Byggutbildningar

Byggkvalitet går under TYROLIT, TYROLIT Hydrostress eller Diamond Products.

Förutom kvalitetprodukter ger vår tillämpningsteknik stöd och genomtänkta lösningar för alla områden inom byggnadsarbete ovan och under jord samt industrin för eldfasta produkter och förspänd betong.

Tack vare vår 90 år långa erfarenhet kan vi erbjuda våra internationella kunder en lång rad individuellt anpassade stödinsatser centralt eller lokalt:

 

Utbildningar samt specialutbildning och fortbildning

Utbildningar och fortbildande specialkurser inom tillämpnings- och serviceteknik genomförs av vårt team antingen på plats eller i våra utbildningscenter i Schweiz och Österrike. Särskilt fokus läggs på att förmedla erfarenheter och kunskaper på ett begripligt och praktiskt sätt. Internationella roadshows inom Bygg och Handel genomförs gemensamt av representanter för marknadsföring, projektledning och tillämpningsteknik. Deltagare världen över skaffar sig alltså på kort tid värdefull kunskap och fackkompetens.

Utbildningar för handelspartner, mellankunder och slutkunder genomförs runtom i världen samt säkerhetsutbildningar i samarbete med säkerhetsansvariga inom industrin. Detta innebär omfattande utbildningar och fortbildningar för över 80 000 olika produkters användning och en mängd tillämpningar. Dessa utbildningskoncept utarbetas och genomförs framförallt inom metallbearbetning och, beroende på användning, i samråd med specialister på området precisionsbearbetning.

Världsunikt: TYROLIT Vajersågsakademi

Vajersågning är en bearbetningsteknik som används allt oftare i samband med kontrollerad nedmontering. Men de näst intill obegränsade användningsmöjligheterna gör att det krävs omfattande teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. För att ta hänsyn till denna utveckling har TYROLIT tagit fram en unik utbildningsplattform, TYROLIT Vajersågsakademi.

2010 genomfördes den första TYROLIT Vajersågsakademi i Indien. Specialutbildade tillämpningstekniker och lokala säljare erbjuder användare hos våra kunder möjlighet att vidareutvecklas och specialisera sig på denna bearbetningsmetod. Ett certifikat efter godkänt slutprov intygar att deltagarna har kunskapen och färdigheten att använda diamantvajrar och diamantvajersågar på ett säkert och effektivt sätt.

Projektledning och projektgenomförande

Stora internationella projekt av olika slag inom tunnelbygge, konstruktionsarbete under vatten, offshore eller nedmontering av kärnkraftverk är bara några tillämpningsområden där kunder tillsammans med våra tillämpningstekniker framgångsrikt planerar och genomför projekt.

  • Uppdrag
    En detaljerad beskrivning av projektet och hur lösningar ska genomföras tas fram med hjälp av planer, ritningar och animeringar
  • Kravanalys
    Beräkning av antalet maskiner, verktyg och personal som krävs enligt projektplanen
  • Stöd
    Beroende på projektets typ och omfattning finns en tillämpningstekniker eller ett team till hands från start. Tillsammans med introduktion och utbildning i projektspecifika processer garanterar detta en smidig inledningsfas helt enligt tidsplan.