PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX navrondeller

för stål

 • Grovslipskiva med hög frekvens med LONGLIFE-teknologi för längsta livslängd
 • Kombinationen av zirkonkorund och nytt bindningssystem ger en unik aggressivitet
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** navrondell

CERABOND 2in1 för stål och rostfritt stål

TYROLIT CERABOND-systemet är en ny generation högfrekvensverktyg som bygger på nästan 100 års erfarenhet. Navrondellerna i serien CERABOND har en optimal kombination av specialbehandlade keramikkorn och bindningsstruktur. Rondellens avverkningskapacitet och livslängd kan därför hållas på högsta nivå. Det unika bindningssystemet förhindrar att kornen slits av i förtid och garanterar full skärförmåga för varje enskilt korn. Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Kortare arbetsprocesser
 • Längre livslängd
 • Ökad avverkningskapacitet

PREMIUM*** 2in1 navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Bindning med grövre korn och en ny skiktsammansättning gör arbetet både snabbare och smidigare utan stor kraftansträngning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Högsta aggressivitet och längsta livslängd

PREMIUM*** navrondell

Silentio 2in1 för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** Silentio är en ny milstolpe i strävan för minskade bullernivåer. Med en minskning på 10 decibel sjunker den uppfattade bullernivån med 50 procent. Användaren får på så sätt en betydligt högre arbetskomfort och kan slippa bestående kroppsskador. Den här specialformade navrondellen har utvecklats för att användas på rostfritt stål och lämpar sig för användning på stål och rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökat arbetsskydd
 • Ökad lönsamhet
 • Universell användning

PREMIUM*** navrondell

CONFLEX för stål och rostfritt stål

På PREMIUM*** CONFLEX är slipvinkeln redan optimal tack vare rondellens form. Den gör att maskinen kan föras horisontellt över arbetsytan, vilket gör arbetet enklare för användaren. Med den optimala vinkeln blir både verktygsslitaget och ytresultatet jämnt. Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Enkel hantering
 • Ökad arbetskomfort

PREMIUM*** ATOMIC GRIND navrondeller

för stål, rostfritt stål och gjutjärn

 • Verktyget är fritt från järn, svavel, klor och fluor och efterlämnar en neutral arbetsstyckesyta
 • Högsta aggressivitet ger en stor avverkningsmängd på kortast möjliga tid
 • Livslängd över genomsnittet

PREMIUM*** navrondeller

för rostfritt stål

 • Speciellt bindningssystem för rostfritt stål med hög aggressivitet och lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** VIBSTAR navrondeller

för rostfritt stål

 • Den patenterade vibrationsdämpningen VIBSTAR som har utvecklats av TYROLIT minskar vibrationsbelastningen med upp till 50 %
 • VIBSTAR-teknologin motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar
 • Vibrationsdämpning ökar maskinens livslängd

PREMIUM*** SILENTIO navrondeller

för rostfritt stål

 • SILENTIO-teknologin minskar bullernivån med 10 decibel och minskar därmed den uppfattade bullernivån med 50 %
 • Ljuddämpningen förhindrar permanenta personskador och ökar därmed arbetskomforten
 • Maximal avverkningsförmåga och lång livslängd

PREMIUM*** navrondell

CONFLEX för rostfritt stål

På PREMIUM*** CONFLEX är slipvinkeln redan optimal tack vare rondellens form. Den gör att maskinen kan föras horisontellt över arbetsytan, vilket gör arbetet enklare för användaren. Med den optimala vinkeln blir både verktygsslitaget och ytresultatet jämnt. Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Enkel hantering
 • Ökad arbetskomfort

PREMIUM*** navrondeller

för icke-järnmetall

 • Skivan sätts inte igen tack vare en specialutvecklad bindning – därmed förblir den aggressiv och utvecklar mycket lite värme
 • Skivans mycket höga aggressivitet gör att det räcker med ett lätt tryck
 • Lägre kostnader

