Om industrifackhandeln

En världsomfattande försäljning inom affärsområdet Handel, i kombination med högkvalitetslösningar inom de tre kärnområdena kapning, slipning och ytbehandling, gör att TYROLIT kan erbjuda en starkt kundorienterad marknadssupport. Våra löpande, marknadsledande innovationerna har en avgörande betydelse för våra kunders affärsframgångar världen över.

 

Inom affärsområdet Handel finns TYROLIT direkt representerat genom egna försäljningsavdelningar i 29 länder och har därutöver tillgång till ett nätverk av distributörer i över 65 länder. Vi har hundratals medarbetare ute på fältet som dagligen ger våra slutkunder kompentent service och rådgivning direkt på plats. Genom dessa otaliga besök upptäcker vi hela tiden nya tillämpningstekniska utmaningar som inspirerar oss till att utveckla nya och förbättrade produkter.