Vinkelslip

Vinkelslip

Torrsågar, diamantslipskålar och armerade kapskivor, med TYROLIT TGD®-teknologi som tillval.

Visa mer

Bensinkap

Bensinkap

Kapskivor med en diameter på upp till 400 mm, lämpar sig särskilt för användning på byggarbetsplatser och för kapning av större dimensioner.

Visa mer

Hand- och ringsågar

Hand- och ringsågar

För att skära i armerad betong, murverk och diverse byggmaterial och göra mindre öppningar och hål i väggar och tak.

Visa mer

Betongslip och spårfräs

Betongslip och spårfräs

Skärning och slipning av betong, murverk och diverse byggmaterial.

Visa mer

Bordsågar

Bordsågar

Bearbetning av kakelplattor, golvplattor, porös sten, massivsten, tegelsten samt diverse byggmaterial. Användning inom bygg-, trädgårds- och landskapsbyggnadsindustrin.

Visa mer

Fogskärning

Fogskärning

Skärning av armerad betong, ny betong och asfalt. För breddnings-, renoverings- och rivningsarbeten av vägar, flygplatser, broar och industrigolv. Öppningar för kablar och rör samt håltagning i tak.

Visa mer

Kärnborrning

Kärnborrning

För att borra i armerad betong, murverk och diverse byggmaterial. Används inom installations- och infästningsteknik samt för att göra perforeringsborrhål och som stöd för vägg- och vajersågstillämpningar.

Visa mer

Väggsågar

Väggsågar

För att skära i armerad betong, murverk och diverse byggmaterial. För kontrollerad nedmontering samt rivning, ombyggnad och renovering vid byggnadsarbete ovan och under jord. Öppningar för dörrar, fönster, schakt m.m.

Visa mer

Golvsllipning och ytbearbetning

Golvsllipning och ytbearbetning

Avslipning/borttagning av ytbeläggningar som epoxid, limrester, lack och färg och slipning av betongytor.

Visa mer

Vajersågar

Vajersågar

För att skära i armerad betong, murverk och diverse byggmaterial. För kontrollerad nedmontering samt rivning, ombyggnad och renovering vid byggnadsarbete ovan och under jord. Sågning i fundament, rör, pelare, broar m.m.

Visa mer

Drivaggregat

Drivaggregat

Modulära drivanordningar för hydrauliska hand-, vägg och vajersågar och borrsystem.

Visa mer

Ytbehandling

Ytbehandling

Fogning och slipning av betongytor som motorvägar eller start- och landningsbanor på flygplatser.

Visa mer

Pressning/huggning

Pressning/huggning

För kontrollerad rivning av stora volymer av armerad betong och rivningsarbeten för murtjocklekar upp till 300 mm. Torr krossning av armerade betongelement med låga vibrationsnivåer.

Visa mer

Specialkonstruktion

Specialkonstruktion

Kundspecifika speciallösningar för komplexa uppgifter. Kontrollerad nedmontering av kärnkraftverk och offshoreanläggningar.

Visa mer

Jetzt Newsletter abonnieren

In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie über Neuigkeiten aus den Bereichen Werkzeug, Maschinen und Anwendungstechnik.


Zum Formular