STRATO ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Tyrolit är marknads- och teknikledande på området högporösa slipskivor till djupslipning. Med produktserien STRATO har TYROLIT kunnat höja ribban ytterligare när det gäller såväl kvalitet som prestanda. I och med lanseringen av STRATO ULTRA finns nu nästa generation plan- och djupslipverktyg ute på marknaden. Framför allt inom turbinindustrin innebär användningen av STRATO ULTRA att kostsamma slipverktyg med sintrad aluminiumoxid kan bytas ut utan negativ inverkan på prestanda. Skivor av sintrad aluminiumoxid innebär kraftigt slitage på skärpverktyg och leder till reducerad livslängd för skärpverktyget. TYROLIT erbjuder profilerade slipverktyg till våra kunder. Enkla kantprofiler eller förprofileringar skräddarsydda till kunden kan beroende på profildjup avsevärt minska ställtiden (förprofileringstiden) och det slitage denna medför på skärpverktyget. Mer information Mindre information

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd
 • Godkänd för användning upp till 63 m/s

VIPER ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Med VIPER ULTRA sätter TYROLIT en ny standard på djupslipningsområdet. Det patenterade bindningssystemet VIPER ULTRA ger en mer kontrollerad inbindning vilket skapar en mantling kring kornytan och därmed märkbart bättre kornbindning.

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd

Slipverktyg för bearbetning av industriknivar

Slipverktyg i keramik- och fenoplastbindning.

Grov- och finslipning (polering) främst med plastbindningar till våtslipning.

 • Stor avverkningsförmåga på mycket kort tid
 • Hög ytkvalitet

STRATO SA

Galvaniskt bundna slipverktyg för djup- och planslipning

I produktserien STRATO SA kan TYROLIT erbjuda slipverktyg med galvaniskt bundna superslipmedel som främst är avsedda att användas inom turbinindustrin. Dessa slipverktyg garanterar hög profilprecision och högsta processäkerhet vid djupslipningsprocesser. Detta leder exempelvis vid bearbetning av ringspår till ett mycket exakt slipresultat och låga kostnader per komponent. Mer information Mindre information

 • Maximal profilnoggrannhet
 • Möjlighet att byta belägg
 • Maximal produktionsmängd

STRATO SA

Galvaniskt bundna CBN-verktyg för djup- och planslipning

Med produktserien STRATO SA kan TYROLIT för första gången erbjuda verktyg med superslipmedel och hållbara profildimensioner som ger mycket hög processäkerhet vid djupslipningsprocesser. Den höga profilhållbarheten säkerställer ett exakt slipresultat även vid komplicerade tillämpningar.

 • Skräddarsydd tillverkning
 • Maximal produktionsmängd
 • Nybeläggningsbarhet
 • Maximal profilprecision
 • Ständig optimering

DressTec NGR

Nästa generationens diamantskärpvalsar

TYROLIT har utvidgat sin portfölj med diamantskärpvalsar med ett unikt nytt sortiment: DressTec NGR. Med den här nya produktserien kombinerar TYROLIT marknadens kortaste leveranstid med samma höga precision och kvalitet. Det uppnår vi med en kombination av innovativ produktionsteknik, de senaste behandlingsprocesserna och den modernaste högprecisionsmättekniken på vår Hightech-anläggning, TYROLIT Neuenrade i Tyskland. DressTec NGR kombinerar kvalitet, reproducerbarhet och precision med marknadens kortaste leveranstid. Det är unikt för industrin. Mer information Mindre information

 • Marknadens kortaste leveranstid!
 • Planeringssäkerhet
 • Högre flexibilitet
 • Exempellös investering