SKI & BOARD

Slipverktyg med keramikbindning för skidindustrin

Slipverktyg med öppna porer avsedda för bearbetning av glidytor. Det speciella är möjligheten att bearbeta beläggningar i plast och kanter i stål i en och samma arbetsprocess. Dessutom ger slipskivor en mycket jämnare beläggningsyta (glidyta) än slipband.

  • Självskärpande
  • Kall slipyta

ELASTIC

Elastic för slipning av skidkanter

Vi har utvecklat ELASTIC-slipverktygen med plastbindning speciellt för bearbetning av stålkanter. Utförandet med sliphuvud används av skidåkare för att slipa stålkanterna på skidornas sidor.

  • Kall slipyta
  • Självskärpande
  • Kärna

Keramikslipverktyg

Slipverktyg i keramikbindning för slipning av skridskoskenor.

Skålslipning med keramiskt bundna slipverktyg.

  • Profilhållbarhet
  • God spåningseffekt
  • Hög lönsamhet