Loading...

Vajersåg SK-SD

Bruttovajerlängd 10,8 m

Lämpar sig i standardutförandet för strukturer med upp till 7,4 m omkrets tack vare det stora vajermagasinet. Snabbare, säkrare och enklare arbete tack vare att vajersågen kan monteras direkt på snittytan. Vajersågen SK-SD kan lätt göras om till en kärnborrpelare med bara 2 skruvar. Den intuitiva rullanordningen gör det mycket enkelt att montera vajern. Mer information Mindre information

 • Snabb ombyggnad av borrpelaren för vajersågning.
 • Genomtänkt vajermagasin.
 • Vajern kan läggas in sluten i maskinen.

Vajersåg WCE14

Bruttovajerlängd 14,2 m

Extremt stort vajermagasin och stor slaglängd som ger största möjliga nyttjandegrad och användning. Vajersågen med det extremt stora vajermagasinet och den stora slaglängden för största möjliga nyttjandegrad och användning på strukturer med en omkrets på upp till 11 m. Mycket exakt justerbar matning med mjuk start som skyddar vajern. Det innovativa dämpningssystemet bidrar också till en optimal kontroll av tillämpningen. Sågen kan placeras direkt på arbetsstycket och på några få minuter göras om från borrstativ till vajersåg. Det modulärt utbyggbara systemet kan drivas både elektriskt och hydrauliskt med hjälp av en ombyggnadssats. Mer information Mindre information

 • Mycket förenklad hantering av vajermagasinet.
 • Finmatning – ger maximal frihet genom det nya innovativa dämpningssystemet.
 • Elektriska huvud- och matningsmotorer ger en extremt mjuk sågning som skonar vajern.

Vajersåg WCH14

Bruttovajerlängd 14,2 m

Snabb, säker och enkel vajersågning. Vajersågen med det extremt stora vajermagasinet och den stora slaglängden för största möjliga nyttjandegrad och användning på strukturer med en omkrets på upp till 11 m. Mycket exakt justerbar matning för en optimal kontroll av tillämpningen också tack vare det innovativa dämpningssystemet. Sågen kan placeras direkt på arbetsstycket och på några få minuter göras om från borrstativ till vajersåg. Det modulärt utbyggbara systemet kan drivas både hydrauliskt och elektriskt med hjälp av en ombyggnadssats. Mer information Mindre information

 • Upp till 14 m vajer kan lagras – mer vajer, flera användningar.
 • Problemfri start som är mycket skonsam för vajern tack vare det innovativa dämpningssystemet.
 • Hydrauliska huvud- och matningsmotorer för TYROLIT Hydrostress drivenheter.

Vajersåg SB ATEX | SB-E

Bruttovajerlängd 15,5 m

Lämpar sig i standardutförandet för strukturer med upp till 10 m omkrets tack vare det stora vajermagasinet. Stort vajermagasin som tar liten plats och har hög kapacitet tack vare drivningen med flera hjul. Finns i hydrauliskt (SB) och elektriskt utförande (SB-E) för modulär drift med motorn WSE2226 med en kraftfull effekt på 26 kW. Mer information Mindre information

 • Hög kraftöverföring tack vare drivningen med flera hjul.
 • Den hydrauliska vajerspännaren ger en lugn gång.
 • Vajermagasinet kan förminskas och ökas utan verktyg.
 • SB: ATEX certifierade

Vajersåg WCU17

Bruttovajerlängd 17 m

Vajersågen med extremt stort vajermagasin och stor slaglängd för största möjliga nyttjandegrad och användning på strukturer med en omkrets på upp till 12,6 m. Vajersågen med extremt stort vajermagasin och stor slaglängd för största möjliga nyttjandegrad och användning på strukturer med en omkrets på upp till 12,6 m. Mycket exakt justerbar matning med mjuk start som skyddar vajern. Det innovativa dämpningssystemet bidrar också till en optimal kontroll av tillämpningen. Sågen som, består av endast tre ergonomiskt utformade huvudkomponenter, kan monteras på en minut och är sedan redo att placeras direkt på arbetsstycket. Vajerstyrningen är enkel och intuitiv. Det modulärt utbyggbara systemet kan drivas både elektriskt och hydrauliskt med hjälp av påbyggnadssatser. Mer information Mindre information

 • Mycket enkel hantering av vajermagasinet.
 • Problemfri matning tack vare drivanordning med flera block.
 • Snabb montering: ergonomiska, kompakta och lätta huvudkomponenter.

Cirkelvajersåg CCH25 | CCE25

Rundsågning i diametrar från 500 till 2 500 mm

I stället för dyr och omständlig borrning av stora hål. Cirkelvajersågen kan användas i ett modulärt TYROLIT-system och drivas hydrauliskt (CCH25) eller elektriskt (CCE25). De dolda vajrarna gör användningen säker och hanteringen är enkel tack vare den genomtänkta konstruktionen. Mer information Mindre information

 • Standardhydraulikdrivmotor.
 • Vajern är lätt att lägga i och spänna.
 • Flexibel vattentillförsel.