Torrborrmotor DME19DP

Torrkärnborrning upp till 162 mm diameter

Perfekt anpassat system för torrborrning i armerad betong. I kombination med TYROLITs TGD®-torrborrkronor är DME19DP lösningen för torrborrning i armerad betong. Den praktiska centreringshjälpen ger en exakt borrkronsstyrning och diamantverktyget en längre livslängd. Ett in- och urkopplingsbart mjukslag påskyndar arbetet framförallt i hårda material. Den mjuka starten och LED-indikeringen hjälper användaren att välja optimal borrhastighet. Mer information Mindre information

 • Systemlösning för torrborrning i armerad betong.
 • In- och urkopplingsbart mjukslag påskyndar arbetet.
 • Elektronik för mjuk start och LED-indikering för optimal borreffekt.

MIRA ULTRA

Keramiskt bundna slipsnäckor för kontinuerlig slipning av kuggtänder

TYROLIT har utvecklat produktserien MIRA Ultra speciellt för kontinuerlig slipning av kuggtänder. Samtliga specifikationer görs utan tillsats av sintrad aluminiumoxid och kombinerar hög prestanda med ekonomisk användning. Den innovativa utformningen av slipskivorna har designats speciellt för arbetshastigheter på upp till 100 m/s och möjliggör säker drift på dagens allra modernaste höghastighetsmaskiner.

 • Ökad avverkningshastighet
 • Maximal processäkerhet
 • Extra snabb tillgänglighet
 • Bästa möjliga lönsamhet
 • Kall slipyta

PREMIUM*** lamellrondeller

LONGLIFE för stål

PREMIUM*** LONGLIFE är en högfrekvens-lamellrondell för stål med utmärkt avverkningsförmåga och mycket lång livslängd. En materialavverkning på över 4 000 g/skiva ger helt nya möjligheter. Slipskivekroppen av naturfiber ger verktyget en extra flexibilitet som gör att PREMIUM*** LONGLIFE formar sig perfekt efter arbetsstyckets yta med rena slipövergångar som resultat. Mer information Mindre information

 • Stor besparingspotential
 • Miljövänlig
 • Oslagbar prestanda

PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX navrondeller

för stål

 • Grovslipskiva med hög frekvens med LONGLIFE-teknologi för längsta livslängd
 • Kombinationen av zirkonkorund och nytt bindningssystem ger en unik aggressivitet
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** skålformigt hjul av fenoplast

för stål

 • Bästa avverkningsförmåga vid stora sliparbeten
 • Robust och med mycket lång livslängd
 • Brett sortiment

PREMIUM*** fenoplastbundna slipstift

för rostfritt stål

 • Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
 • Särskilt lämplig för material av rostfritt stål på grund av kemiskt ren bindning
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Mässingsöverdragen ståltråd SM förhindrar korrosion

PREMIUM*** penselborstar

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Trådtyp DZ expanderar beroende på varvtalet och kan därmed bearbeta olika borrhålsdiametrar
 • Härdad och seg ståltråd SZ för extra lång livslängd och robusthet

PREMIUM*** cylindriska borstar

för stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Mångsidiga verktyg
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** universella handborstar

för stål

 • Universellt användbart verktyg
 • Utrustad med ett högkvalitativt trähandtag av bok
 • Högsta kvalitet

Borrmotor DME22SU

Kärnborrning upp till 180 mm diameter

Idealisk för el- och installationsarbeten. Borrmotorn DME22SU lämpar sig perfekt för el- och installationsarbeten. Den har en trestegsväxel och en variabel hastighetsinställning med mjuk start. Inbyggt överbelastningsskydd och inbyggd PRCD-säkerhetsbrytare garanterar ett säkert arbete Medföljande M16-adapter möjliggör även torrborrning. Mer information Mindre information

 • 3 växlar för optimalt varvtal.
 • Torrborrning med den medföljande M16-adaptern.
 • Levereras i praktisk bärväska.

PREMIUM*** 2in1 RONDELLER®

för stål och rostfritt stål

 • Enkel montering utan några specialtillbehör som stödskivor eller spännmuttrar
 • Utmärkt spåntransport samt kylande, materialskonande slipning tack vare den unika geometrin och noppstrukturen
 • Vibrationsfritt och ergonomiskt arbete samt optimal anpassning till arbetsstycket

PREMIUM*** 1F80 slipskivor

för stål

 • Bindningssystem som är anpassat till stål med högsta aggressivitet och lång livslängd
 • Ökad lönsamhet
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** kapskivor

för stål

 • Särskilt tunna och finkorniga skivor ger korta kaptider och ett icke ansträngande arbete
 • Perfekt för bearbetning av svåråtkomliga ställen
 • De har en lång livslängd och enkel och exakt hantering
 • Kornstorlek 100 ger en särskilt gradfri kapning

PREMIUM*** kapskivor

för stål

 • Optimerad för högsta skärlämplighet och längsta livslängd
 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Minskad tidsåtgång

PREMIUM*** kapskivor

för stål

 • Särskilt grova sidoytor tack vare speciell pressmetod – därmed låg sidofriktion och ingen anlöpningsfärg på arbetsstycket
 • Produkten har en mycket lång livslängd och bra skärlämplighet
 • Minskad tidsåtgång

PREMIUM*** grovrengöringsskiva

Universell användning

Med TYROLIT grovrengöringsskiva kan du enkelt ta bort rost, färg, lack och grundfärg från arbetsstycket. De porösa nylonfibrerna som har behandlats med aggressiva slipmedel, klarar av allt. Samtidigt förhindrar de att skivan täpps till och belastas. Skivan ger användaren tillgång till tyst, icke-påfrestande slipning i kombination med låg värmeutveckling. Mer information Mindre information

 • Mångsidigt verktyg
 • Kraftfullt
 • Användarvänliga

PREMIUM*** grovrengöringsskiva

Universell användning

Med TYROLIT grovrengöringsskiva kan du enkelt ta bort rost, färg, lack och grundfärg från arbetsstycket. De porösa nylonfibrerna som har behandlats med aggressiva slipmedel, klarar av allt. Samtidigt förhindrar de att skivan täpps till och belastas. Den här skivan innebär tyst, mindre ansträngande slipning i kombination med låg värmeutveckling. Om du använder den längre inspänningsspiken kan två 1GR spännas in för en större kontaktyta och snabbare utförande. Mer information Mindre information

 • Mångsidigt verktyg
 • Kraftfullt
 • Användarvänliga

PREMIUM*** LAMELLRONDELL SCM

För stål och rostfritt stål

Med PREMIUM*** LAMELLRONDELL SCM skivan kan du ta bort de sista reporna från ytan innan du börjar med poleringen. Lamellernas tredimensionella uppbyggnad minimerar risken för att skivan sätts igen eller får beläggningar. Med den här skivan förhindras även att missfärgningar uppstår på arbetsstycket till följd av värmeutveckling. Verktyget har även utvecklats speciellt för att ge bästa resultat på vinkelslipar som inte går att reglera. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Minskad tidsåtgång
 • Bästa resultat

PREMIUM*** ZA-P48 N NATURFIBERSKIVA

För stål och rostfritt stål

TYROLIT NATURFIBERSKIVA är en ny unik slipskiva som kombinerar avverkningskapacitet med hög arbetskomfort. Den ger ett konstant högt resultat på stål och icke-järnmetall. Lång livslängd och miljövänlig kärna av jutefiber ger bästa möjliga effekt. Någon extra stödskiva behövs inte eftersom den redan är integrerad i produkten. Naturfiberkärnan kan trimmas och ger därmed överlägset längre livslängd än andra skivor. Användaren sparar därmed tid och höga kostnader. Mer information Mindre information

