Loading...

PREMIUM DEEP CUT PROTECTION kapskivor

för stål och rostfritt stål

Tack vare nyutvecklad teknik och användning av nya material har vi lyckats höja användarens säkerhet ytterligare ett steg. PREMIUM*** kapskivan med DEEP Cut Protection ger maximalt skärdjup i arbetsstycket utan att skada kapskivan. Kransen kan därigenom inte skadas vid kontakt med vassa kanter på arbetsstycken. Mer information Mindre information

  • DEEP CUT PROTECTION förhindrar att skivans centrum/krans skadas vid djupa kapsnitt
  • Maximalt skärdjup och vid kontakt med vassa kanter på arbetsstycket minimeras risken att skada skivan
  • DEEP CUT PROTECTION är ett ytterligare steg för bättre användarsäkerhet
  • Bästa komfort tack vare friskärande specifikation