PREMIUM *** CERABOND X navrondeller

för stål och rostfritt stål

TYROLIT vet hur viktigt det är med rätt utrustning. Därför har vi utvecklat en helt ny generation slipskivor som gör jobbet snabbare och eliminerar onödigt efterarbete. CERABOND X – Marknadens bästa 2-i-1 lösning för stål och rostfritt stål. Det är du värd. Kombinationen av speciella keramiska korn och vårt unika bindemedel gör att CERABOND X tål tuffa tag och behåller skärpan längre. Perfekt för kantslipning, ytslipning eller borttagning av svetsfogar stål och rostfritt stål. CERABOND X är en riktig vinnare. Mer information Mindre information

 • Snabb slipning tack vare högprestanda keramiska korn
 • Extremt friskärande tack vare kombinationen av nytt bindningssystem med keramiska korn
 • Längsta livslängd och därmed färre skivbyten för användaren

PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX navrondeller

för stål

PREMIUM*** LONGLIFE är en navrondell mycket hög livslängd som lämpar sig för yt- och kantslipning. I tjocklekarna 7, 8 och 10 mm har LONGLIFE navrondell extra, särskilt hög egenstabilitet vid svetsfogsbearbetning. LONGLIFE navrondeller i tjockleken 4 mm används framförallt vid rörledningskonstruktion och kälsvetsning. Mer information Mindre information

 • Grovslipskiva med hög frekvens med LONGLIFE-teknologi för längsta livslängd
 • Kombinationen av zirkonkorund och nytt bindningssystem ger en unik aggressivitet
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** 2in1 navrondeller

för stål och rostfritt stål

Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. PREMIUM*** 2in1 har ett mjukare utförande som gör arbetet både snabbare och smidigare utan att öka arbetskostnaderna. Det har möjliggjorts genom en ny bindning med grövre korn och en ny skiktstruktur. Det som gör vår navrondell 2in1 så unik är att verktygets kant är fasad och definierad. Vi kallar det ”Comfort start”. Slipningen får en mjuk start, vilket ger användaren en betydligt högre arbetskomfort. Mer information Mindre information

 • Bindning med grövre korn och en ny skiktsammansättning gör arbetet både snabbare och smidigare utan stor kraftansträngning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Högsta aggressivitet och längsta livslängd

PREMIUM*** FASTCUT navrondeller

för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** Fastcut navrondell har en optimerad avverkning och den unika ”Comfort-Start”-kanten, vilket ger en mycket bekväm användning och hög livslängd. Rondellen har också bättre spåntransport, vilket ger en svalare slipyta. Alla dessa egenskaper tillsammans ger användaren en ekonomisk och effektiv metod för att bearbeta stål och rostfritt stål på ett bekvämt sätt. FASTCUT navrondell är optimerad för att ge hög prestanda och aggressivitet. Mer information Mindre information

 • FASTCUT-teknologi för bästa skärlämplighet och högsta avverkning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Universell användning

PREMIUM*** X-LOCK navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Nytt fastspänningssystem X-LOCK för ett mycket snabbt skivbyte
 • Säker montering tack vare klickljud vid fastspänningen
 • Högsta aggressivitet och längsta livslängd
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** 3in1 navrondeller

för stål, rostfritt stål och gjutjärn

Med PREMIUM*** navrondell 3in1 med zirkonkorund imponerar du tre gånger om. Den här produkten har hög slipförmåga på material som stål, rostfritt stål och gjutgods och är kemiskt ren. Verktyget är fritt från järn, svavel, klor och fluor och efterlämnar en neutral yta på arbetsstycket. Avverkningskapacitet och lång livslängd möjliggör stor avverkningsmängd på kortast möjliga tid. Rondellen är kemiskt ren och fri från järn, svavel, klor och fluor, vilket gör den utmärkt för specialområden som exempelvis användning på kärnkraftverk. Mer information Mindre information

 • Verktyget är fritt från järn, svavel, klor och fluor och efterlämnar en neutral arbetsstyckesyta
 • Högsta aggressivitet ger en stor avverkningsmängd på kortast möjliga tid
 • Livslängd över genomsnittet

PREMIUM*** navrondeller

för rostfritt stål

Den här högfrekvens-navrondellen är specialutvecklad för att användas på rostfritt stål. PREMIUM*** navrondell INOX kombinerar lång livslängd med mycket god skärförmåga. Detta är möjligt tack vare en specialblandning av normalkorund och zirkonkorund. Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Speciellt bindningssystem för rostfritt stål med hög aggressivitet och lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** VIBSTAR navrondeller

för rostfritt stål

Den patenterade vibrationsdämpningen som har utvecklats av TYROLIT ger den professionella användaren en särskilt skonsam slipning. Flerskiktssammansättningen och den fasta plastflänsen gör att vibrationsbelastningen minskar med upp till 50 procent. Tekniken bakom PREMIUM*** VIBSTAR motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar (t.ex. vita fingrar). Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Den patenterade vibrationsdämpningen VIBSTAR som har utvecklats av TYROLIT minskar vibrationsbelastningen med upp till 50 %
 • VIBSTAR-teknologin motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar
 • Vibrationsdämpning ökar maskinens livslängd

