STRATO ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Tyrolit är marknads- och teknikledande på området högporösa slipskivor till djupslipning. Med produktserien STRATO har TYROLIT kunnat höja ribban ytterligare när det gäller såväl kvalitet som prestanda. I och med lanseringen av STRATO ULTRA finns nu nästa generation plan- och djupslipverktyg ute på marknaden. Framför allt inom turbinindustrin innebär användningen av STRATO ULTRA att kostsamma slipverktyg med sintrad aluminiumoxid kan bytas ut utan negativ inverkan på prestanda. Skivor av sintrad aluminiumoxid innebär kraftigt slitage på skärpverktyg och leder till reducerad livslängd för skärpverktyget. TYROLIT erbjuder profilerade slipverktyg till våra kunder. Enkla kantprofiler eller förprofileringar skräddarsydda till kunden kan beroende på profildjup avsevärt minska ställtiden (förprofileringstiden) och det slitage denna medför på skärpverktyget. Mer information Mindre information

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd
 • Godkänd för användning upp till 63 m/s

STRATO ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Tyrolit är marknads- och teknikledande på området högporösa slipskivor till djupslipning. Med produktserien STRATO har TYROLIT kunnat höja ribban ytterligare när det gäller såväl kvalitet som prestanda. I och med lanseringen av STRATO ULTRA finns nu nästa generation plan- och djupslipverktyg ute på marknaden. Framför allt inom turbinindustrin innebär användningen av STRATO ULTRA att kostsamma slipverktyg med sintrad aluminiumoxid kan bytas ut utan negativ inverkan på prestanda. Skivor av sintrad aluminiumoxid innebär kraftigt slitage på skärpverktyg och leder till reducerad livslängd för skärpverktyget. TYROLIT erbjuder profilerade slipverktyg till våra kunder. Enkla kantprofiler eller förprofileringar skräddarsydda till kunden kan beroende på profildjup avsevärt minska ställtiden (förprofileringstiden) och det slitage denna medför på skärpverktyget. Mer information Mindre information

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd
 • Godkänd för användning upp till 63 m/s

VIPER ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Med VIPER ULTRA sätter TYROLIT en ny standard på djupslipningsområdet. Det patenterade bindningssystemet VIPER ULTRA ger en mer kontrollerad inbindning vilket skapar en mantling kring kornytan och därmed märkbart bättre kornbindning.

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd

VIPER ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Med VIPER ULTRA sätter TYROLIT en ny standard på djupslipningsområdet. Det patenterade bindningssystemet VIPER ULTRA ger en mer kontrollerad inbindning vilket skapar en mantling kring kornytan och därmed märkbart bättre kornbindning.

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd

SECUR kapskivor

Innovativ lösning för kapning

Slipkapning – används ofta på stålverk tack vare sin höga prestanda och lönsamhet. Med SECUR erbjuder TYROLIT det perfekta verktyget till alla typer av kapning. Finns i diameter upp till 2 000 mm.

 • Optimerar dina processkostnader
 • Möjliggör innovativa lösningar skräddarsydda för kunden
 • Ger skärytor med optimal kvalitet
 • Högsta produktsäkerhet

SECUR LAB

Laboratoriekapskivor för metallurgiska provmaterial

Det första arbetsmomentet vid förberedelse av ett materialografiskt prov är att kapa av provet. Det ska göras så snabbt som möjligt utan att tillfoga provet några skador. Med detta avses att man inte tillför några termiska fogförändringar, deformationer eller sprickor. Med SECUR LAB kan vi erbjuda optimala kapskivor för olika typer av arbetsstycken, materialstorlekar och hårdhetsgrader.

 • Slätt snitt
 • Exakta snittytor
 • Rena snittytor
 • Hög beständighet mot kylsmörjmedel
 • Färgkodade skivor

POLARIS BASIC / POLARIS PLUS

Galvaniskt bundna CBN-slipverktyg för utvändig rund- och spårslipning

Med produktserien POLARIS har TYROLIT blivit marknads- och teknikledande inom tillverkning av galvaniserade slipverktyg. Sofistikerade produktionslösningar, stor kunskap om tillverkning och användningsteknisk kompetens är en förutsättning för maximala produktionsvolymer. Även små fel vid rund- eller planslipning eller en mindre obalans kan minska livslängden på slipverktyg dramatiskt. POLARIS PLUS-varianten används för att riktat förstärka de högbelastade områdena på slipskivan och förlänga slipskivans livslängd ytterligare. Mer information Mindre information

 • Skräddarsydd tillverkning
 • Maximal produktionsmängd
 • Nybeläggningsbarhet
 • Maximal profilprecision
 • Ständig optimering

STRATO SA

Galvaniskt bundna slipverktyg för djup- och planslipning

I produktserien STRATO SA kan TYROLIT erbjuda slipverktyg med galvaniskt bundna superslipmedel som främst är avsedda att användas inom turbinindustrin. Dessa slipverktyg garanterar hög profilprecision och högsta processäkerhet vid djupslipningsprocesser. Detta leder exempelvis vid bearbetning av ringspår till ett mycket exakt slipresultat och låga kostnader per komponent. Mer information Mindre information

 • Maximal profilnoggrannhet
 • Möjlighet att byta belägg
 • Maximal produktionsmängd

STRATO SA

Galvaniskt bundna CBN-verktyg för djup- och planslipning

Med produktserien STRATO SA kan TYROLIT för första gången erbjuda verktyg med superslipmedel och hållbara profildimensioner som ger mycket hög processäkerhet vid djupslipningsprocesser. Den höga profilhållbarheten säkerställer ett exakt slipresultat även vid komplicerade tillämpningar.

 • Skräddarsydd tillverkning
 • Maximal produktionsmängd
 • Nybeläggningsbarhet
 • Maximal profilprecision
 • Ständig optimering

POLARIS BASIC LW / POLARIS PLUS LW

Galvaniskt bundna CBN-slipskivor med lättviktskärna för utvändig rundslipning

Med produktserien POLARIS LW driver TYROLIT utvecklingen på området lättviktskonstruktion för galvaniserade slipverktyg. Genom riktad materialminskning kan skivans vikt minskas avsevärt. Materialuttaget vid kärnan sker inte godtyckligt, utan genom en numerisk FEM-analys (Finite Elemente Methode). På så sätt kan deformationer och eventuella effektförluster undvikas. När du använder lättviktsvarianten POLARIS LW reduceras underhållsintervallet för slipmaskinerna och hanteringen underlättas avsevärt för medarbetarna i tillverkningen. Mer information Mindre information

 • Viktoptimering
 • Maximal produktionsmängd
 • Möjlighet att byta belägg
 • Numerisk FEM-simulering

DressTec NGR, Next Generation

Nästa generations diamantskärprullar

TYROLIT har utvidgat sitt sortiment av diamantskärprullar med en ny unik produkt: DressTec NGR. Med den här nya produktserien kombinerar TYROLIT kort leveranstid med sedvanlig hög precision och kvalitet. Det uppnår vi tack vare en kombination av innovativ produktionsteknik, de senaste tillverkningsprocesserna och den modernaste mättekniken vid vår fabrik i TYROLIT Neuenrade/Tyskland. DressTec NGR kombinerar kvalitet/reproducerbarhet/precision med marknadens kortaste leveranstid. Mer information Mindre information

 • Marknadens kortaste leveranstid.
 • Förenklad verktygsförsörjning
 • Ökad flexibilitet
 • Mycket god ekonomi