Kvalitet har tradition

1994 blev TYROLIT den första europeiska slipmedelstillverkaren som fick sitt kvalitetsledningssystem ISO-certifierat.

Integrerat managementsystem

Namnet TYROLIT står för kvalitet. Företaget har en lång tradition av kvalitetsledning och blev 1994 den första europeiska slipmedelstillverkaren med ett ISO-certifierat kvalitetsledningssystem. Integrerad ledning innebär på TYROLIT att varje kvalitets-, miljö- och säkerhetsledningssystem på alla produktionsplatser byggs upp och drivs gemensamt. Syftet är att etablera en enhetlig standard för att på optimalt sätt kunna garantera att den höga produkt- och servicekvaliteten uppnås enligt företagets verksamhetsmål.

 

IMS gör det möjligt att utnyttja synergier mellan olika områden, identifiera och lösa problem och jämföra olika platsers resultat med hjälp av nyckeltal. Förutom återkommande kontroller av ett externt certifieringsorgan (TÜV CERT) övervakas ledningssystemet även löpande genom internrevisioner.

Kvalitet som en central del av företagskulturen

TYROLIT blev en föregångare inom slipmedelsindustrin genom att tidigt inse vikten av att ha ett kvalitetsledningssystem. I dag har de allra flesta TYROLIT-bolag integrerats i detta system.

Kompetenta medarbetare och leverantörer och kunder är alla delaktiga i den kontinuerliga optimeringen av hela mervärdeskedjan. Kvaliteten och serviceinriktningen är hörnpelarna i vår filosofi och grunden till framgång.

Aktivt miljöskydd för en säkrad framtid

TYROLIT känner ett ansvar för framtiden. Vi har ett ansvar och gör aktivt vår insats för en hållbar och positiv ekonomisk utveckling.

Miljöskyddet är därför inte bara en av hörnpelarna i våra verksamhetsmål utan även integrerat i vår företagsledning. Läs mer om miljö hos TYROLIT.

Arbets- och driftsäkerhet

 

Som arbetsgivare är det vår uppgift att garantera att säkerheten på arbetsplatsen är av allra högsta standard för alla medarbetare. Målet är att hålla risken för olyckor så liten som möjlig.

 

Genom löpande arbetsplatsutvärderingar, säkerhets- och produktutbildningar och kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön är en maximal säkerhet på arbetsplatsen möjlig. Redan på lärlingsnivå stärker vi medvetenheten om säkerhetens centrala betydelse på arbetsplatsen genom inriktad utbildning.

 

 

Produktsäkerhet

TYROLIT garanterar att alla verktyg motsvarar kraven enligt oSa och europeiska standarder. CE-märkningen garanterar att våra maskiner helt och fullt uppfyller gällande EU-standarder. Därutöver strävar vi hela tiden efter att göra våra produkter ännu säkrare.

 

Obs! TYROLIT avråder med bestämdhet att använda några slipverktyg som inte är försedda med symbolen oSa, EN13236 (diamantverktyg), EN12413 (kapskivor och sliprondeller) eller EN13743 (lamellrondeller).