 • Maximal livslängd
 • Mycket god avverkningsförmåga
 • Miljövänlig

PREMIUM*** SCM

Universell användning

I och med det nya TYROLIT SCM-programmet har TYROLIT tagit ännu ett steg mot bättre lönsamhet. Arbetsstyckets bearbetningstid kan på så sätt minskas avsevärt. Huvudargumentet är att 1 till 3 arbetssteg kan sparas in Den snabba och höga avverkningsförmågan bidrar effektivt till att minska oregelbundenheter, avlägsna anlöpningsfärg, polera ytor, rengöra och avverka svetsfogar. Ytterligare en fördel med SCM är möjligheten till avgradning av verktygskanter utan extra materialavverkning. Dessutom är TYROLIT SCM-programmet överlägset i fråga om livslängd, ytterligare ett bevis för hur lönsam produkten verkligen är. Mer information Mindre information

 • Minskad tidsåtgång
 • Märkbar kostnadsminskning
 • En skiva – 3 möjligheter

PREMIUM*** slipnylonrotor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

TYROLIT slipnylonrotor har hög anpassningsförmåga och säkerställer att ytans egenskaper inte förändras. TYROLIT har utökat PREMIUM*** sortimentet med ytterligare 29 typer för att kunna erbjuda fler kornstorlekar och mått. Det stora antalet korngraderingar möjliggör flera olika ytstrukturer och ytjämnheter. TYROLIT slipnylonrotor finns även med slipduk för att uppnå högre materialavverkning och grövre ytstruktur. Mer information Mindre information

 • Mångsidigt sortiment
 • Minskad arbetsinsats
 • Universell användning

PREMIUM*** ZA-P43 PC X KVICKRONDELL

För stål

Med TYROLIT KVICKRONDELLER sparar du tid och ökar därmed din produktivitet. De är enkla att hantera och kräver inget specialverktyg för montering. Dessa KVICKRONDELLER är avsedda för allmänna sliparbeten speciellt vid användning på stål. Med två olika monteringar täcker vi in de viktigaste fästanordningarna. Mer information Mindre information

 • Mycket bra livslängd
 • Minskad arbetsinsats
 • Brett sortiment

PREMIUM*** sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

PREMIUM*** sliphylsor används på satineringsmaskiner för allmänna slipprocesser som rengöring och putsning och för polering av ojämna och buktande ytor. De slits jämnt under hela sin livslängd och ger en genomgående högkvalitativ ytfinish. I det omfattande sortimentet finns bland annat produkter för borttagning av svetsspår, repor och oxidationsrester samt förbehandling av ytor. Mer information Mindre information

 • Konstant resultat
 • Universell användning
 • Brett sortiment

PREMIUM*** sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

PREMIUM*** sliphylsor för bänkslipmaskin kan användas för allmänna slipprocesser som rengöring och putsning och för polering av ojämna och buktande ytor. De slits jämnt under hela sin livslängd och ger en genomgående högkvalitativ ytfinish. I det omfattande sortimentet finns bland annat produkter för borttagning av svetsspår, repor och oxidationsrester samt förbehandling av ytor. Mer information Mindre information

 • Konstant resultat
 • Universell användning
 • Brett sortiment

HYLAS

Nytt koncept för slipning av glas med dubbelkantslipmaskiner med perifera skivor 

Hylas är Tyrolits nya serie skivor för slipning av möbler och tekniskt glas. De viktigaste fördelarna är: snabb driftsättning, hög arbetshastighet, utmärkt förädlingskvalitet samt extremt flexibel användning. Med HYLAS går det att montera samma skiva på olika dubbelkantslipmaskiner, oavsett typ av maskinmontering, genom enkel användning av passande adaptrar. Hylas har konstruerats på ett sådant sätt att nyprofilering inte är nödvändig och har därmed den fördelen att man alltid arbetar med en ny slipskiva. 

 • Snabb driftsättning 
 • Minimerade maskinställtider 
 • Maximal effekt
 • Högre produktivitet
 • Ekonomiska fördelar

PREMIUM*** sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

PREMIUM*** sliphylsor används på satineringsmaskiner för allmänna slipprocesser som rengöring och putsning och för polering av ojämna och buktande ytor. De slits jämnt under hela sin livslängd och ger en genomgående högkvalitativ ytfinish. I det omfattande sortimentet finns bland annat produkter för borttagning av svetsspår, repor och oxidationsrester samt förbehandling av ytor. Mer information Mindre information

 • Konstant resultat
 • Universell användning
 • Brett sortiment

PREMIUM*** sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

PREMIUM*** sliphylsor används på satineringsmaskiner för allmänna slipprocesser som rengöring och putsning och för polering av ojämna och buktande ytor. De slits jämnt under hela sin livslängd och ger en genomgående högkvalitativ ytfinish. I det omfattande sortimentet finns bland annat produkter för borttagning av svetsspår, repor och oxidationsrester samt förbehandling av ytor. Mer information Mindre information

 • Konstant resultat
 • Universell användning
 • Brett sortiment

PREMIUM*** sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

PREMIUM*** sliphylsor används på satineringsmaskiner för allmänna slipprocesser som rengöring och putsning och för polering av ojämna och buktande ytor. De slits jämnt under hela sin livslängd och ger en genomgående högkvalitativ ytfinish. I det omfattande sortimentet finns bland annat produkter för borttagning av svetsspår, repor och oxidationsrester samt förbehandling av ytor. Mer information Mindre information

 • Konstant resultat
 • Universell användning
 • Brett sortiment

PREMIUM*** slipnylonrotor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

TYROLIT slipnylonrotor har hög anpassningsförmåga och säkerställer att ytans egenskaper inte förändras. TYROLIT har utökat PREMIUM*** sortimentet med ytterligare 29 typer för att kunna erbjuda fler kornstorlekar och mått. Det stora antalet korngraderingar möjliggör flera olika ytstrukturer och ytjämnheter. TYROLIT slipnylonrotor finns även med slipduk för att uppnå högre materialavverkning och grövre ytstruktur. Mer information Mindre information

 • Mångsidigt sortiment
 • Minskad arbetsinsats
 • Universell användning

PREMIUM*** slipnylonrotor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

TYROLIT slipnylonrotor har hög anpassningsförmåga och säkerställer att ytans egenskaper inte förändras. TYROLIT har utökat PREMIUM*** sortimentet med ytterligare 29 typer för att kunna erbjuda fler kornstorlekar och mått. Det stora antalet korngraderingar möjliggör flera olika ytstrukturer och ytjämnheter. TYROLIT slipnylonrotor finns även med slipduk för att uppnå högre materialavverkning och grövre ytstruktur. Mer information Mindre information

 • Mångsidigt sortiment
 • Minskad arbetsinsats
 • Universell användning

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Mässingsöverdragen ståltråd SM förhindrar korrosion

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Mässingsöverdragen ståltråd SM förhindrar korrosion

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Mässingsöverdragen ståltråd SM förhindrar korrosion

PREMIUM*** penselborstar

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Trådtyp DZ expanderar beroende på varvtalet och kan därmed bearbeta olika borrhålsdiametrar
 • Härdad och seg ståltråd SZ för extra lång livslängd och robusthet

PREMIUM*** penselborstar

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Trådtyp DZ expanderar beroende på varvtalet och kan därmed bearbeta olika borrhålsdiametrar
 • Härdad och seg ståltråd SZ för extra lång livslängd och robusthet

PREMIUM*** cylindriska borstar

för stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Mångsidiga verktyg
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Längsta livslängd tack vare specialutvecklad eggeometri
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Minskad värmeutveckling skonar fräsen och arbetsstycket