PREMIUM*** T-GRIND navrondeller

för stål och gjutjärn

 • Specialutvecklad för de höga kraven på tryckluftsslipar för turbiner och lameller
 • Längsta livslängd och bra skärlämplighet
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** FOCUR EXTRA navrondeller

för gjutjärn

 • Bästa avverkningsförmåga tack vare högkvalitativ zirkonkorund
 • Bindning som är specialanpassad till gjutjärn ger längsta livslängd
 • Universell användning

PREMIUM*** FOCUR EXTRA VIBSTAR navrondeller

för gjutjärn

 • Den patenterade vibrationsdämpningen VIBSTAR som har utvecklats av TYROLIT ger en särskilt skonsam slipning
 • Flerskiktssammansättningen och den fasta plastflänsen minskar vibrationsbelastningen med upp till 50 %
 • VIBSTAR-teknologin motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar

PREMIUM*** navrondell

För sten

Med den här aggressiva PREMIUM*** navrondellen för sten går arbetet snabbt och smidigt utan större kraftansträngning. Lämpar sig bäst för mjuk sten till granit, natur- och konststen samt betong. Den här navrondellen med kiselkarbid lämpar sig speciellt för sten och betong. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Individuell användning
 • Ökad arbetskomfort

STANDARD** navrondeller

för stål

 • Bindningssystem som är anpassat till stål med mycket hög aggressivitet och mycket lång livslängd
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Ökad arbetskomfort

STANDARD** navrondeller

för rostfritt stål

 • Bindningssystem som är specialanpassat till rostfritt stål med mycket hög aggressivitet och mycket lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed mycket bra resultat på rostfritt stål
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

STANDARD** navrondeller

för sten

 • Mycket snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Särskilt lämplig för sten och kortspånande material tack vare kiselkarbid
 • Mycket lång livslängd och mycket hög aggressivitet

STANDARD** FOCUR navrondeller

för gjutjärn

 • Mycket bra förhållande mellan skärlämplighet och livslängd
 • Redan vid lätt tryck är skivan aggressiv och bekväm att hantera
 • Universell användning

BASIC* 2in1 navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Universell användning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

BASIC* FASTCUT navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • FASTCUT-teknologi för hög avverkning på kort tid
 • Universell användning
 • Lång livslängd

BASIC* PIPELINER navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Navrondeller består av endast ett grovkornigt skikt, vilket ger jämnt slitage på arbetsstycket
 • Hög avverkning och lång livslängd
 • Specialverktyg

BASIC* navrondeller

för sten

 • Snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Särskilt lämplig för sten och kortspånande material tack vare kiselkarbid
 • Ökad arbetskomfort

BASIC* navrondeller

för gjutjärn

 • Bra förhållande mellan skärlämplighet och livslängd
 • Redan vid lätt tryck är skivan aggressiv och bekväm att hantera
 • Individuell användning

BASIC* TOUCH slipskivor

för rostfritt stål och icke-järnmetall

 • Våffelstrukturen tillåter en kall slipning med god spåntransport och förhindrar därmed materialmissfärgning
 • Låga vibrationsnivåer tack vare en låg vikt och speciell struktur, vilket garanterar en lugn gång samt sänkta bullernivåer
 • Universell användning

PREMIUM*** FOCUR SA

Diamantslipskiva till grovslipning av grått gjutgods och segjärn

FOCUR SA slipskivor för grovslipning från TYROLIT är det optimala verktyget för bearbetning av komponenter i grått gjutgods och segjärn. Produkten kombinerar lång livslängd med optimal pris/prestanda. Ökad användarkomfort jämfört med konventionella slipskivor för grovslipning tack vare mindre dammbelastning. Mer information Mindre information

 • Förbättrad säkerhet
 • Lång livslängd på verktygen
 • Förbättrad användarkomfort
 • Minskade hälsorisker

PREMIUM *** CERABOND X navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Snabb slipning på grund av strukturen på det använda keramikkornet
 • Genongående aggressivitet tack vare kombinationen av nya bindningssystem med keramiska korn
 • Längsta livslängd och därmed färre skivbyten för användaren