PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX navrondeller

för stål

 • Grovslipskiva med hög frekvens med LONGLIFE-teknologi för längsta livslängd
 • Kombinationen av zirkonkorund och nytt bindningssystem ger en unik aggressivitet
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** 2in1 navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Bindning med grövre korn och en ny skiktsammansättning gör arbetet både snabbare och smidigare utan stor kraftansträngning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Högsta aggressivitet och längsta livslängd

PREMIUM*** ATOMIC GRIND navrondeller

för stål, rostfritt stål och gjutjärn

 • Verktyget är fritt från järn, svavel, klor och fluor och efterlämnar en neutral arbetsstyckesyta
 • Högsta aggressivitet ger en stor avverkningsmängd på kortast möjliga tid
 • Livslängd över genomsnittet

PREMIUM*** navrondeller

för rostfritt stål

 • Speciellt bindningssystem för rostfritt stål med hög aggressivitet och lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** VIBSTAR navrondeller

för rostfritt stål

 • Den patenterade vibrationsdämpningen VIBSTAR som har utvecklats av TYROLIT minskar vibrationsbelastningen med upp till 50 %
 • VIBSTAR-teknologin motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar
 • Vibrationsdämpning ökar maskinens livslängd

PREMIUM*** SILENTIO navrondeller

för rostfritt stål

 • SILENTIO-teknologin minskar bullernivån med 10 decibel och minskar därmed den uppfattade bullernivån med 50 %
 • Ljuddämpningen förhindrar permanenta personskador och ökar därmed arbetskomforten
 • Maximal avverkningsförmåga och lång livslängd

PREMIUM*** navrondeller

för icke-järnmetall

 • Skivan sätts inte igen tack vare en specialutvecklad bindning – därmed förblir den aggressiv och utvecklar mycket lite värme
 • Skivans mycket höga aggressivitet gör att det räcker med ett lätt tryck
 • Lägre kostnader

PREMIUM*** T-GRIND navrondeller

för stål och gjutjärn

 • Specialutvecklad för de höga kraven på tryckluftsslipar för turbiner och lameller
 • Längsta livslängd och bra skärlämplighet
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** FOCUR EXTRA navrondeller

för gjutjärn

 • Bästa avverkningsförmåga tack vare högkvalitativ zirkonkorund
 • Bindning som är specialanpassad till gjutjärn ger längsta livslängd
 • Universell användning

PREMIUM*** FOCUR EXTRA VIBSTAR navrondeller

för gjutjärn

 • Den patenterade vibrationsdämpningen VIBSTAR som har utvecklats av TYROLIT ger en särskilt skonsam slipning
 • Flerskiktssammansättningen och den fasta plastflänsen minskar vibrationsbelastningen med upp till 50 %
 • VIBSTAR-teknologin motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar

STANDARD** navrondeller

för stål

 • Bindningssystem som är anpassat till stål med mycket hög aggressivitet och mycket lång livslängd
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Ökad arbetskomfort

STANDARD** navrondeller

för rostfritt stål

 • Bindningssystem som är specialanpassat till rostfritt stål med mycket hög aggressivitet och mycket lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed mycket bra resultat på rostfritt stål
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

STANDARD** navrondeller

för sten

 • Mycket snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Särskilt lämplig för sten och kortspånande material tack vare kiselkarbid
 • Mycket lång livslängd och mycket hög aggressivitet

STANDARD** FOCUR navrondeller

för gjutjärn

 • Mycket bra förhållande mellan skärlämplighet och livslängd
 • Redan vid lätt tryck är skivan aggressiv och bekväm att hantera
 • Universell användning

BASIC* 2in1 navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Universell användning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

BASIC* FASTCUT navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • FASTCUT-teknologi för hög avverkning på kort tid
 • Universell användning
 • Lång livslängd

BASIC* PIPELINER navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Navrondeller består av endast ett grovkornigt skikt, vilket ger jämnt slitage på arbetsstycket
 • Hög avverkning och lång livslängd
 • Specialverktyg

BASIC* navrondeller

för sten

 • Snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Särskilt lämplig för sten och kortspånande material tack vare kiselkarbid
 • Ökad arbetskomfort

BASIC* navrondeller

för gjutjärn

 • Bra förhållande mellan skärlämplighet och livslängd
 • Redan vid lätt tryck är skivan aggressiv och bekväm att hantera
 • Individuell användning

BASIC* TOUCH slipskivor

för rostfritt stål och icke-järnmetall

 • Våffelstrukturen tillåter en kall slipning med god spåntransport och förhindrar därmed materialmissfärgning
 • Låga vibrationsnivåer tack vare en låg vikt och speciell struktur, vilket garanterar en lugn gång samt sänkta bullernivåer
 • Universell användning

PREMIUM *** CERABOND X navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Snabb slipning på grund av strukturen på det använda keramikkornet
 • Genongående aggressivitet tack vare kombinationen av nya bindningssystem med keramiska korn
 • Längsta livslängd och därmed färre skivbyten för användaren