1983

1983

Marknadslansering av världens första helhydrauliska väggsåg
1985

1985

Taksegment vid rörborrning underlättar anborrning
1990

1990

Den ljuddämpade TYROJET sätter nya standarder för skäreffekt och säkerhet
1994

1994

TYROLIT lanserar det första modulärt uppbyggda vajersågssystemet med vajermagasinfunktion på marknaden
1996

1996

TYROLIT utvecklar en galvanisk sågvajer för kraftigt armerad betong
1998

1998

Presentation av världens första elektriska miniväggsåg
2009

2009

Genom optimerad kornfördelning möjliggör TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION (TGD®) en konstant hög skäreffekt och lång livslängd.
2011

2011

Drivningsteknologin P2® sätter nya standarder för tillförlitligheten hos elektriska system.
2015

2015

Presentation av WSE811, världens lättaste kompaktväggsåg.
2016

2016

Tyrolit lanserar världens första ATEX certifierade vajersåg system för explosiva områden zon 1.
2018

2018

TYROLITs lansering av WSE1621 innebär ett revolutionerande framsteg inom väggsågar.
2018

2018

TYROLITs lansering av WSE1621 innebär ett revolutionerande framsteg inom väggsågar.