Loading...

PREMIUM DEEP CUT PROTECTION kapskivor

för stål och rostfritt stål

Tack vare nyutvecklad teknik och användning av nya material har vi lyckats höja användarens säkerhet ytterligare ett steg. PREMIUM*** kapskivan med DEEP Cut Protection ger maximalt skärdjup i arbetsstycket utan att skada kapskivan. Kransen kan därigenom inte skadas vid kontakt med vassa kanter på arbetsstycken. Mer information Mindre information

  • DEEP CUT PROTECTION förhindrar att skivans centrum/krans skadas vid djupa kapsnitt
  • Maximalt skärdjup och vid kontakt med vassa kanter på arbetsstycket minimeras risken att skada skivan
  • DEEP CUT PROTECTION är ett ytterligare steg för bättre användarsäkerhet
  • Bästa komfort tack vare friskärande specifikation

PREMIUM DEEP CUT PROTECTION kapskivor

för stål och rostfritt stål

Tack vare nyutvecklad teknik och användning av nya material har vi lyckats höja användarens säkerhet ytterligare ett steg. PREMIUM*** kapskivan med DEEP Cut Protection ger maximalt skärdjup i arbetsstycket utan att skada kapskivan. Kransen kan därigenom inte skadas vid kontakt med vassa kanter på arbetsstycken. Mer information Mindre information

  • DEEP CUT PROTECTION förhindrar att skivans centrum/krans skadas vid djupa kapsnitt
  • Maximalt skärdjup och vid kontakt med vassa kanter på arbetsstycket minimeras risken att skada skivan
  • DEEP CUT PROTECTION är ett ytterligare steg för bättre användarsäkerhet
  • Bästa komfort tack vare friskärande specifikation