PREMIUM*** lamellrondeller

För stål

PREMIUM*** lamellrondell för stål är ett mångsidigt proffsverktyg som lämpar sig för olika typer av allmänt sliparbete. Med den här rondellen får du perfekta ytor på stål och bäst resultat vid yt- och kantslipning och avgradningsarbeten. Slipskivekroppen består av en stabil glasfiberväv och lämpar sig därför bäst för användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Förfinad ytprofil
 • Bra pris-/ prestandaförhållande
 • Mycket goda resultat

PREMIUM*** skålformigt hjul av fenoplast

för rostfritt stål

 • Bästa avverkningsförmåga vid stora sliparbeten
 • Robust och med mycket lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål

PREMIUM*** fenoplastbundna slipstift

för gjutjärn

 • Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Hög lönsamhet

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för rostfritt stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** penselborstar

för rostfritt stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Trådtyp DZ expanderar beroende på varvtalet och kan därmed bearbeta olika borrhålsdiametrar
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** cylindriska borstar

för rostfritt stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** universella handborstar

för rostfritt stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Utrustad med ett högkvalitativt trähandtag av bok
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

Borrmotor DME20PW I DME20PU

Kärnborrning upp till 180 mm diameter

Effektiv motor med mycket hög borreffekt. Borrmotorn DME20 har en imponerande borreffekt för sitt effektsegment upp till 2 kW. Det mekaniska och elektroniska överbelastningsskyddet samt huset helt i metall ger hög tillförlitlighet. Inbyggd effekt-/serviceindikering och nivelleringshjälp underlättar också manövreringen. Borrmotorn har en mycket bred och mångsidig användning: handhållen/riggbaserad samt våt/torr (DME20PU) borrning. Mer information Mindre information

 • Effekt- och serviceindikering samt nivelleringshjälp.
 • Kompakt och ergonomisk design.
 • Snabb omställning mellan våt- och torrborrning vid DME20PU.

PREMIUM*** RONDELLER®

för sten

 • Enkel montering utan några specialtillbehör som stödskivor eller spännmuttrar
 • Utmärkt spåntransport samt kylande, materialskonande slipning tack vare den unika geometrin och noppstrukturen
 • Vibrationsfritt och ergonomiskt arbete samt optimal anpassning till arbetsstycket

PREMIUM*** 1F80 slipskivor

för rostfritt stål

 • Speciellt bindningssystem för rostfritt stål med högsta aggressivitet och lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för icke-järnmetall

 • Prestationsdugligt precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Verktyget uppnår längsta livslängd och högsta aggressivitet på icke-järnmetall
 • Brett sortiment

PREMIUM*** kapskivor

för rostfritt stål

 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål
 • Särskilt tunna och finkorniga skivor ger korta kaptider och ett icke ansträngande arbete
 • Perfekt för bearbetning av svåråtkomliga ställen
 • De har en lång livslängd och enkel och exakt hantering

PREMIUM*** kapskivor

för järnvägsräls

 • Produkten erbjuder mycket korta kaptider och låg arbetsbelastning: även vid fuktighet, kyla och temperaturvariationer
 • Mycket rena och blanka snittytor minskar båda efterarbetet och arbetstiden
 • Längsta livslängd och mycket bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

PREMIUM*** kapskivor

för rostfritt stål

 • Särskilt grova sidoytor tack vare speciell pressmetod – därmed låg sidofriktion och ingen anlöpningsfärg på arbetsstycket
 • Produkten har en mycket bra skärlämplighet och lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål

Tillbehör

För grovrengörare

Med det här tillbehöret kan 1GR-grovrengörare monteras på rak slipmaskin. En enkel hantering och högsta möjliga säkerhet för användaren garanteras. Observera dock högsta tillåtna varvtal för verktyget.

PREMIUM*** FÖRPOLERINGSRONDELL

För stål och rostfritt stål

För att kunna förbereda ytor för polering behöver du ett robust kvalitetsverktyg. PREMIUM*** FÖRPOLERINGSRONDELL består av flera slipduksskikt för att uppnå lång livslängd och robusthet. Verktyget kan på så sätt även användas för mindre avgradningsarbeten. Verktyget har även utvecklats speciellt för att ge bästa resultat på vinkelslipar som inte går att reglera. Mer information Mindre information

 • Bästa resultat
 • Mångsidig användning
 • Maximal livslängd

PREMIUM*** tillbehör

För SCM-skivor

Tack vare ett noga genomtänkt koncept kan SCM-skivorna användas på alla stödskivor i vårt sortiment. Det uttagbara hålet i mitten på SCM-skivan möjliggör en självcentrerande fixering på stödskivan. Skivorna och stödskivorna är avsedda att användas på vinkelslip i alla vanliga diametrar på 115 till 178 mm. Mer information Mindre information

PREMIUM*** A-P01 C X slipduksrotor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

De här verktygen anpassar sig optimalt till varje arbetsstyckes kontur genom sin flexibilitet. Rotorns radiellt placerade lameller kan användas på olika material och medger ett noggrant arbete för olika tillämpningar som mattslipning, förpolering och rengöring av ytor. De högflexibla lamellerna löser även problemet med att bearbeta svåråtkomliga ställen. Mer information Mindre information

 • Hög flexibilitet
 • Universell användning
 • Minskad arbetsinsats

PREMIUM*** ZA-P48 PE Y KVICKRONDELL

För stål och rostfritt stål

Med TYROLIT KVICKRONDELLER sparar du mycket tid. Med den här specifikationen får du en produkt med maximal avverkningsförmåga som samtidigt har lång livslängd. Detta är möjligt tack vare zirkonkorund och keramisk korund i kombination med produktens treskiktssammansättning. Dessutom får du en produkt med hög hållbarhet, mindre kornnötning och högre kantstabilitet. Mer information Mindre information

 • Högsta avverkningsförmåga
 • Maximal livslängd
 • Brett sortiment

PREMIUM*** spiral sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

Dessa nyutvecklade PREMIUM*** spiral sliphylsor har en patenterad form som möjliggör ett mycket enkelt och komfortabelt arbete utan sidoböjningar. PREMIUM*** spiral sliphylsor lämnar inga märken efter sig i arbetsstycket. Därmed ökar produktiviteten betydligt eftersom du slipper upprepa slipprocessen. Dessutom minskar vibrationerna markant och arbetsbelastningen minimeras. Ingen längre inarbetningstid krävs. Arbetet utförs på ett smidigt och intuitivt sätt och ger snabbt imponerande resultat. Mer information Mindre information

 • Minskad tidsåtgång
 • Lägre arbetsbelastning
 • Konstant resultat

PREMIUM*** tillbehör

För sliphylsor

Den här reducerringen används för sliphylsor och bänkslipmaskiner. Med den här satsen kan du reducera en ursprunglig borrhålsdiameter på 54 mm till 32, 25, 22, 20, 16 eller 12 mm.

