PREMIUM*** navrondell

LONGLIFE Z-MAX för stål

PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX är en navrondell mycket hög livslängd som lämpar sig för yt- och kantslipning. I tjocklekarna 7, 8 och 10 mm har LONGLIFE navrondell extra, särskilt hög egenstabilitet vid svetsfogsbearbetning. LONGLIFE navrondeller i tjockleken 4 mm används framförallt vid rörledningskonstruktion och kälsvetsning. Mer information Mindre information

 • Hög lönsamhet
 • Jämn avverkningsförmåga
 • Minskat avfall

PREMIUM*** navrondell

CERABOND 2in1 för stål och rostfritt stål

TYROLIT CERABOND-systemet är en ny generation högfrekvensverktyg som bygger på nästan 100 års erfarenhet. Navrondellerna i serien CERABOND har en optimal kombination av specialbehandlade keramikkorn och bindningsstruktur. Rondellens avverkningskapacitet och livslängd kan därför hållas på högsta nivå. Det unika bindningssystemet förhindrar att kornen slits av i förtid och garanterar full skärförmåga för varje enskilt korn. Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Kortare arbetsprocesser
 • Längre livslängd
 • Ökad avverkningskapacitet

PREMIUM*** navrondell

2in1 för stål och rostfritt stål

Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. PREMIUM*** 2in1 har ett mjukare utförande som gör arbetet både snabbare och smidigare utan att öka arbetskostnaderna. Det har möjliggjorts genom en ny bindning med grövre korn och en ny skiktstruktur. Det som gör vår navrondell 2in1 så unik är att verktygets kant är fasad och definierad. Vi kallar det ”Comfort start”. Slipningen får en mjuk start, vilket ger användaren en betydligt högre arbetskomfort. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Lägre arbetskostnader
 • Ökad arbetskomfort

PREMIUM*** navrondell

Silentio 2in1 för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** Silentio är en ny milstolpe i strävan för minskade bullernivåer. Med en minskning på 10 decibel sjunker den uppfattade bullernivån med 50 procent. Användaren får på så sätt en betydligt högre arbetskomfort och kan slippa bestående kroppsskador. Den här specialformade navrondellen har utvecklats för att användas på rostfritt stål och lämpar sig för användning på stål och rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökat arbetsskydd
 • Ökad lönsamhet
 • Universell användning

PREMIUM*** navrondell

CONFLEX för stål och rostfritt stål

På PREMIUM*** CONFLEX är slipvinkeln redan optimal tack vare rondellens form. Den gör att maskinen kan föras horisontellt över arbetsytan, vilket gör arbetet enklare för användaren. Med den optimala vinkeln blir både verktygsslitaget och ytresultatet jämnt. Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Enkel hantering
 • Ökad arbetskomfort

PREMIUM*** navrondell

3in1 för stål, rostfritt stål och gjutgods

Med PREMIUM*** navrondell 3in1 med zirkonkorund imponerar du tre gånger om. Den här produkten har hög slipförmåga på material som stål, rostfritt stål och gjutgods och är kemiskt ren. Verktyget är fritt från järn, svavel, klor och fluor och efterlämnar en neutral yta på arbetsstycket. Avverkningskapacitet och lång livslängd möjliggör stor avverkningsmängd på kortast möjliga tid. Rondellen är kemiskt ren och fri från järn, svavel, klor och fluor, vilket gör den utmärkt för specialområden som exempelvis användning på kärnkraftverk. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Snabbare arbete
 • Kemiskt ren

PREMIUM*** navrondell

För rostfritt stål

Den här högfrekvens-navrondellen är specialutvecklad för att användas på rostfritt stål. PREMIUM*** navrondell INOX kombinerar lång livslängd med mycket god skärförmåga. Detta är möjligt tack vare en specialblandning av normalkorund och zirkonkorund. Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Rostfritt stål-specialisten
 • Universell användning

PREMIUM*** navrondell

VIBSTAR för rostfritt stål

Den patenterade vibrationsdämpningen som har utvecklats av TYROLIT ger den professionella användaren en särskilt skonsam slipning. Flerskiktssammansättningen och den fasta plastflänsen gör att vibrationsbelastningen minskar med upp till 50 procent. Tekniken bakom PREMIUM*** VIBSTAR motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar (t.ex. vita fingrar). Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökat arbetsskydd
 • Jämnare ytkvalitet
 • Minskade kostnader

PREMIUM*** navrondell

Silentio för rostfritt stål

PREMIUM*** Silentio är en ny milstolpe i strävan för minskade bullernivåer. Med en minskning på 10 decibel sjunker den uppfattade bullernivån med 50 procent. Användaren får på så sätt en betydligt högre arbetskomfort och kan slippa bestående kroppsskador. Den här specialformade navrondellen har utvecklats för att användas på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökat arbetsskydd
 • Ökad lönsamhet
 • Universell användning

