VIPER-slipprocessen

VIPER-slipprocessen

Speciella kylmedelsmunstycken och ett kylmedelstryck på 70–100 bar för maximal avverkning i djupslipning.
STRATO ULTRA

STRATO ULTRA

Högporös slipskiva för särskilt kall slipyta kombinerat med hög avverkningsförmåga och profilhållbarhet.
FOCUR EXTRA VIBSTAR

FOCUR EXTRA VIBSTAR

Ergonomisk, vibrationsreducerande grovslipskiva för gjutputsning.
COOL CUT

COOL CUT

Kallslipande och självskärpande högfrekvensverktyg för knivindustri.
SECUR ST

SECUR ST

Supertunn kapskiva (upp till 2000 mm i diameter) med stålförstärkt skivkropp för låg skärförlust och hög stabilitet.
GENIS

GENIS

Ett sortiment med keramiskt bundna, kundspecifika CBN-slipverktyg för ekonomiskt optimerade sliplösningar.
MIRA, MIRA ULTRA

MIRA, MIRA ULTRA

Nya ekonomiska och tekniska standarderna för hårdfinbearbetning av kuggar
STARTEC XP-P

STARTEC XP-P

Maximala matningarna vid spårslipning möjliggör kortare processtid till bästa verktygskvalitet.