MIRA ULTRA

Keramiskt bundna slipsnäckor för kontinuerlig slipning av kuggtänder

TYROLIT har utvecklat produktserien MIRA Ultra speciellt för kontinuerlig slipning av kuggtänder. Samtliga specifikationer görs utan tillsats av sintrad aluminiumoxid och kombinerar hög prestanda med ekonomisk användning. Den innovativa utformningen av slipskivorna har designats speciellt för arbetshastigheter på upp till 100 m/s och möjliggör säker drift på dagens allra modernaste höghastighetsmaskiner.

 • Ökad avverkningshastighet
 • Maximal processäkerhet
 • Extra snabb tillgänglighet
 • Bästa möjliga lönsamhet
 • Kall slipyta

MIRA ICE

Keramiskt bundna slipsnäckor för kontinuerlig valsslipning av kuggar

Produktserien MIRA ICE har utvecklats speciellt för kontinuerlig valsslipning av kuggar. Genom innovativt utvecklingsarbete har man lyckats uppnå helt unika resultat när det gäller ekonomi och kall slipning.

 • Kortare sliptider
 • Större produktionsmängd
 • Högsta processäkerhet
 • Förprofilering med hög precision

MIRA DDG

Skärpningskugghjul med diamant för skärpning av heningsringar

Produkten MIRA DDG gör TYROLIT till marknads- och teknikledande när det gäller tillverkning av skärpningskugghjul med diamant. Under skärpningsprocessen utförs en riktad profilering och skärpning av heningsringarna. MIRA DDG skärpningskugghjul har mycket hög skärlämplighet och reproduktionsnivå, vilket garanterar ett optimalt skärpningsresultat i varje moment, liksom bästa möjliga kvalitet på kuggtänder och ytor samt lång livslängd.

 • Skärlämplighet
 • Noggrannhet
 • Nybeläggningsbarhet
 • Kuggkompetens
 • Systemlösning

MIRA REX

Keramiska heningsringar för tandflankshening

Över 25 års erfarenhet av kuggtandsskärpning har gjort TYROLIT till marknadsledare och gett oss en tätposition när det gäller tekniska framsteg. Med produktserien MIRA REX har vi lyckats över förväntan med att ta fram en tekniskt optimal lösning för högeffektiv kugghening Specifikationerna vidareutvecklas löpande för att förbättra hårdhet och skärlämplighet och uppnå maximal heningseffekt med långa skärpintervall.

 • Maximal effekt
 • Kort skärpmoment inför driftsättning
 • Extra snabb tillgänglighet
 • Systemlösning

MIRA REX VTEC

Keramiska bryningsringar för tandflanksbryning med skärpsystemet VSD

Över 25 års erfarenhet av kuggskärpning har gjort TYROLIT till marknadsledare och gett oss en tätposition när det gäller tekniska framsteg på området. Med lanseringen av MIRA REX VTEC har vi kunnat utveckla tekniskt optimerade och anpassade bryningsringar för användning med skärpsystemet VSD. För MIRA REX VTEC finns utförande VTEC-20 som standardmodell och utförande VTEC-30 som premiummodell. Mer information Mindre information

 • Minskat slitage
 • Bästa möjliga lönsamhet
 • Service världen över
 • Snabb tillgänglighet

MIRA BG

Slipkoppar för slipning av kugg på koniska kugghjul

Med produktserien MIRA BG erbjuder TYROLIT en optimal lösning för slipning av kugghjul. De höga kvalitetskraven innebär att hårdfinbearbetning med slipning krävs allt oftare.

 • Hög produktivitet
 • Låg termisk belastning
 • Maximal profilhållbarhet
 • Kan levereras med eller utan uppsamlingsplatta

GENIS 2

KERAMISKT BUNDEN CBN-SLIPSKIVA FÖR UTVÄNDIG RUNDSLIPNING

Med produktlinjen GENIS 2 definierar TYROLIT en helt ny prestanda-nivå och ett utökat sortiment avseende keramiskt bundna CBN-slipskivor för utvändig rundslipning. GENIS 2 karakteriseras av sitt höghållfasta bindemedel som optimalt binder CBN slipmedlet. Det höghållfasta bindemedlet möjliggör låg volym bindemedel och därmed högsta porösitet. Därmed garanteras minimal värmebildning, mycket hög avverkningsförmåga och lång livslängd. Mer information Mindre information

