PREMIUM 2in1 RONDELLER®

för stål och rostfritt stål

I Tyrolit PREMIUM*** RONDELLER® har produktfördelarna hos olika slipverktyg kombinerats för enklast möjliga hantering. Den unika geometrin hos Rondeller® gör en kall, materialskonande och ergonomisk slipning möjlig. Tack vare helt vibrationsfri drift och optimal anpassning till arbetsstycket vid alla typer av slip-, avgradnings-, och formningsarbeten kan böjda ytor bearbetas perfekt. Mer information Mindre information

 • Enkel montering utan några specialtillbehör som stödskivor eller spännmuttrar
 • Utmärkt spåntransport samt kylande, materialskonande slipning tack vare den unika geometrin och noppstrukturen
 • Vibrationsfritt och ergonomiskt arbete samt optimal anpassning till arbetsstycket

PREMIUM CUT AND GRIND

för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** CUT AND GRIND gör det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning med kapskivan. Tyrolit har nu ytterligare vidareutvecklat den här tekniken. Nya kapskivan har en tunnare bredd på 2,0 mm samt ger användaren ökad säkerhet med det nya DEEP-Cut-Protection-systemet. DEEP-Cut-Protection-systemet förhindrar att skivans centrum skadas vid djupa kapsnitt Mer information Mindre information

 • Tack vare CUT AND GRIND är det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och spårning med ett enda verktyg
 • Tunnare bredd på 2,0 mm med DEEP CUT PROTECTION ger användaren ökad säkerhet och förhindrar att skivans centrum skadas vid djupa kapsnitt
 • Optimal kapning

BASIC CUT AND GRIND

för stål och rostfritt stål

BASIC* CUT AND GRIND gör det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och fogkapning med ett enda verktyg. Skivans sammansättning garanterar bra prestanda från början utan att göra avkall på säkerheten. Trots sina många användningsmöjligheter uppfyller CUT AND GRIND högsta kvalitetsstandard Mer information Mindre information

 • Tack vare CUT AND GRIND är det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och spårning med ett enda verktyg
 • Produkten erbjuder en bra kapacitet med bästa säkerhetsstandarder
 • Minskad tidsåtgång

BASIC CUT-ALL kapskivor

universell användning

Kapskivan för kapning av en mängd olika material, universell. För användning i vinkelslipmaskin Den nya BASIC CUT-ALL kapskivan är ett verkligt allround-verktyg för en mängd olika kapuppgifter. Oavsett om uppgiften är att kapa vanligt stål, rostfritt stål, icke-järn metaller, plast eller även stenmaterial (betong, kalksten, etc.), det här är verktyget för uppgiften. Reducerad mängd skivbyten och du kan ändå dra nytta av smidig kapning med minimal gradbildning. Kapskivans speciella design möjliggör kapning av aluminium och andra icke-järn metaller utan igensättning av kapskiva. Vår BASIC CUT-ALL är kapskivan för alla som vill spara tid utan att kompromissa med kvalitet. Mer information Mindre information

 • Universell användning för kapning av en mängd olika material
 • Smidig kapning
 • Låg gradbildning

BASIC TOUCH slipskivor

för rostfritt stål och icke-järnmetall

I halvflexibla BASIC* TOUCH har fördelarna hos olika produkter kombinerats i ett och samma verktyg. Våffelstrukturen ger en kall slipyta med god spåntransport. Dessutom minskar risken för materialmissfärgningar. TOUCH har en unik struktur och låg vikt, vilket ger en lugn gång med minskade vibrationer och sänkta bullernivåer. Skivan möjliggör dessutom en optimal anpassning till arbetsstycket vid slip-, avgradnings-, och formningsarbeten. Även kapning av icke-järnmetall är möjlig. Mer information Mindre information

 • Våffelstrukturen tillåter en kall slipning med god spåntransport och förhindrar därmed materialmissfärgning
 • Låga vibrationsnivåer tack vare en låg vikt och speciell struktur, vilket garanterar en lugn gång samt sänkta bullernivåer
 • Universell användning