PREMIUM*** A-P22 FI TFC

För plast, kompositmaterial, gelcoat och trä

TYROLIT KARDBORRERONDELL har försetts med kardborrefäste för mycket snabbt skivbyte. Denna hållbara och flexibla produkt har utvecklats med ett speciellt folieunderlag för bättre kantstabilitet och avverkningsförmåga. Med den här produkten får du en mycket jämn finish på lack, färg och kompositmaterial. Dessutom minskar risken för igensättning, vilket ger skivan längre livslängd. Mer information Mindre information

 • Längre livslängd
 • Enkel hantering
 • Hög total avverkningsgrad

PREMIUM*** A-P22 FI TFC

För plast, kompositmaterial, gelcoat och trä

TYROLIT KARDBORRERONDELL har försetts med kardborrefäste för mycket snabbt skivbyte. Denna hållbara och flexibla produkt har utvecklats med ett speciellt folieunderlag för bättre kantstabilitet och avverkningsförmåga. Med den här produkten får du en mycket jämn finish på lack, färg och kompositmaterial. Dessutom minskar risken för igensättning, vilket ger skivan längre livslängd. Mer information Mindre information

 • Längre livslängd
 • Enkel hantering
 • Hög total avverkningsgrad

PREMIUM*** A-P22 FI TFC

För plast, kompositmaterial, gelcoat och trä

TYROLIT KARDBORRERONDELL har försetts med kardborrefäste för mycket snabbt skivbyte. Denna hållbara och flexibla produkt har utvecklats med ett speciellt folieunderlag för bättre kantstabilitet och avverkningsförmåga. Med den här produkten får du en mycket jämn finish på lack, färg och kompositmaterial. Dessutom minskar risken för igensättning, vilket ger skivan längre livslängd. Mer information Mindre information

 • Längre livslängd
 • Enkel hantering
 • Hög total avverkningsgrad

PREMIUM*** fenoplastbundna slipstift

för gjutjärn

 • Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Hög lönsamhet

PREMIUM*** fenoplastbundna slipstift

för gjutjärn

 • Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Hög lönsamhet

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för icke-järnmetall

 • Prestationsdugligt precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Verktyget uppnår längsta livslängd och högsta aggressivitet på icke-järnmetall
 • Brett sortiment

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för icke-järnmetall

 • Prestationsdugligt precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Verktyget uppnår längsta livslängd och högsta aggressivitet på icke-järnmetall
 • Brett sortiment

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för icke-järnmetall

 • Prestationsdugligt precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Verktyget uppnår längsta livslängd och högsta aggressivitet på icke-järnmetall
 • Brett sortiment

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för icke-järnmetall

 • Prestationsdugligt precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Verktyget uppnår längsta livslängd och högsta aggressivitet på icke-järnmetall
 • Brett sortiment

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för rostfritt stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för rostfritt stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** SHIELD skålborstar

för rostfritt stål

 • Transparent skydd för maximal säkerhet utan att skymma sikten på arbetsstycket som ska bearbetas
 • Tack vare plastlamellernas flexibilitet kan även svåråtkomliga ställen bearbetas utan problem
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** penselborstar

för rostfritt stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Trådtyp DZ expanderar beroende på varvtalet och kan därmed bearbeta olika borrhålsdiametrar
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** penselborstar

för rostfritt stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Trådtyp DZ expanderar beroende på varvtalet och kan därmed bearbeta olika borrhålsdiametrar
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** fenoplastbundna slipstift

för gjutjärn

 • Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Hög lönsamhet

PREMIUM*** fenoplastbundna slipstift

för gjutjärn

 • Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Hög lönsamhet

PREMIUM*** fenoplastbundna slipstift

för gjutjärn

 • Fenoplaststiftens sammansättning har en vibrationsdämpande verkan och de är därmed mer slagtåliga
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Hög lönsamhet

PREMIUM*** hårdmetallfräsar

för icke-järnmetall

 • Prestationsdugligt precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Verktyget uppnår längsta livslängd och högsta aggressivitet på icke-järnmetall
 • Brett sortiment

PREMIUM*** lamellrondeller

För stål

PREMIUM*** lamellrondell för stål är ett mångsidigt proffsverktyg som lämpar sig för olika typer av allmänt sliparbete. Med den här rondellen får du perfekta ytor på stål och bäst resultat vid yt- och kantslipning och avgradningsarbeten. Slipskivekroppen består av en stabil glasfiberväv och lämpar sig därför bäst för användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Förfinad ytprofil
 • Bra pris-/ prestandaförhållande
 • Mycket goda resultat

PREMIUM*** lamellrondeller

För stål

PREMIUM*** lamellrondell för stål är ett mångsidigt proffsverktyg som lämpar sig för olika typer av allmänt sliparbete. Med den här rondellen får du perfekta ytor på stål och bäst resultat vid yt- och kantslipning och avgradningsarbeten. Slipskivekroppen består av en stabil glasfiberväv och lämpar sig därför bäst för användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Förfinad ytprofil
 • Bra pris-/ prestandaförhållande
 • Mycket goda resultat

PREMIUM*** spiral sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

Dessa nyutvecklade PREMIUM*** spiral sliphylsor har en patenterad form som möjliggör ett mycket enkelt och komfortabelt arbete utan sidoböjningar. PREMIUM*** spiral sliphylsor lämnar inga märken efter sig i arbetsstycket. Därmed ökar produktiviteten betydligt eftersom du slipper upprepa slipprocessen. Dessutom minskar vibrationerna markant och arbetsbelastningen minimeras. Ingen längre inarbetningstid krävs. Arbetet utförs på ett smidigt och intuitivt sätt och ger snabbt imponerande resultat. Mer information Mindre information

 • Minskad tidsåtgång
 • Lägre arbetsbelastning
 • Konstant resultat

PREMIUM*** spiral sliphylsor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

Dessa nyutvecklade PREMIUM*** spiral sliphylsor har en patenterad form som möjliggör ett mycket enkelt och komfortabelt arbete utan sidoböjningar. PREMIUM*** spiral sliphylsor lämnar inga märken efter sig i arbetsstycket. Därmed ökar produktiviteten betydligt eftersom du slipper upprepa slipprocessen. Dessutom minskar vibrationerna markant och arbetsbelastningen minimeras. Ingen längre inarbetningstid krävs. Arbetet utförs på ett smidigt och intuitivt sätt och ger snabbt imponerande resultat. Mer information Mindre information

 • Minskad tidsåtgång
 • Lägre arbetsbelastning
 • Konstant resultat

MIRA REX

Keramiska heningsringar för tandflankshening

Över 25 års erfarenhet av kuggtandsskärpning har gjort TYROLIT till marknadsledare och gett oss en tätposition när det gäller tekniska framsteg. Med produktserien MIRA REX har vi lyckats över förväntan med att ta fram en tekniskt optimal lösning för högeffektiv kugghening Specifikationerna vidareutvecklas löpande för att förbättra hårdhet och skärlämplighet och uppnå maximal heningseffekt med långa skärpintervall.

 • Maximal effekt
 • Kort skärpmoment inför driftsättning
 • Extra snabb tillgänglighet
 • Systemlösning

PREMIUM*** lamellrondell

CERABOND lamellrondell för rostfritt stål

Vi på TYROLIT strävar hela tiden efter att kunna erbjuda våra kunder innovativa produkter och ett brett sortiment. Därför har TYROLIT nu utökat serien CERABOND med de nya keramiska lamellrondellerna. Kombinationen av ett unikt bindningssystem och en kraftfull PREMIUM-polyesterrygg ger högre aggressivitet. Den här lamellrondellen är särskilt lämpad för rostfritt stål och krävande sliparbeten. Genom att förhindra att kornen lossnar i förtid förlänger det unika bindningssystemet dessutom produktens livslängd. Med en extra TOP SIZE-beläggning uppnår produkten en kall slipyta, vilket gör att verktyget får längre livslängd och arbetsstyckets yta färre missfärgningar. Finns även i trimbar form 28N. Mer information Mindre information

 • Ökad aggressivitet
 • Längre livslängd
 • Ökad lönsamhet
 • Trimbar form 28N

PREMIUM*** 2in1 navrondeller

för stål och rostfritt stål

 • Bindning med grövre korn och en ny skiktsammansättning gör arbetet både snabbare och smidigare utan stor kraftansträngning
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs
 • Högsta aggressivitet och längsta livslängd

PREMIUM*** skålformigt hjul av fenoplast

för sten

 • Bästa avverkningsförmåga vid stora sliparbeten
 • Robust och med mycket lång livslängd
 • Kiselkarbid för bästa resultat på sten och kortspånande material