PREMIUM*** navrondell

CONFLEX för rostfritt stål

På PREMIUM*** CONFLEX är slipvinkeln redan optimal tack vare rondellens form. Den gör att maskinen kan föras horisontellt över arbetsytan, vilket gör arbetet enklare för användaren. Med den optimala vinkeln blir både verktygsslitaget och ytresultatet jämnt. Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Enkel hantering
 • Ökad arbetskomfort

PREMIUM*** navrondell

För icke-järnmetall

PREMIUM*** navrondell är specialutvecklad för icke-järnmetaller, vilket förhindrar att verktyget sätts igen och minskar risken för att det kör fast eller blir slött. Rondellens mycket höga avverkningskapacitet gör att det räcker med ett lätt tryck. Tack vare TYROLITs egna recept och tillverkningsmetod kan mycket höga slipvärden uppnås vid användning på icke-järnmetall. Navrondellerna finns i den höga hårdheten N för yt- och kantslipning och i den lägre skärande hårdheten L för ytslipning. Mer information Mindre information

 • Konstant effekt
 • Kemiskt ren
 • Lägre kostnader

PREMIUM*** navrondell

T-GRIND för stål och gjutgods

PREMIUM*** T-GRIND har utvecklats för de höga kraven vid användning på tryckluftsslipar för turbiner och lameller. Navrondellens långa livslängd bidrar till ett kraftigt minskat slipmedelsavfall och gör den därmed miljövänlig. Den aggressiva avverkningsförmågan ger samtidigt användaren god arbetskomfort och arbetsbelastning. Mer information Mindre information

 • Kostnadsbesparande
 • Hög produktivitet
 • Högsta krav

PREMIUM*** navrondell

FOCUR Extra för gjutgods

PREMIUM*** FOCUR Extra erbjuder såväl maximal avverkningsförmåga som maximal livslängd. En innovativ tillverkningsmetod kombinerat med högkvalitativ zirkonkorund gör detta möjligt. Det här högfrekvensverktyget har utvecklats för att användas på alla typer gjutgods, och lämpar sig för arbeten som ytslipning, avgradning och putsning. ZA24N-BFX: särskilt avsedd för ytslipning, ZA24P-BFX: universaltypen, ZZA24R-BFX: för avgradningsspecialisten och ZZA24S-BFX: för lång livslängd. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Stort urval
 • Universell användning

PREMIUM*** navrondell

FOCUR Extra VIBSTAR för gjutgods

Den patenterade vibrationsdämpningen som har utvecklats av TYROLIT ger den professionella användaren en särskilt skonsam slipning. Flerskiktssammansättningen och den fasta plastflänsen gör att vibrationsbelastningen minskar med upp till 50 procent. Tekniken bakom PREMIUM*** VIBSTAR motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar (t.ex. vita fingrar). ZA24N-BFX: särskilt avsedd för ytslipning, ZA24P-BFX: universaltypen, ZZA24R-BFX: för avgradningsspecialisten och ZZA24S-BFX: för lång livslängd. Mer information Mindre information

 • Jämnare ytkvalitet
 • Ökat arbetsskydd
 • Universell användning

PREMIUM*** navrondell

För sten

Med den här aggressiva PREMIUM*** navrondellen för sten går arbetet snabbt och smidigt utan större kraftansträngning. Lämpar sig bäst för mjuk sten till granit, natur- och konststen samt betong. Den här navrondellen med kiselkarbid lämpar sig speciellt för sten och betong. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Individuell användning
 • Ökad arbetskomfort

STANDARD** navrondell

För stål

STANDARD** navrondell för stål är en kraftfull navrondell som lämpar sig för yt- och kantslipning. Verktyget har optimerad skärförmåga och lång livslängd. Redan vid lätt tryck uppvisar den här rondellen avverkningskapacitet och är bekväm att hantera. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Högavverkande
 • Ökad arbetskomfort

STANDARD** navrondell

För rostfritt stål

Den här kraftfulla navrondellen är specialutvecklad för att användas på rostfritt stål. STANDARD** navrondell INOX kombinerar lång livslängd med bästa skärförmåga. För att uppnå detta används normalkorund. Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Ökad arbetskomfort
 • Rostfritt ståls-specialisten

STANDARD** navrondell

För sten

Med den här aggressiva STANDARD** navrondellen för sten går arbetet snabbt och smidigt utan större kraftansträngning. Lämpar sig bäst för mjuk sten till granit, natur- och konststen samt betong. Den här navrondellen med kiselkarbid lämpar sig speciellt för sten och betong. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Individuell användning
 • Ökad arbetskomfort