 • Optimalt utnyttjande av CBN slipmedlet
 • Kostnadseffektiv slipprocess
 • Högsta precision
 • Brett sortiment

GENIS

Utvändig rundslipning med keramiskt bundna CBN-slipverktyg

Efter omfattande forskningsinsatser har TYROLIT lyckas utveckla GENIS, ett bindningssystem som gör det möjligt att uppnå optimal inbindning av CBN-kornen med mycket liten bindningsmängd. Bindningssammansättningen är noggrant komponerad för att exakt kunna kontrollera samverkan bindemedel och CBN-korn. På så sätt kan man uppnå porösa strukturer med hög mekanisk hållfasthet som uppvisar minimal påverkan av slipvätskan. Med hjälp av de kallslipande specifikationerna hos GENIS slipverktyg kan slipkraften medvetet reduceras och CBN-kornet användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Erfarenheten visar att lägre slipkraft vid all slags användning ger lägsta möjliga förslitning och maximal profilhållbarhet. Mer information Mindre information

 • CBN-korn har en inbindning med hög hållfasthet och optimal beständighet mot slipvätskan
 • Nya kornkvaliteter för CBN-högfrekvensverktyg
 • Optimerade spånutrymmen (porositet) och kall slipning
 • Minskade slipkrafter
 • Neutral zon

GENIS CF

Keramiskt bundna CBN-slipverktyg med slipskivekropp i kompositmaterial för utvändig rundslipning

Med GENIS CF utökar TYROLIT tillämpningsområdet för produktserien GENIS med en innovativ och kolfiber slipskivekropp som kan användas till utvändig rundslipning av många olika slag. I det nya verktygskonceptet har vikten minskats med upp till 80 procent och de särskilda dämpningsegenskaperna leder till bättre slipresultat och ökade produktionsmängder.

 • Låg vikt
 • Maximal dämpning
 • Hög lönsamhet
 • Nybeläggningsbarhet
 • Simultanbearbetning

CSS ULTRA

Slipverktyg för utvändig rundslipning och gängslipning

Med CSS ULTRA har TYROLIT lyckats utforma en slipskiva med hållbar mikroarkitektur genom att använda nya, exklusiva komponenter och innovativ sintringsteknik. På så sätt kan slipkornet vid dynamisk användning utsättas för väsentligt högre belastning utan att slitas ner i förtid. Förbättringarna leder till maximal profilhållbarhet med minsta möjliga slitage.

 • Optimal profilhållbarhet
 • Kall slipning (utan slipbrand)

POLARIS BASIC / POLARIS PLUS

Galvaniskt bundna CBN-slipverktyg för utvändig rund- och spårslipning

Med produktserien POLARIS har TYROLIT blivit marknads- och teknikledande inom tillverkning av galvaniserade slipverktyg. Sofistikerade produktionslösningar, stor kunskap om tillverkning och användningsteknisk kompetens är en förutsättning för maximala produktionsvolymer. Även små fel vid rund- eller planslipning eller en mindre obalans kan minska livslängden på slipverktyg dramatiskt. POLARIS PLUS-varianten används för att riktat förstärka de högbelastade områdena på slipskivan och förlänga slipskivans livslängd ytterligare. Mer information Mindre information

 • Skräddarsydd tillverkning
 • Maximal produktionsmängd
 • Nybeläggningsbarhet
 • Maximal profilprecision
 • Ständig optimering

COLUMBIA SA

Keramiskt bundna CBN-slipverktyg för invändig rund- och profilslipning

Med COLUMBIA SA erbjuder TYROLIT en innovativ produktserie för invändig och yttre profilslipning med CBN-skiva. Bindningen har utvecklats speciellt för VCSA och innebär att de fantastiska egenskaperna hos CBN kommer ännu mer till sin rätt. Professionell användning av CBN-slipskivor passar särskilt bra till det trånga utrymmet vid invändig rundslipning.

