Välkommen till inköp på TYROLIT

Vår filosofi

 

Som en av världens ledande tillverkare av bundna slip-, kap, borr- och skärpverktyg och producent av maskiner för byggindustrin satsar TYROLIT på högsta kvalitet och bästa service för sina produkter. För att vi ska uppfylla våra kunders höga kvalitetskrav ställer vi mycket höga krav på oss själva och våra leverantörer.

För att vi ska kunna leverera allra högsta kvalitet till våra kunder är vi måna om att ha ett partnersamarbete med våra leverantörer som bygger på förtroende, öppenhet och hederlighet.

Som leverantör blir man integrerad i TYROLITs interna och externa mervärdeskedja, som sträcker sig mycket längre än till enbart bedömning av produktkvalitet och lönsamhet.

Förutom kvalitet och innovation är det särskilt viktigt för oss att vi kan lita på varje enskild leverantörs leveranssäkerhet och flexibilitet. Vi ser vår relation till våra kunder och leverantörer som ett långsiktigt samarbete som bygger på en win-win-situation.

Ett partnerskap har den fördelen att man kan vidareutvecklas tillsammans och ständigt förbättra processer. Förutsättningarna för det är att man har en liknande filosofi och en förståelse för teknologiska framsteg.

Som produktionsföretag är TYROLIT på ständig jakt efter potentiella leverantörer världen över. På den här sidan kan du hitta information om de olika produktområdena som vi behöver och köper in till den dagliga produktionen.

 • Konventionella slipmedel: normalkorund, ädelkorund, sintrad aluminiumoxid, kiselkarbid …
 • Slipmedel med hög hårdhet: Syntetisk diamant, naturdiamant, CBN
 • Fenoplast (flytande eller pulverformig)
 • Slipskivearmering
 • Bindemedel och fyllmedel: lera, fältspat, glasfritta, pyrit
 • Metallpulver: järn, koppar, brons, volfram, tenn
 • Stålblad
 • Kärna
 • Öglor, flänsar, folier
 • Diverse ritningsdelar som pressformar osv.
 • Brännstöd
 • Maskinreservdelar
 • El-/elektronikmaterial
 • Förpackingsmaterial: kartonger, lådor, etiketter osv.
 • Hjälpmaterial: div. kemikalier, tekniska gaser, smörjmedel, smådelar
 • Verktyg 
 • IT: maskin- och programvara
 • Kontorsmateriel
 • Arbetarskydd
 • CI-artiklar, reklammaterial 
 • Blanketter

 

 • Maskiner, anläggningar
 • specialmaskinstillverkning
 • Energi
 • Avfallshantering
 • Rengöring
 • Säkerhetstjänster
 • Byggnadsarbete

Erbjuder du produkter och tjänster som passar oss och vårt inköpsprogram?

Då kan du anmäla dig online genom att fylla i formuläret för "leverantörsanmälan" till TYROLIT och skickar in det tillsammans med alla nödvändiga dokument till purchasing@tyrolit.com

 

Leverantörsanmälan 

Här kan du ladda ned våra aktuella inköpsvillkor.

Inköpsvillkor

Bilaga för maskiner

Leveransvillkor

På beställningar och i uppdragsorder osv. uppges respektive leveransadress. Observera också alla olika leveranstider. Leveranser utanför angiven leveranstid måste anmälas och godkännas i förväg. Vi ber dig respektera detta. Om leveranstiderna inte respekteras eller om leveransen skickas till fel adress står leverantören för alla följdkostnader.

Tyrolit Schleifmittelwerke
Swarovski K.G. 
Swarovskistraße 33
A-6130 Schwaz

Telefon
+43 664 82 92 904
+43 664 82 92 759

Leveranstid
mån – tor: 06:30–12:00/13:00–15:30
fre: 06:30–12:00/13:00–14:00

Google Maps

Tyrolit Schleifmittelwerke
Swarovski K.G. 
Werk 5, Dornau 19
A-6135 Stans

Telefon
+43 664 82 92 736


Leveranstid
mån – tor: 07:00–12:00/13:00–15:30
fre: 07:00–12:00/13:00–14:00


Google Maps

Tyrolit Schleifmittelwerke
Swarovski K.G. 

Josef-Heiß-Straße
A-6134 Vomp

Telefon
+43 664 82 92 915
+43 5242 606 2480

Leveranstid
mån – tor: 07:00–15:00
fre: 07:00–14:00

Google Maps


Följesedel

 

En korrekt ifylld följesedel med fullständiga beställningsreferenser från Tyrolit väl synliga (ingen faktura!) måste bifogas leveransen. Om följesedel saknas kommer inte leveransen att anses vara avtalsenligt fullgjord och kommer därför inte att godtas utan efter Tyrolits eget val antingen lagras eller returneras på leverantörens risk och bekostnad. 

 

Förpackning

Leveransen ska vara fackmässigt förpackad och expedieras enligt Tyrolits fraktinstruktioner, om sådana finns. Eventuella skador som uppstår till följd av att sådana instruktioner inte har följts ansvarar leverantören för.