PREMIUM*** 2in1 RONDELLER®

för stål och rostfritt stål

I TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® har produktfördelarna hos olika slipverktyg kombinerats för enklast möjliga hantering. Den unika geometrin hos Rondeller® gör en kall, materialskonande och ergonomisk slipning möjlig. Tack vare helt vibrationsfri drift och optimal anpassning till arbetsstycket vid alla typer av slip-, avgradnings-, och formningsarbeten kan böjda ytor bearbetas perfekt. Mer information Mindre information

 • Enkel montering utan några specialtillbehör som stödskivor eller spännmuttrar
 • Utmärkt spåntransport samt kylande, materialskonande slipning tack vare den unika geometrin och noppstrukturen
 • Vibrationsfritt och ergonomiskt arbete samt optimal anpassning till arbetsstycket

PREMIUM*** CUT AND GRIND

för stål och rostfritt stål

Genom introduktionen av PREMIUM*** CUT AND GRIND blev det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och fogkapning med ett enda verktyg. TYROLIT har nu vidareutvecklat den här tekniken. Skivan har nu en tunnare bredd på 2,0 mm och ger användaren ökad säkerhet med det nya DEEP-Cut-Protection-systemet. Det förhindrar att skivans krans slits av vid kontakten med vassa kanter, vilket gör att navet släpper. Mer information Mindre information

 • Tack vare CUT AND GRIND är det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och spårning med ett enda verktyg
 • Tunnare bredd på 2,0 mm med DEEP CUT PROTECTION ger användaren ökad säkerhet och förhindrar att borrhålen bryter ut vid kontakt med vassa arbetsstycken
 • Optimal kapning

PREMIUM*** CUT AND GRIND

2in1 för stål och rostfritt stål

Genom introduktionen av PREMIUM*** CUT AND GRIND blev det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och fogkapning med ett enda verktyg. Skivans sammansättning garanterar högsta prestanda från början utan att göra avkall på säkerheten. Trots sina många olika användningsområden uppfyller CUT AND GRIND högsta kvalitetsstandard. Mer information Mindre information

 • Effektivt arbete
 • Universella användningsmöjligheter
 • Minskad tidsåtgång

BASIC* CUT AND GRIND

för stål och rostfritt stål

BASIC* CUT AND GRIND gör det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och fogkapning med ett enda verktyg. Skivans sammansättning garanterar bra prestanda från början utan att göra avkall på säkerheten. Trots sina många användningsmöjligheter uppfyller CUT AND GRIND högsta kvalitetsstandard Mer information Mindre information

 • Tack vare CUT AND GRIND är det möjligt att utföra arbeten som slipning, avgradning och formning samt kapning och spårning med ett enda verktyg
 • Produkten erbjuder en bra kapacitet med bästa säkerhetsstandarder
 • Minskad tidsåtgång

BASIC* TOUCH slipskivor

för rostfritt stål och icke-järnmetall

I halvflexibla BASIC* TOUCH har fördelarna hos olika produkter kombinerats i ett och samma verktyg. Våffelstrukturen ger en kall slipyta med god spåntransport. Dessutom minskar risken för materialmissfärgningar. TOUCH har en unik struktur och låg vikt, vilket ger en lugn gång med minskade vibrationer och sänkta bullernivåer. Skivan möjliggör dessutom en optimal anpassning till arbetsstycket vid slip-, avgradnings-, och formningsarbeten. Även kapning av icke-järnmetall är möjlig. Mer information Mindre information

 • Våffelstrukturen tillåter en kall slipning med god spåntransport och förhindrar därmed materialmissfärgning
 • Låga vibrationsnivåer tack vare en låg vikt och speciell struktur, vilket garanterar en lugn gång samt sänkta bullernivåer
 • Universell användning