Tjänster för återförsäljare

Presentationssystem

 

Sälj dina produkter i stället för att bara samla dem på lager.

Ett smart presentationssystem kan vara din viktigaste säljare. Tyrolit erbjuder flera flexibla skyltningslösningar som förklarar våra färgbeteckningar och våra olika kvalitetskategorier.

Detta är ett riktigt flexibelt system. Du kan till och med använda det om du vill behålla ditt eget presentationssystem då de flesta skyltarna fästs med magnetremsa.

Skyltarna kan också enkelt skäras till i rätt storlek. Hör av dig till din kontaktperson på Tyrolit om du är intresserad.

TYROLIT Trade Academy

 

Vet du mer säljer du bättre

Tyrolit Trade Academy är ett utbildningsprogram för våra partner. Målet är enkelt – fördjupade kunskaper om industriella slipmedel för att skapa en starkare grund för ökad försäljning och högre avkastning. Utbildningen är indelad i tre olika nivåer och innehåller även säkerhetsutbildning. Nivåerna omfattar alla områden: Från

grundkunskaper till mer avancerade kunskaper inom produktområdet, som behövs för att kunna sälja lösningar. Deltagarna blir certifierade och får intyg.

Genom att sälja premiumprodukter baserat på en värdediskussion ser du till att allting inte bara handlar om priser och kan öka din vinst. Den här utbildningen visar dig hur du kan ligga steget före. Med övertygande produktivitetsanalyser och relaterade kostnadsbesparingsberäkningar kommer du också att uppleva en större kundlojalitet. Ett annat resultat av våra utbildningar är högre försäljningssiffror, som du kommer att uppnå eftersom du vet hur du kan sälja värde och presentera resultat på ett övertygande och

professionellt sätt. Tala med din representant om du behöver mer information.

NexMart

 

Köp dina TYROLIT-verktyg via Europas ledande branschplattform – NexMart är den oberoende fackhandelsportalen som drivs och vidareutvecklas av industrin och handeln tillsammans. Huvudsyftet med nexMart är att det göra handeln ekonomiskt fördelaktig för alla parter.

Den som använder NexMart kan sänka processkostnaderna permanent genom hela mervärdeskedjan. Portalen är en neutral beställningsförmedlare mellan återförsäljare och leverantörer inom branscherna verktyg, beslag, järnvaror, trädgårdsutrustning och tekniska behov.

Till portalen