PREMIUM*** SILENTIO navrondeller

för rostfritt stål

PREMIUM*** Silentio är en ny milstolpe i strävan för minskade bullernivåer. Med en minskning på 10 decibel sjunker den uppfattade bullernivån med 50 procent. Användaren får på så sätt en betydligt högre arbetskomfort och kan slippa bestående kroppsskador. Den här specialformade navrondellen har utvecklats för att användas på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • SILENTIO-teknologin minskar bullernivån med 10 decibel och minskar därmed den uppfattade bullernivån med 50 %
 • Ljuddämpningen förhindrar permanenta personskador och ökar därmed arbetskomforten
 • Maximal avverkningsförmåga och lång livslängd

PREMIUM*** navrondeller

för icke-järnmetall

PREMIUM*** navrondell är specialutvecklad för icke-järnmetaller, vilket förhindrar att verktyget sätts igen och minskar risken för att det kör fast eller blir slött. Rondellens mycket höga avverkningskapacitet gör att det räcker med ett lätt tryck. Tack vare TYROLITs egna recept och tillverkningsmetod kan mycket höga slipvärden uppnås vid användning på icke-järnmetall. Navrondellerna finns i den höga hårdheten N för yt- och kantslipning och i den lägre skärande hårdheten L för ytslipning. Mer information Mindre information

 • Skivan sätts inte igen tack vare en specialutvecklad bindning – därmed förblir den aggressiv och utvecklar mycket lite värme
 • Skivans mycket höga aggressivitet gör att det räcker med ett lätt tryck
 • Lägre kostnader

PREMIUM*** T-GRIND navrondeller

för stål och gjutjärn

PREMIUM*** T-GRIND har utvecklats för de höga kraven vid användning på tryckluftsslipar för turbiner och lameller. Navrondellens långa livslängd bidrar till ett kraftigt minskat slipmedelsavfall och gör den därmed miljövänlig. Den aggressiva avverkningsförmågan ger samtidigt användaren god arbetskomfort och arbetsbelastning. Mer information Mindre information

 • Specialutvecklad för de höga kraven på tryckluftsslipar för turbiner och lameller
 • Längsta livslängd och bra skärlämplighet
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** FOCUR EXTRA navrondeller

för gjutjärn

PREMIUM*** FOCUR Extra erbjuder såväl maximal avverkningsförmåga som maximal livslängd. En innovativ tillverkningsmetod kombinerat med högkvalitativ zirkonkorund gör detta möjligt. Det här högfrekvensverktyget har utvecklats för att användas på alla typer gjutgods, och lämpar sig för arbeten som ytslipning, avgradning och putsning. ZA24N-BFX: särskilt avsedd för ytslipning, ZA24P-BFX: universaltypen, ZZA24R-BFX: för avgradningsspecialisten och ZZA24S-BFX: för lång livslängd. Mer information Mindre information

 • Bästa avverkningsförmåga tack vare högkvalitativ zirkonkorund
 • Bindning som är specialanpassad till gjutjärn ger längsta livslängd
 • Universell användning

PREMIUM*** FOCUR EXTRA VIBSTAR navrondeller

för gjutjärn

Den patenterade vibrationsdämpningen som har utvecklats av TYROLIT ger den professionella användaren en särskilt skonsam slipning. Flerskiktssammansättningen och den fasta plastflänsen gör att vibrationsbelastningen minskar med upp till 50 procent. Tekniken bakom PREMIUM*** VIBSTAR motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar (t.ex. vita fingrar). ZA24N-BFX: särskilt avsedd för ytslipning, ZA24P-BFX: universaltypen, ZZA24R-BFX: för avgradningsspecialisten och ZZA24S-BFX: för lång livslängd. Mer information Mindre information

 • Den patenterade vibrationsdämpningen VIBSTAR som har utvecklats av TYROLIT ger en särskilt skonsam slipning
 • Flerskiktssammansättningen och den fasta plastflänsen minskar vibrationsbelastningen med upp till 50 %
 • VIBSTAR-teknologin motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar

STANDARD** navrondeller

för stål

STANDARD** navrondell för stål är en kraftfull navrondell som lämpar sig för yt- och kantslipning. Verktyget har optimerad skärförmåga och lång livslängd. Redan vid lätt tryck uppvisar den här rondellen avverkningskapacitet och är bekväm att hantera. Mer information Mindre information

 • Bindningssystem som är anpassat till stål med mycket hög aggressivitet och mycket lång livslängd
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Ökad arbetskomfort

STANDARD** navrondeller

för rostfritt stål

Den här kraftfulla navrondellen är specialutvecklad för att användas på rostfritt stål. STANDARD** navrondell INOX kombinerar lång livslängd med bästa skärförmåga. För att uppnå detta används normalkorund. Den här navrondellen är särskilt utformad för användning på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Bindningssystem som är specialanpassat till rostfritt stål med mycket hög aggressivitet och mycket lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed mycket bra resultat på rostfritt stål
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