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** skålborstar

för stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd tillgänglig
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** penselborstar

för icke-järnmetall

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Beroende på varvtalet expanderar borsten och kan därmed bearbeta olika borrhålsdiametrar
 • Tråden av mässing uppnår bästa resultat på arbetsstycken av icke-järnmetall

PREMIUM*** cylindriska borstar

för universell användning

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Cylindriska borstar med kiselkarbid är mycket hårda och möjliggör därmed en hög avverkningsförmåga
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** universella handborstar

för icke-järnmetall

 • Utrustad med ett högkvalitativt trähandtag av bok
 • Tråden av mässing uppnår bästa resultat på arbetsstycken av icke-järnmetall
 • Högsta kvalitet

Borrmotor DME24MW I DME24UW

Kärnborrning upp till 250 mm diameter

Optimal hantering tack vare kompakt design och låg vikt. Det som kännetecknar DME24 är den låga vikten och mycket kompakta designen, vilket också garanterar en perfekt hantering. Det mekaniska och elektroniska överbelastningsskyddet samt huset helt i metall ger hög tillförlitlighet. Inbyggd effekt-/serviceindikering och nivelleringshjälp underlättar också manövreringen. Till borrmotorn finns olika borrstativtillbehör (snabbkopplingssystemet ModulDrill™ och universalplatta). Mer information Mindre information

 • Särskilt kompakt och lätt.
 • Effekt-och serviceindikering samt nivelleringshjälp.
 • Tidsbesparande borriggsmontering tack vare snabbkopplingssystemet ModulDrill™.

PREMIUM*** 1F80 slipskivor

för icke-järnmetall

 • Skivan sätts inte igen tack vare en specialutvecklad bindning – därmed förblir den aggressiv och har en längre livslängd
 • Skivans mycket höga aggressivitet gör att det räcker med ett lätt tryck
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** hårdmetallfrässats

för gjutjärn, stål och rostfritt stål

 • Prestationsdugliga precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Aggressiv fräsprofil för extra långspånig och hög avverkning på nästan alla material
 • Innehåller de vanligaste fräsprofilerna och måtten i en sats

Spänndorn

för kapskivor med liten diameter

 • Enkel hantering och högsta möjliga säkerhet för användaren
 • Av förädlat verktygsstål för raka slipmaskiner och böjliga axlar

PREMIUM*** kapskivor

för icke-järnmetall

 • Nya specifikationer förhindrar att slipskivan sätts igen/får en beläggning
 • Särskilt grova sidoytor tack vare speciell pressmetod – därmed låg sidofriktion och mycket låg värmeutveckling på arbetsstycket
 • Produkten har en mycket bra skärlämplighet och lång livslängd

PREMIUM*** POLERRONDELL

Universellt användbar

Jämfört med konventionella filtskivor ger den här produkten tack vare högflexibla lameller en optimal värmefördelning och kall slipyta. PREMIUM*** POLERRONDELL förhindrar på så sätt oönskade missfärgningar. I kombination med TYROLIT slippasta får arbetsstycket en perfekt spegelglans. Verktyget har även utvecklats speciellt för att ge bästa resultat på vinkelslipar som inte går att reglera. Mer information Mindre information

 • Perfekt spegelglans
 • Minskad tidsåtgång
 • Universell användning

PREMIUM*** CA-PA93 N NATURFIBERSKIVA

För rostfritt stål

TYROLIT NATURFIBERSKIVA är en ny unik slipskiva som kombinerar avverkningskapacitet med hög arbetskomfort. Den ger ett konstant högt resultat på stål och icke-järnmetall. Lång livslängd och miljövänlig kärna av jutefiber ger bästa möjliga effekt. Någon extra stödskiva behövs inte eftersom den redan är integrerad i produkten. Naturfiberkärnan kan trimmas och ger därmed överlägset längre livslängd än andra skivor. Användaren sparar därmed tid och höga kostnader. Mer information Mindre information

 • Maximal livslängd
 • Mycket god avverkningsförmåga
 • Miljövänlig

BASIC* A-B02 PC X slipduktsrotor

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

BASIC* Slipduksrotorn anpassar sig till varje arbetsstyckes kontur genom sin flexibilitet. Rotorns radiellt placerade lameller kan användas på olika material och medger ett noggrant arbete för olika tillämpningar som mattslipning, förpolering och rengöring av ytor. De högflexibla lamellerna löser även problemet med att bearbeta svåråtkomliga ställen. Mer information Mindre information

 • Noggrant arbete
 • Universell användning
 • Minskad arbetsinsats

STANDARD** Kvickrondell MINIDISC

2in1 för stål och rostfritt stål

STANDARD** Minidisc har utvecklats speciellt för bearbetning och förfining på svåråtkomliga ställen. Alla rondeller har ett snabbspännsystem som gör att det går snabbt och bekvämt att byta verktyg. MINIDISC är dessutom en 2in1 navrondell och lämpar sig lika bra för användning på stål som på rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Ökad lönsamhet
 • Universell användning
 • Individuell användning

PREMIUM*** grovrengöringssliphylsor

För stål, rostfritt stål och PVC

TYROLIT grovrengöringssliphylsor för satineringsmaskiner tar enkelt bort rost, färg, lack och slagg från arbetsstycket. De porösa nylonfibrerna med aggressivt slipmedel klarar alla utmaningar. Lämpar sig framförallt för rengöring av stora, jämna ytor. De förhindrar samtidigt igensättning. Mer information Mindre information

 • Mångsidiga verktyg
 • Kraftfull
 • Användarvänlig

PREMIUM*** lamellrondell

CERABOND lamellrondell för rostfritt stål

Vi på TYROLIT strävar hela tiden efter att kunna erbjuda våra kunder innovativa produkter och ett brett sortiment. Därför har TYROLIT nu utökat serien CERABOND med de nya keramiska lamellrondellerna. Kombinationen av ett unikt bindningssystem och en kraftfull PREMIUM-polyesterrygg ger högre aggressivitet. Den här lamellrondellen är särskilt lämpad för rostfritt stål och krävande sliparbeten. Genom att förhindra att kornen lossnar i förtid förlänger det unika bindningssystemet dessutom produktens livslängd. Med en extra TOP SIZE-beläggning uppnår produkten en kall slipyta, vilket gör att verktyget får längre livslängd och arbetsstyckets yta färre missfärgningar. Finns även i trimbar form 28N. Mer information Mindre information

 • Ökad aggressivitet
 • Längre livslängd
 • Ökad lönsamhet
 • Trimbar form 28N

PREMIUM*** lamellrondell

CERABOND lamellrondell för rostfritt stål

Vi på TYROLIT strävar hela tiden efter att kunna erbjuda våra kunder innovativa produkter och ett brett sortiment. Därför har TYROLIT nu utökat serien CERABOND med de nya keramiska lamellrondellerna. Kombinationen av ett unikt bindningssystem och en kraftfull PREMIUM-polyesterrygg ger högre aggressivitet. Den här lamellrondellen är särskilt lämpad för rostfritt stål och krävande sliparbeten. Genom att förhindra att kornen lossnar i förtid förlänger det unika bindningssystemet dessutom produktens livslängd. Med en extra TOP SIZE-beläggning uppnår produkten en kall slipyta, vilket gör att verktyget får längre livslängd och arbetsstyckets yta färre missfärgningar. Finns även i trimbar form 28N. Mer information Mindre information

 • Ökad aggressivitet
 • Längre livslängd
 • Ökad lönsamhet
 • Trimbar form 28N

PREMIUM*** skålborstar

för stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd tillgänglig
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** skålborstar

för stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd tillgänglig
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** keramiska stift

för stål

 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Perfekt för olegerat stål tack vare keramisk bindning med ädelkorund rosa

