Slipverktyg för automatiska sågslipar

För cirkelsågar och stelitbelagda band- och ramsågar

TYROLIT tillhandahåller ett brett sortiment av verktyg som är anpassade för olika slipmaskiner och tandavstånd. De passar för torr och våt slipning av HSS, krom-vanadium och stelitsågar. Produkterna finns tillgängliga med olika kantprofiler; form 1, 1F och 1C med diameter mellan 150 och 350 mm. Mer information Mindre information

 • Hög profilhållbarhet
 • För våtslipning
 • Anpassat till ytans kravspecifikationer

Slipverktyg för kedjesågslipmaskiner

För stål

Med den här skivan får du en precis produkt som förlänger livslängden på dina kedjesågar avsevärt. Produktens profilradie motsvarar halva slipskivans bredd och är optimalt anpassad till tändernas basradie. Det här verktyget passar för torrslipning med kantprofil i form 1F och en diameter på 140 mm. Mer information Mindre information

 • Hög profilhållbarhet
 • Precis slipyta
 • Urval baserat på individuella krav

Fenolplastbundna diamantslipskivor för bröstslipning

För hårdmetall

TYROLIT tillhandahåller ett brett sortiment av verktyg som är anpassade för olika slipmaskiner med smala eller breda tandavstånd, tack vare anpassad diamanttjocklek och slipkroppsformerer. Tack vare detta kan du uppnå perfekt ytgeometri. Produkten finns tillgänglig för alla standardskäpningsmaskiner med diameter mellan 100 och 200 mm. Mer information Mindre information

 • Lång livslängd
 • Optimala slipkroppsformerer
 • Bäst skärkvalitet

Fenolplastbundna diamantslipskivor för ryggslipning

För hårdmetall

Den här fenoplastbundna diamantskivan finns tillgänglig som en slipskål eller planskiva. Den finns även tillgänglig med enkelt eller dubbla D126/D46 lager. Skivor med dubbla lager ger en utmärkt skärkvalitet tack vare en kombination av två kornstorlekar med hög koncentration. Produkten finns tillgänglig för alla standardskäpningsmaskiner med diameter mellan 100 och 125 mm. Mer information Mindre information

 • Lång livslängd
 • Hög ekonomisk effektivitet
 • Bäst skärkvalitet

Fenolplastbundna diamantslipskivor för sidoslipning

För hårdmetall

Denna TYROLIT-produkt passar både för reparationer och produktionsslipning med hög avverkningskapacitet för hårdmetall. Den höga takten uppnås främst tack vare lägre koncentration och ett skräddarsytt bindningssystem. Diamantskivorna finns tillgängliga för alla standardskäpningsmaskiner med diameter mellan 76 och 100 mm. Observera att diametrar mellan 76 och 80 mm ska användas särskilt för täta tandavstånd. Mer information Mindre information

 • Hög avverkningskapacitet
 • Optimal kornstorlek
 • För täta tandavstånd

CBN-fenoplastverktyg för tandprofilslipning

För HSS

Denna TYROLIT-produkt passar både för reparationer och produktionsslipning med hög avverkningskapacitet för HSS. CBN-verktyget för tandprofilslipning har konstruerats specifikt för våtslipning med emulsion och olja. CBN-verktygen finns tillgängliga för alla standardskäpningsmaskiner med diameter mellan 150 och 200 mm. Mer information Mindre information

 • Hög avverknig
 • Hög profilhållbarhet
 • För våtslipning

Keramiskt och CBN-fenoplastbundna profilslipskivor

För hårdmetall och HSS

Du kan använda aluminiumoxid- eller CBN-skivor för profilslipning av HSS. Hårdmetall ska däremot endast slipas med diamant. För grovslipning rekommenderar vi kornstorlek 54 i en blandning av aluminiumoxid och sintrad aluminiumoxid. Kornstorlek 100 används för färdigslipning och finprofilering, alternativt B151 i CBN. Finare kornstorlekar används vanligtvis för hårdmetall. Mer information Mindre information

 • Hög avverkningskapacitet
 • Hög profilhållbarhet
 • Brett sortiment

Fenoplastverktyg för återslipning av hyvelstål

För hårdmetall och HSS

Dessa fenoplastverktyg är slipskålar med särskilda fästhål för Weinig Rondamats. Hyvelstål kan återslipas vått eller torrt. För att uppnå den skärkvalitet som krävs används korn B107 för HSS och korn D76 för hårdmetall. Mer information Mindre information

 • Kall slipning
 • Reducerat sliptryck
 • Särskild användning

Elastiskt verktyg för mönsterslipning

För stål

TYROLIT elastiskt verktyg har utvecklats speciellt för mönsterslipning inom produktion och reparation. När du löder på tänder i hårdmetall kan arbetsstycket missfärgas. Detta går snabbt att få bort. Elastiska skivor med kiselkarbid används även för rengöring och finishing av begagnade sågblad. Mönsterslipning används även ofta på sågblad. Mer information Mindre information

 • Mindre efterarbete krävs
 • Goda skärpningsmöjligheter
 • Universell användning

Keramiskt och fenoplastbundna brynen

För hårdmetall och HSS

För högsta hyvelkvalitet jämnas mikroskopiska hyvelhuvuden med brynen. Produkter från TYROLIT ger högsta möjliga skärpning. Produkten kan användas för att jämna ut hyvelstål i HSS och hårdmetall. Mer information Mindre information

 • Kall slipning
 • God profilering