Bygg är TYROLIT ledande systemleverantör för borrsystem, vägg- och vajersågar och golvsågar samt för ytbehandling. För specialprojekt erbjuder TYROLIT individuella kombinationer av verktyg och maskiner.

Läs mer

Sten | Keramik | Glas

TYROLIT producerar skräddarsydda diamantverktyg och sliplösningar för kapning, kalibrering, polering och profilering av natur- och konststen, keramer och glasmaterial efter mycket höga kundkrav.

Läs mer

TYROLITs höga kvalitetskrav när det gäller produkter och service, samspelet med varandra och relationen till sina affärspartner är djupt förankrade i företagets strategiska inriktning och återfinns i vår vision, mission och företagspolicy.

 

Vision

TYROLITs verktyg och system utgör grunden för mänsklighetens tekniska vidareutveckling.

Mission

Familjens och medarbetarnas styrka utgör tillsammans vår centrala framgångsfaktor som bygger på tradition, innovation och långsiktighet och handlingar som säkerställer vårt företags lönsamhet på ett hållbart sätt. Som produktionsföretag har vi ett tydligt fokus på kvalitet. För sin kvalitetssäkring och kvalitetsledning har TYROLIT utvecklat det integrerade ledningssystemet IMS.

Principer

Den höga nivå som vårt företag har lovat att upprätthålla följer våra produkter hela vägen från valet av råmaterial till den färdiga produkten. Produktkvaliteten och det starka serviceutbudet är något som TYROLITs kunder och partner världen över kan lita på.

 

Visa mer

Översikt över Tyrolit-koncernen

Sedan starten 1919 har det hänt mycket på TYROLIT. Genom åren har flera internationella bolag integrerats i företaget. Som oberoende koncern är TYROLIT i dag en av världens ledande tillverkare av bundna slip-, kap-, såg-, borr- och skärpverktyg och som systemleverantör av verktyg och maskiner till byggindustrin.

 

Bolag inom TYROLIT-koncernen:

 

 

Tillsammans erbjuder vi våra kunder en global närvaro med produktion på 26 platser i 11 länder på fem kontinenter.

TYROLIT i dag

SWAROVSKI-koncernen

Swarovski-koncernen består av SWAROVSKI Optik, som tillverkar optiska precisionsinstrument som teleskop och kikare, TYROLIT, ledande producent av slip-, såg-, borr- och kapverktyg och leverantör av verktyg och maskiner, samt affärsområdet kristall, Swarovski Crystal Business,.

 

Swarovski Crystal Business

 

Swarovski utvecklar, tillverkar och säljer smycken, kristall av hög kvalitet, äkta ädelstenar och syntetiska smyckestenar samt ett stort antal färdiga produkter som accessoarer och belysningslösningar runtom i världen. Det som 1895 började som ett litet kristallsliperi i Wattens

i Österrike har utvecklats till ett globalt företag som kan erbjuda exklusiva produkter till kunder över hela världen. Med sin rika historia och kultur av kreativitet är Swarovski verksamt inom olika affärsområden och har åtagit sig att växa och behålla sin ledande position inom design, kreativitet och teknisk innovation.