Loading...

PREMIUM*** kapskivor

För stål

TYROLIT erbjuder optimala verktyg för stora kapmaskiner inom hantverk och industri. Däribland även PREMIUM*** kapskiva för stål i stora diametrar. Det här specialverktyget lämpar sig framförallt för kapning av arbetsstycken med stora dimensioner. Precis som alla PREMIUM*** kapskivor från TYROLIT är även den här kapskivan optimerad för maximal skärförmåga och livslängd. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Lägre skärkostnader
 • Mindre arbetsbelastning
 • Minskad tidsåtgång

PREMIUM*** kapskivor

För järnvägsräls

Utvecklingen av den här skivan bygger på en optimerad specifikation för järnvägsrälskapning. Trots extrema driftförhållanden, som fukt, kyla och temperaturväxlingar, har järnvägsrälskapskivan från TYROLIT korta kaptider med låg arbetsbelastning. Mycket rena och blanka snittytor minskar både efterarbetet och tidsåtgången. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Mycket bra lönsamhet
 • Mindre arbetsbelastning
 • Universell användning

PREMIUM*** kapskivor

För sten

Den höga skärförmågan hos PREMIUM*** kapskiva gör arbetet mindre ansträngande med bästa möjliga resultat. Kan användas för kapning av massivt material och stora dimensioner. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Mycket bra lönsamhet
 • Mindre arbetsbelastning
 • Robusta verktyg

STANDARD** kapskivor

För stål

TYROLIT erbjuder optimala verktyg för stora kapmaskiner inom hantverk och industri. Däribland även STANDARD** kapskiva för stål i stora diametrar. Det här specialverktyget lämpar sig framförallt för kapning av arbetsstycken med stora dimensioner. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Lägre skärkostnader
 • Mindre arbetsbelastning
 • Minskad tidsåtgång

STANDARD** kapskivor

För järnvägsräls

Trots extrema driftförhållanden, som fukt, kyla och temperaturväxlingar, har järnvägsrälskapskivan från TYROLIT korta kaptider med låg arbetsbelastning. Rena och blanka snittytor minskar båda efterarbetet och tidsåtgången. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Mycket bra lönsamhet
 • Lägre arbetsbelastning
 • Universell användning

STANDARD** kapskivor

För sten

TYROLITs teknik gör det möjligt att använda 2 yttre armeringar vilket lämpar sig bra för kapning av massivt material och stora dimensioner. Den höga skärförmågan hos STANDARD** kapskiva gör arbetet mindre ansträngande med bästa möjliga resultat. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Mycket bra lönsamhet
 • Lägre arbetsbelastning
 • Robusta verktyg

BASIC* kapskivor

För stål

BASIC* kapskiva för stål har en sammansättning av 2 yttre armeringar som lämpar sig bra för kapning av profiler, massivt material och stora dimensioner. Med BASIC* skiva får du korta kaptider och låg arbetsbelastning. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Minskad tidsåtgång
 • Universell användning
 • Mindre efterarbete

BASIC* kapskivor

För sten

TYROLITs teknik gör det möjligt att använda 2 yttre armeringar vilket lämpar sig bra för kapning av massivt material och stora dimensioner. BASIC* skivan har bra stabilitet och skärförmåga och gör arbetet mindre ansträngande. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Lönsam användning
 • Lägre arbetsbelastning
 • Mindre efterarbete

PREMIUM*** kapskivor

För rälsstyrd handhållen slipning och kapning

Den nyutvecklade rälskapskivan har konstruerats för att vara både tålig och slipande. Zirkonaluminiumoxidkorn möjliggör enkel kapning och ökad prestanda. Dessa särskilda rälskapskivor måste fixeras till rälsen med en passande inspänningsanordning för styrd handhållen slipning och kapning. Använd aldrig denna vid helt handhållen kapning. Mer information Mindre information

 • Hög slipförmåga
 • Lång livslängd
 • Mindre belastning