PREMIUM*** lamellrondell

CERABOND lamellrondell för rostfritt stål

Vi på TYROLIT strävar hela tiden efter att kunna erbjuda våra kunder innovativa produkter och ett brett sortiment. Därför har TYROLIT nu utökat serien CERABOND med de nya keramiska lamellrondellerna. Kombinationen av ett unikt bindningssystem och en kraftfull PREMIUM-polyesterrygg ger högre aggressivitet. Den här lamellrondellen är särskilt lämpad för rostfritt stål och krävande sliparbeten. Genom att förhindra att kornen lossnar i förtid förlänger det unika bindningssystemet dessutom produktens livslängd. Med en extra TOP SIZE-beläggning uppnår produkten en kall slipyta, vilket gör att verktyget får längre livslängd och arbetsstyckets yta färre missfärgningar. Finns även i trimbar form 28N. Mer information Mindre information

 • Ökad aggressivitet
 • Längre livslängd
 • Ökad lönsamhet
 • Trimbar form 28N

PREMIUM*** A-P21 P C TFC

För plast, kompositmaterial, gelcoat och trä

TYROLIT KARDBORRERONDELL har försetts med kardborrefäste för mycket snabbt skivbyte. Det tunna pappersunderlaget gör skivan idealisk för finbearbetning av olika träytor och förbehandling inför applicering av färg, lack eller vax. Med den här produkten får du en mycket jämn finish på lack, färg och kompositmaterial. Dessutom minskar risken för igensättning, vilket ger skivan längre livslängd. Mer information Mindre information

 • Längre livslängd
 • Enkel hantering
 • Minskad tidsåtgång

MIRA DDG

Skärpningskugghjul med diamant för skärpning av heningsringar

Produkten MIRA DDG gör TYROLIT till marknads- och teknikledande när det gäller tillverkning av skärpningskugghjul med diamant. Under skärpningsprocessen utförs en riktad profilering och skärpning av heningsringarna. MIRA DDG skärpningskugghjul har mycket hög skärlämplighet och reproduktionsnivå, vilket garanterar ett optimalt skärpningsresultat i varje moment, liksom bästa möjliga kvalitet på kuggtänder och ytor samt lång livslängd.

 • Skärlämplighet
 • Noggrannhet
 • Nybeläggningsbarhet
 • Kuggkompetens
 • Systemlösning

PREMIUM*** lamellrondeller

LONGLIFE för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** LONGLIFE lamellrondell erbjuder högsta livslängd och mycket god avverkningsförmåga. Den här lamellrondellen kan användas på höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål men även på olegerade eller låglegerade stålsorter. Bearbetning av svetsfogar och slipning av kanter och ytor kan göras utan problem, i synnerhet vid användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Enastående avverkningsresultat
 • Kraftig konstruktion
 • Maximal livslängd

STANDARD** skålformigt hjul av fenoplast

för stål

 • Mycket bra avverkningsförmåga vid stora sliparbeten
 • Robust och med lång livslängd
 • Optimalt resultat

PREMIUM*** keramiska stift

för HSS

 • Möjliggör bearbetning av arbetsstycken ned till de lägsta toleransområdena
 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Keramisk bindning med ädelkorund vit speciellt för höglegerat stål och HSS

PREMIUM*** skålborstar

för rostfritt stål

 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** penselborstar

för universell användning

 • Särskilt lämplig för användning på svåråtkomliga ställen
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Penselborstar med kiselkarbid är mycket hårda och möjliggör därmed en mycket hög avverkningsförmåga

Borrmotor DME33MW I DME33UW

Kärnborrning upp till 450 mm diameter

Hög produktivitet tack vare optimal vridmomentsinställning. DME33 är tack vare den optimala vridmomentsinställningen en mycket kraftfull borrmotor med imponerande produktivitet. Det mekaniska och elektroniska överbelastningsskyddet samt huset helt i metall ger hög tillförlitlighet. Inbyggd effekt-/serviceindikering och nivelleringshjälp underlättar också manövreringen. Till borrmotorn finns olika borrstativtillbehör (snabbkopplingssystemet ModulDrill™ och universalplatta). Mer information Mindre information

 • Stort borrdiametersområde på upp till 450 mm.
 • Effekt- och serviceindikering samt nivelleringshjälp.
 • Praktiska bärhandtag.

PREMIUM*** 1F80 slipskivor

för gjutjärn

 • Bindningssystem som är anpassat till gjutjärn med högsta aggressivitet och mycket lång livslängd
 • Ökad lönsamhet
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** hårdmetallfrässats

för icke-järnmetall

 • Prestationsdugligt precisionsverktyg som har tillverkats på moderna, automatiska CNC-slipmaskiner
 • Verktyget uppnår längsta ståtider och livslängd på nästan alla material
 • Innehåller de vanligaste fräsprofilerna och måtten i en sats

STANDARD** kapskivor

för stål

 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Mycket lång livslängd och bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

PREMIUM*** kapskivor

för sten

 • Produkten gör arbetet mindre ansträngande med bästa möjliga resultat vid stora tvärsnitt
 • Bästa skärlämplighet och längsta livslängd
 • Ökad arbetssäkerhet

PREMIUM*** POLERPASTA

För stål, rostfritt stål och icke-järnmetall

Med TYROLIT PREMIUM*** polerpasta med olika specifikationer får du den spegelglans du önskar. Allt utifrån önskat ytresultat kan de finaste bearbetningsmomenten genomföras med hjälp av pastan. Polerpastan finns med tre specifikationer. Med POLISH (vit) får du ett alldeles perfekt blankt resultat. För att få ett högglansresultat rekommenderar vi S-POLISH (blå) och specifikt för icke-järnmetall POLISH-NE pasta. Mer information Mindre information

 • Perfekt spegelglans
 • Universell användning
 • Anpassat efter användning

Tillbehör

För NATURFIBERSKIVA

Med större avstånd mellan skiva och maskin kan du bearbeta plana ytor med liten slipvinkel. För detta använder du vårt tillbehör till PREMIUM*** naturfiberskiva. Tillbehöret kan kombineras med alla diametrar.

BASIC* A-B01 C JX slipduksark

Universell användning

Med de flexibla slipduksarken från TYROLIT kan du bearbeta så gott som alla material. Finslipning av ytor kräver förbehandling, som antingen görs för hand eller med slipmaskin. Vid bearbetning av trä, färg och lack är det lämpligt att använda BASIC* slipduksark Våra produkter kan även användas för finputsning av beläggningar och för glanspolering och rengöring av kompositmaterial. Mer information Mindre information

 • Mångsidig användning
 • Flexibel
 • Brett sortiment

STANDARD** SOFTJOB

2in1 för stål och rostfritt stål

STANDARD** SOFTJOB Q-DISC ger maximal flexibilitet vid bearbetning av svåråtkomliga ställen. Det breda användningsområdet omfattar: Förbehandling och förbättring av ytor, förbehandling inför svetsarbeten och rengöring av svetsfogar. Bearbetning av konturer och profilerade ytor, bearbetning av räcken och rör, ytrengöring samt borttagning av rost och färgrester. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Konstant effekt
 • Minskad tidsåtgång

PREMIUM*** POLISTARSATS

För sten

De keramiska polerrondellerna med kardborrefäste lämpar sig utmärkt för polering av stenytor. POLISTAR satsen innehåller 7 stycken rondeller i kornstorlekarna 50, 150, 300, 500, 1 000, 2 000 och 3 000 och en stödskiva med M14-montering. Med PREMIUM*** POLISTAR rondeller får du bästa möjliga resultat på granit, marmor och terrazzo. Mer information Mindre information