STANDARD** navrondeller

för sten

Med den här aggressiva STANDARD** navrondellen för sten går arbetet snabbt och smidigt utan större kraftansträngning. Lämpar sig bäst för mjuk sten till granit, natur- och konststen samt betong. Den här navrondellen med kiselkarbid lämpar sig speciellt för sten och betong. Mer information Mindre information

 • Mycket snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Särskilt lämplig för sten och kortspånande material tack vare kiselkarbid
 • Mycket lång livslängd och mycket hög aggressivitet

STANDARD** FOCUR navrondeller

för gjutjärn

Med STANDARD** FOCUR navrondell får du ett verktyg med optimerad skärförmåga och hög egenstabilitet. Redan vid lätt tryck uppvisar det här verktyget avverkningskapacitet och hållbarhet. Det här kraftfulla verktyget har utvecklats för att användas på alla typer av gjutgods och lämpar sig för arbeten som ytslipning, avgradning och putsning. Mer information Mindre information

 • Mycket bra förhållande mellan skärlämplighet och livslängd
 • Redan vid lätt tryck är skivan aggressiv och bekväm att hantera
 • Universell användning

BASIC* 2in1 navrondeller

för stål och rostfritt stål

Den här navrondellen är på grund av sitt mjuka utförande lämplig att använda på stål och rostfritt stål. Dessutom gör BASIC* 2in1 arbetet snabbare och smidigare utan någon större kraftansträngning. Det här är ett universalverktyg som lämpar sig lika bra för ytslipning som för kantslipning. Den här produkten finns även i utförandet 4 mm. Denna tjocklek lämpar sig för rotslipning. Mer information Mindre information

 • Snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Universell användning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

BASIC* FASTCUT navrondeller

för stål och rostfritt stål

Den här navrondellen är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. Det mjukare utförandet gör BASIC* FASTCUT 2in1 till ett verktyg med optimerad skärförmåga för att uppnå hög materialavverkning på kortast möjliga tid. Det här är ett universalverktyg som lämpar sig lika bra för ytslipning som för kantslipning. Mer information Mindre information

 • FASTCUT-teknologi för hög avverkning på kort tid
 • Universell användning
 • Lång livslängd

BASIC* PIPELINER navrondeller

för stål och rostfritt stål

BASIC* PIPELINER har utvecklats för så kallad V-Groove-användning. Framförallt vid rörledningskonstruktion är det viktigt att kunna göra V-formade rörändar som kan kopplas ihop. Rondellen har endast ett kornskikt, vilket ger jämnt slitage på arbetsstycket. PIPELINER är en 2in1 navrondell som lämpar sig lika bra för användning på stål som på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Navrondeller består av endast ett grovkornigt skikt, vilket ger jämnt slitage på arbetsstycket
 • Hög avverkning och lång livslängd
 • Specialverktyg

BASIC* navrondeller

för sten

Med den här aggressiva BASIC* navrondellen för sten går arbetet snabbt och smidigt utan större kraftansträngning. Lämpar sig bäst för mjuk sten till granit, natur- och konststen samt betong. Den här navrondellen med kiselkarbid lämpar sig speciellt för sten och betong. Mer information Mindre information

 • Snabbt och komfortabelt arbete, utan stor kraftansträngning
 • Särskilt lämplig för sten och kortspånande material tack vare kiselkarbid
 • Ökad arbetskomfort

BASIC* navrondeller

för gjutjärn

Med BASIC* navrondell för gjutgods får du ett verktyg som är specialutvecklat för putsarbeten och har hög egenstabilitet. Redan vid lätt tryck uppvisar det här verktyget god skärförmåga och hållbarhet. Det här verktyget har utvecklats för att användas på alla typer av gjutgods och lämpar sig särskilt för putsning av gjutgods. Mer information Mindre information

 • Bra förhållande mellan skärlämplighet och livslängd
 • Redan vid lätt tryck är skivan aggressiv och bekväm att hantera
 • Individuell användning

BASIC* TOUCH slipskivor

för rostfritt stål och icke-järnmetall

I halvflexibla BASIC* TOUCH har fördelarna hos olika produkter kombinerats i ett och samma verktyg. Våffelstrukturen ger en kall slipyta med god spåntransport. Dessutom minskar risken för materialmissfärgningar. TOUCH har en unik struktur och låg vikt, vilket ger en lugn gång med minskade vibrationer och sänkta bullernivåer. Skivan möjliggör dessutom en optimal anpassning till arbetsstycket vid slip-, avgradnings-, och formningsarbeten. Även kapning av icke-järnmetall är möjlig. Mer information Mindre information

 • Våffelstrukturen tillåter en kall slipning med god spåntransport och förhindrar därmed materialmissfärgning
 • Låga vibrationsnivåer tack vare en låg vikt och speciell struktur, vilket garanterar en lugn gång samt sänkta bullernivåer
 • Universell användning