STANDARD** navrondell

FOCUR för gjutgods

Med STANDARD** FOCUR navrondell får du ett verktyg med optimerad skärförmåga och hög egenstabilitet. Redan vid lätt tryck uppvisar det här verktyget avverkningskapacitet och hållbarhet. Det här kraftfulla verktyget har utvecklats för att användas på alla typer av gjutgods och lämpar sig för arbeten som ytslipning, avgradning och putsning. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Ökad arbetskomfort
 • Universell användning

BASIC* navrondell

2in1, för stål och rostfritt stål

Den här navrondellen är på grund av sitt mjuka utförande lämplig att använda på stål och rostfritt stål. Dessutom gör BASIC* 2in1 arbetet snabbare och smidigare utan någon större kraftansträngning. Det här är ett universalverktyg som lämpar sig lika bra för ytslipning som för kantslipning. Den här produkten finns även i utförandet 4 mm. Denna tjocklek lämpar sig för rotslipning. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Universell användning
 • Individuell användning

BASIC* navrondell

FASTCUT 2in1 för stål och rostfritt stål

Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. Det mjukare utförandet gör BASIC* FASTCUT 2in1 till ett verktyg med optimerad skärförmåga för att uppnå hög materialavverkning på kortast möjliga tid. Det här är ett universalverktyg som lämpar sig lika bra för ytslipning som för kantslipning. Mer information Mindre information

 • Bra avverkningsförmåga
 • Universell användning
 • Individuell användning

BASIC* navrondell

PIPELINER 2in1 för stål och rostfritt stål

BASIC* PIPELINER har utvecklats för så kallad V-Groove-användning. Framförallt vid rörledningskonstruktion är det viktigt att kunna göra V-formade rörändar som kan kopplas ihop. Rondellen har endast ett kornskikt, vilket ger jämnt slitage på arbetsstycket. PIPELINER är en 2in1 navrondell som lämpar sig lika bra för användning på stål som på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Universell användning
 • Specialverktyg

BASIC* navrondell

För sten

Med den här aggressiva BASIC* navrondellen för sten går arbetet snabbt och smidigt utan större kraftansträngning. Lämpar sig bäst för mjuk sten till granit, natur- och konststen samt betong. Den här navrondellen med kiselkarbid lämpar sig speciellt för sten och betong. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Individuell användning
 • Ökad arbetskomfort

BASIC* navrondell

För gjutgods

Med BASIC* navrondell för gjutgods får du ett verktyg som är specialutvecklat för putsarbeten och har hög egenstabilitet. Redan vid lätt tryck uppvisar det här verktyget god skärförmåga och hållbarhet. Det här verktyget har utvecklats för att användas på alla typer av gjutgods och lämpar sig särskilt för putsning av gjutgods. Mer information Mindre information

 • Bra arbetskomfort
 • Universell användning
 • Individuell användning

BASIC* slipskiva

TOUCH för rostfritt stål och icke-järnmetall

I halvflexibla BASIC* TOUCH har fördelarna hos olika produkter kombinerats i ett och samma verktyg. Våffelstrukturen ger en kall slipyta med god spåntransport. Dessutom minskar risken för materialmissfärgningar. TOUCH har en unik struktur och låg vikt, vilket ger en lugn gång med minskade vibrationer och sänkta bullernivåer. Skivan möjliggör dessutom en optimal anpassning till arbetsstycket vid slip-, avgradnings-, och formningsarbeten. Även kapning av icke-järnmetall är möjlig. Mer information Mindre information

 • Hög arbetskomfort
 • Optimalt resultat
 • Universell användning

PREMIUM*** FOCUR SA

Diamantslipskiva till grovslipning av grått gjutgods och segjärn

FOCUR SA slipskivor för grovslipning från TYROLIT är det optimala verktyget för bearbetning av komponenter i grått gjutgods och segjärn. Produkten kombinerar lång livslängd med optimal pris/prestanda. Ökad användarkomfort jämfört med konventionella slipskivor för grovslipning tack vare mindre dammbelastning. Mer information Mindre information

 • Förbättrad säkerhet
 • Lång livslängd på verktygen
 • Förbättrad användarkomfort
 • Minskade hälsorisker

PREMIUM *** Slipskiva

CERABOND X för stål och rostfritt stål

Du slipar snabbare än någonsin med den nya CERABOND X-teknologin. CERABOND X behåller skärpan och är därför den bästa lösningen för att slipa stål och rostfritt stål i tuffa miljöer. Oavsett om det gäller kantslipning, ytslipning eller borttagning av svetsar kan CERABOND X göra jobbet snabbare. Mer information Mindre information

 • Snabbaste slipningen
 • Behåller skärpan
 • Längsta livslängd