Aktiv miljöledning

Miljöskyddet utgör en av hörnpelarna i TYROLITs verksamhetsmål. En positiv ekonomisk utveckling går hand i hand med en sund och hållbar användning av naturens resurser. TYROLIT ser därför inte miljöskydd som en begränsning utan som en möjlighet. När TYROLIT blev certifierade enligt ISO 14001 1996 blev företaget en föregångare på området i Österrike. Det är en roll som TYROLIT tar på stort allvar.

  • Miljöskydd är en del av vår företagskultur. TYROLIT uppfyller naturligtvis alla rättsliga krav. I vårt arbete strävar vi dessutom efter att kontinuerligt utöka vårt frivilliga miljöarbete.
  • Miljöskydd skapar innovation. För TYROLIT har det medvetna miljöskyddet en avgörande betydelse för innovationen, själva grunden för varje framgångsrikt företag. En hänsynsfull hantering av våra resurser ger en trygghet för TYROLITs säte, arbetsplatser – och marknadsledande ställning.
  • Miljöskydd tryggar framtiden. En långsiktig trygghet för vår tillvaro utan något aktivt miljöskydd är inte möjligt. Därför är miljöskyddet ett genomgående tema inom TYROLITs samtliga affärsområden.