 • Hög kvalitet
 • Lätt hantering
 • Flexibel användning

PREMIUM*** skålborstar

för rostfritt stål

 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** skålborstar

för rostfritt stål

 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Högsta kvalitet

PREMIUM*** keramiska stift

för HSS

 • Möjliggör bearbetning av arbetsstycken ned till de lägsta toleransområdena
 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Keramisk bindning med ädelkorund vit speciellt för höglegerat stål och HSS

PREMIUM*** keramiska stift

för HSS

 • Möjliggör bearbetning av arbetsstycken ned till de lägsta toleransområdena
 • Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
 • Keramisk bindning med ädelkorund vit speciellt för höglegerat stål och HSS

Borrmotor DME52UW

Kärnborrning upp till 500 mm diameter

Kraftfull, vattenkyld 3-fasborrmotor. DME52UW är en kraftfull, vattenkyld 3-fasborrmotor. Med en effekt på 5,2 kW och en växellåda med oljebadssmörjning uppvisar den optimalt varvtal och vridmoment och en hög borreffekt upp till maxdiametern 500 mm. Ett hus helt i metall, överlastkoppling och termiskt motorskydd samt kapslingsklass IP 55 garanterar maximal tillförlitlighet och driftsäkerhet. Effektindikering med LED, mjukstartsfunktion och lättlösligt element gör den mycket användarvänlig. Mer information Mindre information

 • Kraftfull motor på 5,2 kW på 400 V 3-fasnät.
 • 3-stegsväxellåda med oljebadssmörjning, överlastkoppling och oljepump.
 • Robust folieknappsats, effektindikering med LED, mjukstartsfunktion.

MIRA BG

Slipkoppar för slipning av kugg på koniska kugghjul

Med produktserien MIRA BG erbjuder TYROLIT en optimal lösning för slipning av kugghjul. De höga kvalitetskraven innebär att hårdfinbearbetning med slipning krävs allt oftare.

 • Hög produktivitet
 • Låg termisk belastning
 • Maximal profilhållbarhet
 • Kan levereras med eller utan uppsamlingsplatta

PREMIUM*** lamellrondeller

FASTCUT för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** FASTCUT står för en mycket god och exakt avverkning av material. På så sätt uppnår du önskat resultat snabbare, samtidigt som rondellens skärförmåga och avverkningskapacitet bibehålls under hela dess livslängd. TYROLIT FASTCUT lamellrondell är det perfekta verktyget för krävande sliparbeten som kantslipning och bearbetning av svetsfogar. Den kan användas för såväl höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål som olegerade eller låglegerade stålsorter. Den extra TOP SIZE-beläggningen ger en kall slipyta. Det går också att använda den på aluminium under vissa förutsättningar. Mer information Mindre information

 • Utmärkt avverkningskapacitet
 • Kall slipning
 • Hög avverkningskapacitet

STANDARD** skålformigt hjul av fenoplast

för sten

 • Mycket bra avverkningsförmåga vid stora sliparbeten
 • Robust och med lång livslängd
 • Kiselkarbid för utmärkt resultat på sten och kortspånande material

PREMIUM*** keramiska stift sats

för stål

 • Satsen innehåller alla vanliga slipstift samt ett öppningsbryn för stålbearbetning
 • Längsta möjliga livslängd vid avgradning, fasning och kantbrytning
 • Stift erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat

PREMIUM*** skålborstar

för icke-järnmetall

 • Tråden av mässing uppnår bästa resultat på arbetsstycken av icke-järnmetall
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Kraftfullt verktyg

PREMIUM*** skålborstar med skaft

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Kraftfullt verktyg

Modulär borrkuggväxel DGB1000 elektrisk

Kärnborrning upp till 1 000 mm diameter

Snabb och enkel borrning av stora och djupa hål. Tack vare TYROLITs användning av moduler kan DGB1000 tillsammans med en högfrekvent elmotor eller standardhydraulmotorer åstadkomma optimalt varvtal och imponerande effekt via åtta växelsteg – två steg vid borrkuggväxeln och upp till fyra steg via drivenheten. Med optimerat borrkronsfäste för stora diametrar och högt vridmoment. Mer information Mindre information

 • Optimerat borrkronsfäste för borrning av stora hål.
 • Snabbkopplingssystemet ModulDrill™ för snabb, enkel och säker fastsättning.
 • Borrhålsdiameter upp till 1 000 mm med ModulDrill™ -distansbrickor.

Tillbehör

för navrondeller 1F80

 • Lämplig för montering av alla navrondeller i TYROLIT sortimentet för raka slipmaskiner

PREMIUM*** ACCU kapskivor

för stål och rostfritt stål

 • Arbeten med samma höga TYROLIT-kvalitet kan även utföras utan strömkälla vid mindre arbetsuppgifter och på svåråtkomliga ställen
 • Verktyget kan användas på många olika sätt på stål och rostfritt stål
 • Fungerar effektivt även på små tvärsnitt, stavar eller armeringsjärn

STANDARD** kapskivor

för järnvägsräls

 • Produkten erbjuder korta kaptider och låg arbetsbelastning, även vid fuktighet, kyla och temperaturvariationer
 • Rena och blanka snittytor minskar båda efterarbetet och arbetstiden
 • Mycket lång livslängd och bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

STANDARD** kapskivor

för stål

 • Särskilt grova sidoytor tack vare speciell pressmetod – därmed låg sidofriktion och ingen anlöpningsfärg på arbetsstycket
 • Produkten har en mycket bra skärlämplighet och lång livslängd
 • Minskad tidsåtgång

PREMIUM*** POLERPROGRAM

Tre steg till spegelglans

Med TYROLIT POLERPROGRAM får du en perfekt träglansyta i endast några få steg. Skivan har en livslängd över genomsnittet eftersom igensättning och beläggningar förhindras. De speciella lamellerna ger en mycket kall slipyta, vilket garanterar en utmärkt ytkvalitet. Även arbetsskyddet är mycket högt tack vare låg värmeutveckling, bullerexponering och dammbildning. Mer information Mindre information

 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3

PREMIUM*** A-P01 PE Y KVICKRONDELL

För stål, icke-järnmetall, plast och trä

Med TYROLIT KVICKRONDELLER sparar du tid och ökar din produktivitet. De är enkla att hantera och kräver inget specialverktyg för montering. I vårt sortiment hittar du KVICKRONDELLER för allmänna sliparbeten på universella material. Med två olika monteringar täcker vi in de viktigaste fästanordningarna. Mer information Mindre information

 • Universell användning
 • Minskad arbetsinsats
 • Brett sortiment

PREMIUM*** lamellrondeller

FASTCUT för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** FASTCUT står för en mycket god och exakt avverkning av material. På så sätt uppnår du önskat resultat snabbare, samtidigt som rondellens skärförmåga och avverkningskapacitet bibehålls under hela dess livslängd. TYROLIT FASTCUT lamellrondell är det perfekta verktyget för krävande sliparbeten som kantslipning och bearbetning av svetsfogar. Den kan användas för såväl höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål som olegerade eller låglegerade stålsorter. Den extra TOP SIZE-beläggningen ger en kall slipyta. Det går också att använda den på aluminium under vissa förutsättningar. Mer information Mindre information

 • Utmärkt avverkningskapacitet
 • Kall slipning
 • Hög avverkningskapacitet

PREMIUM*** lamellrondeller

FASTCUT för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** FASTCUT står för en mycket god och exakt avverkning av material. På så sätt uppnår du önskat resultat snabbare, samtidigt som rondellens skärförmåga och avverkningskapacitet bibehålls under hela dess livslängd. TYROLIT FASTCUT lamellrondell är det perfekta verktyget för krävande sliparbeten som kantslipning och bearbetning av svetsfogar. Den kan användas för såväl höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål som olegerade eller låglegerade stålsorter. Den extra TOP SIZE-beläggningen ger en kall slipyta. Det går också att använda den på aluminium under vissa förutsättningar. Mer information Mindre information

