Spårfräs HCE150

Max. spårdjup 45 mm

HCE150 spårfräsen är en perfekt maskin för skärning av spår och kanaler i betong, hård kalksandsten eller murverk. Spårbredden kan ändras i steg om 1 mm mellan 7 och 46 mm, och skärdjupet kan ställas in steglöst på upp till 45 mm. Den bifogade distanssatsen för 3 klingor möjliggör snabb brytning genom mittspåren. En sats för 4 klingor finns att få som tillbehör. Det ergonomiska hyvelhandtaget sörjer för bekväm hantering och exakt spårstyrning. Ett rent, dammfritt arbete garanteras genom den stängda fällbara kåpan och en integrerad dammsugaranslutning. Mer information Mindre information

  • Bifogad distanssats för 3 klingor för snäbb brytning genom mittspåren
  • Sluten fällbar kåpa sörjer för optimal dammutsugning
  • Ergonomiskt hyvelhandtag för bekväm hantering och exakt spårstyrning

Betongslip HGE125

Slipbredd 125 mm

HGE125 handhållen betongslipen är särskilt lämplig för att förbereda underlag, glanspolera ojämnheter och ta bort beläggningar. Den inbyggda varvtalsregleringen möjliggör bearbetning av olika byggmaterial och sörjer för optimal sliphastighet vid varje användning. Skyddshuvens uppfällbara framdel tillåter slipning fram till kanten på bearbetningsytan. Handtagens ergonomiska position ger ett bättre slipresultat. Ett rent, dammfritt arbete garanteras med en borstkrans och en integrerad dammsugaranslutning. Mer information Mindre information

  • Uppfällbar skyddshuv för sliparbeten fram till kanten
  • Varvtalsreglering för optimal sliphastighet vid varje användning
  • Parallell handtagsposition för exakt och balanserad styrning