 • Förbättrad kall slipprocess
 • Ökad lönsamhet
 • Högsta processäkerhet
 • VCSA är lämplig för användning med olja och emulsioner

POLARIS BASIC LW / POLARIS PLUS LW

Galvaniskt bundna CBN-slipskivor med lättviktskärna för utvändig rundslipning

Med produktserien POLARIS LW driver TYROLIT utvecklingen på området lättviktskonstruktion för galvaniserade slipverktyg. Genom riktad materialminskning kan skivans vikt minskas avsevärt. Materialuttaget vid kärnan sker inte godtyckligt, utan genom en numerisk FEM-analys (Finite Elemente Methode). På så sätt kan deformationer och eventuella effektförluster undvikas. När du använder lättviktsvarianten POLARIS LW reduceras underhållsintervallet för slipmaskinerna och hanteringen underlättas avsevärt för medarbetarna i tillverkningen. Mer information Mindre information

 • Viktoptimering
 • Maximal produktionsmängd
 • Möjlighet att byta belägg
 • Numerisk FEM-simulering

DressTec NGR, Next Generation

Nästa generations diamantskärprullar

TYROLIT har utvidgat sitt sortiment av diamantskärprullar med en ny unik produkt: DressTec NGR. Med den här nya produktserien kombinerar TYROLIT kort leveranstid med sedvanlig hög precision och kvalitet. Det uppnår vi tack vare en kombination av innovativ produktionsteknik, de senaste tillverkningsprocesserna och den modernaste mättekniken vid vår fabrik i TYROLIT Neuenrade/Tyskland. DressTec NGR kombinerar kvalitet/reproducerbarhet/precision med marknadens kortaste leveranstid. Mer information Mindre information

 • Marknadens kortaste leveranstid.
 • Förenklad verktygsförsörjning
 • Ökad flexibilitet
 • Mycket god ekonomi

GENIS 2 LW

Keramiskt bundna CBN-slipverktyg med lättviktskropp

Med produktserien GENIS 2 LW driver TYROLIT utvecklingen på området lättvikts-skivkropp för keramiskt belagda CBN-slipverktyg. Genom minskad mängd material i skivkroppen minskas skivans vikt avsevärt. Materialminskning i skivkroppen sker med hjälp av FEM-analys (Finite Elemente Methode). På så sätt kan skivkroppens hållfasthet bibehållas samtidigt som mängd material reduceras. Med lättviktsvarianten GENIS 2 LW underlättas hanteringen avsevärt för medarbetarna i tillverkningen. Mer information Mindre information

 • Viktoptimering
 • Ombeläggning av slipskivan möjlig
 • Maximal produktionsmängd
 • Numerisk FEM-simulering

CENTURIA SM-G

Diamantslipverktyg för planslipning av motorblock & topplock av aluminium och bimetall

I och med produktserien CENTURIA SM-G erbjuder TYROLIT en ekonomisk sliplösning för bearbetning av plana ytor på motorblock och topplock. Den stora utmaningen är då att uppnå en stabil ytkvalitet under verktygets hela livslängd och därmed att reducera utskottsnivån. Med vanliga fräsverktyg är en spåntransport endast möjlig med förbehåll och det kan uppstå ytfel i den mjuka aluminiumlegeringen. Vid bimetallblock ökar problemen på grund av cylinderfodrets mycket hårdare legering. Med CENTURIA SM-G verktyg reduceras riggningskostnaderna avsevärt, eftersom komplicerade monteringsarbeten på fräsverktyget (vändbara skärplattor) faller bort. CENTURIA SM-G verktyg är återanvändbara och därför ett ekonomiskt alternativ till vanliga fräsverktyg. Mer information Mindre information

 • Stabil process
 • Flexibilitet
 • Kvalitetsökning
 • Brett specifikationsspektrum

GENIS 2 N-LW

Keramiskt bundna CBN-slipverktyg med naturfiberförstärkt kärna för utvändig rundslipning

Med sin produktserie GENIS 2 N-LW sätter TYROLIT en ny standard för utvändig rundslipning med keramisk CBN. Tack vare att det patenterade materialet i kärnan, N-LW, har en mycket låg densitet får verktygen en avsevärt lägre vikt. GENIS 2 N-LW-verktygen är lättare och framför allt billigare än jämförbara verktyg med CFK-kärna. Produkterna kan godkännas för skivperiferihastigheter på upp till 140 m/s. Materialet har utmärkta dämpande egenskaper och en stålfattning med exakt passform i borrhålet. Därmed kan GENIS 2 N-LW-kärnorna förses med ny beläggning flera gånger och återanvändas. Mer information Mindre information

 • Avsevärt lägre vikt
 • Dämpande egenskaper
 • Brett användningsspektrum
 • Godkända för 140 m/s