För TYROLIT är inte hållbar utveckling bara ett tomt ord utan djupt förankrat i TYROLITs riktlinjer. Företaget vidtar kontinuerligt åtgärder för att säkerställa en positiv ekologisk balans.

TYROLIT förlitar sig på

  • optimering av kemiska produkters användning,
  • minskning av gasförbrukningen,
  • solkraftens verkan,
  • installation av en regenerativ efterförbränning,
  • ständiga förbättringar av produktionsavfallets återvinningsgrad.


2006
 certifierades TYROLIT som ett hållbart företag av ”Partnerschaft Nachhaltigkeit und Wirtschaft” (partnerskap för en hållbar ekonomisk utveckling), som instiftats av förbundslandet Tyrolen och handelskammaren i Tyrolen.

2008 mottog TYROLIT utmärkelsen ”Sustainability Award” av SKF för hållbar hushållning.

Sedan 2010 är TYROLIT medlem i ”respACT”, en företagsplattform för Corporate Social Responsibility (CSR), för ett ansvarsfullt socialt handlande och en hållbar utveckling.

Mer information om ”Innovationer för generationer” hittar du här.