Loading...

PREMIUM kapskivor

för stål

Tyrolit erbjuder optimala verktyg för stora kapmaskiner inom hantverk och industri. Däribland även PREMIUM*** kapskiva för stål i stora diametrar. Det här specialverktyget lämpar sig framförallt för kapning av arbetsstycken med stora dimensioner. Precis som alla PREMIUM*** kapskivor från Tyrolit är även den här kapskivan optimerad för maximal skärförmåga och livslängd. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Optimerad för högsta skärlämplighet och längsta livslängd
 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Minskad tidsåtgång

PREMIUM kapskivor

för järnvägsräls

Utvecklingen av den här skivan bygger på en optimerad specifikation för järnvägsrälskapning. Trots extrema driftförhållanden, som fukt, kyla och temperaturväxlingar, har järnvägsrälskapskivan från Tyrolit korta kaptider med låg arbetsbelastning. Mycket rena och blanka snittytor minskar både efterarbetet och tidsåtgången. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Produkten erbjuder mycket korta kaptider och låg arbetsbelastning: även vid fuktighet, kyla och temperaturvariationer
 • Mycket rena och blanka snittytor minskar båda efterarbetet och arbetstiden
 • Längsta livslängd och mycket bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

STANDARD kapskivor

för stål

Tyrolit erbjuder optimala verktyg för stora kapmaskiner inom hantverk och industri. Däribland även STANDARD** kapskiva för stål i stora diametrar. Det här specialverktyget lämpar sig framförallt för kapning av arbetsstycken med stora dimensioner. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Mycket lång livslängd och bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

STANDARD kapskivor

för järnvägsräls

Trots extrema driftförhållanden, som fukt, kyla och temperaturväxlingar, har järnvägsrälskapskivan från Tyrolit korta kaptider med låg arbetsbelastning. Rena och blanka snittytor minskar båda efterarbetet och tidsåtgången. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Produkten erbjuder korta kaptider och låg arbetsbelastning, även vid fuktighet, kyla och temperaturvariationer
 • Rena och blanka snittytor minskar båda efterarbetet och arbetstiden
 • Mycket lång livslängd och bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

STANDARD kapskivor

för sten

Tyrolits teknik gör det möjligt att använda 2 yttre armeringar vilket lämpar sig bra för kapning av massivt material och stora dimensioner. Den höga skärförmågan hos STANDARD** kapskiva gör arbetet mindre ansträngande med bästa möjliga resultat. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Hög skärlämplighet gör arbetet mindre ansträngande med bästa möjliga resultat
 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Mycket lång livslängd och bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

BASIC kapskivor

för stål

BASIC* kapskiva för stål har en sammansättning av 2 yttre armeringar som lämpar sig bra för kapning av profiler, massivt material och stora dimensioner. Med BASIC* skiva får du korta kaptider och låg arbetsbelastning. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Produkten erbjuder korta kaptider och låg arbetsbelastning
 • Bra livslängd och stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

BASIC kapskivor

för sten

Tyrolits teknik gör det möjligt att använda 2 yttre armeringar vilket lämpar sig bra för kapning av massivt material och stora dimensioner. BASIC* skivan har bra stabilitet och skärförmåga och gör arbetet mindre ansträngande. Utvecklad för att användas på handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning. Mer information Mindre information

 • Lättare arbete tack vare bra skärlämplighet
 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Bra livslängd och stabilitet

PREMIUM CERABOND X kapskivor

för kapning av järnvägsräls

Högprestanda kapskivor för styrd kapning av järnvägsräls. Lämpliga också för handhållna kapmaskiner med el- eller bensinmotor. Den nya CERABOND X kapskivan har utvecklats speciellt för att kapa järnvägsräls även under de mest krävande arbetsförhållandena. Tack vare det nya bindningssystemet kommer de keramiska slipmedlet till sin fulla rätt, vilket medför en fantastisk livslängd med CERABOND X kapskivor. Högkvalitativa keramiska slipkorn garanterar högsta aggressivitet under hela livslängden. Även under extrema användningsvillkor, t.ex. fukt, kyla och temperaturväxlingar, har rälskapskivan från Tyrolit mycket korta kaptider och låg arbetsbelastning. Mycket rena snittytor minskar efterarbetet och ger en mycket kostnadseffektiv arbetsprocess. Mer information Mindre information

 • Mycket snabb kapning, komfortabelt arbete och låg arbetsbelastning
 • Längsta livslängd och mycket stabil
 • Rena snittytor minskar båda efterarbetet och arbetstiden
 • Även bästa resultat vid fuktighet, kyla och temperaturvariationer

PREMIUM kapskivor

för järnvägsräls för styrd kapning på fri hand

Den nyutvecklade rälskapskivan har konstruerats för att vara både tålig och slipande. Zirkonaluminiumoxidkorn möjliggör enkel kapning och ökad prestanda. Dessa särskilda rälskapskivor måste fixeras till rälsen med en passande inspänningsanordning för styrd handhållen slipning och kapning. Använd aldrig denna vid helt handhållen kapning. Mer information Mindre information

 • Högsta aggressivitet och längsta livslängd
 • Det bifogade zirkonkorundkornet gör skivan särskilt lämplig för skärning och ger användaren ännu högre effekt
 • Mindre belastning

PREMIUM Rälskapskivor med universella borrhål

för järnvägsräls

 • Inbyggd reducerring gör att du kan använda maskiner på 20 mm och 25,4 mm
 • Hård specifikation för längre livslängd och bättre skärförmåga
 • Mycket rena och blanka snittytor minskar båda efterarbetet och arbetstiden