 • Utmärkt avverkningskapacitet
 • Kall slipning
 • Hög avverkningskapacitet

PREMIUM*** skålborstar

för icke-järnmetall

 • Tråden av mässing uppnår bästa resultat på arbetsstycken av icke-järnmetall
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Kraftfullt verktyg

PREMIUM*** lamellrondeller

FASTCUT för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** FASTCUT står för en mycket god och exakt avverkning av material. På så sätt uppnår du önskat resultat snabbare, samtidigt som rondellens skärförmåga och avverkningskapacitet bibehålls under hela dess livslängd. TYROLIT FASTCUT lamellrondell är det perfekta verktyget för krävande sliparbeten som kantslipning och bearbetning av svetsfogar. Den kan användas för såväl höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål som olegerade eller låglegerade stålsorter. Den extra TOP SIZE-beläggningen ger en kall slipyta. Det går också att använda den på aluminium under vissa förutsättningar. Mer information Mindre information

 • Utmärkt avverkningskapacitet
 • Kall slipning
 • Hög avverkningskapacitet

MIRA ICE

Keramiskt bundna profilslipskivor för kuggtandsslipning

TYROLITs erfarna experter har utvecklat produktserien MIRA ICE till framför allt slipning av stora kuggtänder. Genom innovativt utvecklingsarbete har man lyckats uppnå helt unika resultat när det gäller ekonomi och kall slipning. MIRA ICE har vidareutvecklats från den marknadsledande produktserien BURKA-KOSMOS och sätter en ny standard för hela branschen.

 • Kall slipyta
 • Bästa möjliga lönsamhet
 • Maximal processäkerhet

PREMIUM*** lamellrondeller

OVERLAP för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** OVERLAP är rätt verktyg för att nå svåråtkomliga ställen utan problem. Tack vare de ca 10 mm överlappande lamellerna är efterbearbetning av svetsar på svåråtkomliga ytor och vinklar inget problem. OVERLAP-lamellerna imponerar även när det gäller avverkningsförmåga och livslängd på stål och rostfritt stål. Mer information Mindre information

 • Högre flexibilitet
 • Universell användning
 • Bekväm användning

PREMIUM*** ATOMIC GRIND navrondeller

för stål, rostfritt stål och gjutjärn

 • Verktyget är fritt från järn, svavel, klor och fluor och efterlämnar en neutral arbetsstyckesyta
 • Högsta aggressivitet ger en stor avverkningsmängd på kortast möjliga tid
 • Livslängd över genomsnittet

PREMIUM*** ELASTIC slipstift

för icke-järnmetall, PVC, stål och rostfritt stål

 • Anpassade ljusgrå bindningssystem gör att de elastiska slipstiften kan användas universellt
 • Sortimentet har även mindre elastiska stift för arbete med högre varvtal samt marmoreringsstift för marmorering av ytor
 • Märkning

PREMIUM*** konformade borstar

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd

PREMIUM*** skålborstar med skaft

för rostfritt stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

Modulär borrkuggväxel DGB1000 hydraulisk

Kärnborrning upp till 1 000 mm diameter

Snabb och enkel borrning av stora och djupa hål. Tack vare TYROLITs användning av moduler kan DGB1000 tillsammans med en högfrekvent elmotor eller standardhydraulmotorer åstadkomma optimalt varvtal och imponerande effekt via åtta växelsteg – två steg vid borrkuggväxeln och upp till fyra steg via drivenheten. Med optimerat borrkronsfäste för stora diametrar och högt vridmoment. Mer information Mindre information

 • Optimerat borrkronsfäste för borrning av stora hål.
 • Snabbkopplingssystemet ModulDrill™ för snabb, enkel och säker fastsättning.
 • Borrhålsdiameter upp till 1 000 mm med ModulDrill™ -distansbrickor.

PREMIUM*** DEEP CUT PROTECTION kapskivor

för stål och rostfritt stål

 • Ökad säkerhet
 • Maximalt skärdjup och vid kontakt med vassa kanter på arbetsstycket minimeras risken att skada skivan
 • DEEP CUT PROTECTION ger därmed ännu högre användarsäkerhet
 • Hög komfort tack vare specifikation lämplig för skärning

STANDARD** kapskivor

för sten

 • Hög skärlämplighet gör arbetet mindre ansträngande med bästa möjliga resultat
 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Mycket lång livslängd och bra stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

BASIC* kapskivor

för stål

 • Särskilt grova sidoytor tack vare speciell pressmetod – därmed låg sidofriktion och ingen anlöpningsfärg på arbetsstycket
 • Produkten har en bra skärlämplighet och lång livslängd
 • Minskad tidsåtgång

PREMIUM*** POLISTAR

För sten

De keramiska polerrondellerna med kardborrfäste lämpar sig utmärkt för polering av stenytor. I sortimentet finns kornstorlekar på 50 till 3 000 för att garantera en perfekt ytkvalitet på materialet. Med PREMIUM*** POLISTAR rondeller får du bästa möjliga resultat på granit, marmor och terrazzo. Mer information Mindre information

 • Hög kvalitet
 • Lätt hantering
 • Flexibel användning

PREMIUM*** SCM SIPNYLONRONDELL

För stål, rostfritt stål, icke-järnmetall, plast och trä.

I och med det nya TYROLIT SCM-programmet har TYROLIT tagit ännu ett steg mot bättre lönsamhet. Med en enkel hantering och montering sparar du också tid. Arbetsstyckets bearbetningstid kan nu minskas avsevärt. Huvudargumentet är att 1 till 3 arbetssteg kan sparas in. Den snabba och höga avverkningsförmågan bidrar effektivt till att minska oregelbundenheter, avlägsna anlöpningsfärg, polera ytor, rengöra och avverka svetsfogar. Mer information Mindre information

 • Minskad tidsåtgång
 • Märkbar kostnadsminskning
 • Brett sortiment

PREMIUM*** konformade borstar

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd

PREMIUM*** konformade borstar

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd

PREMIUM*** ELASTIC slipstift

för icke-järnmetall, PVC, stål och rostfritt stål

 • Anpassade ljusgrå bindningssystem gör att de elastiska slipstiften kan användas universellt
 • Sortimentet har även mindre elastiska stift för arbete med högre varvtal samt marmoreringsstift för marmorering av ytor
 • Märkning

PREMIUM*** ELASTIC slipstift

för icke-järnmetall, PVC, stål och rostfritt stål

 • Anpassade ljusgrå bindningssystem gör att de elastiska slipstiften kan användas universellt
 • Sortimentet har även mindre elastiska stift för arbete med högre varvtal samt marmoreringsstift för marmorering av ytor
 • Märkning

Kärnborrsystem DRS162

Kärnborrning upp till 162mm diameter

Den idealiska kärnborrmodellen för nybörjaren. Borrsystemet DRS162 är den idealiska kärnborren för nybörjaren. Borrmotor och borrstativ är optimalt anpassade till varandra och bildar en enhet. Det fasta varvtalet och det kompakt lätta utförandet garanterar en enkel hantering. En integrerad PRCD-säkerhetsbrytare ger maximal säkerhet. Mer information Mindre information

 • 2,5 kW motor.
 • 1 växel för borrdiameter upp till 162 mm.
 • Möjlighet till fastsättning med pluggfot i trånga utrymmen.

Kärnborrsystem DRS250

Kärnborrning upp till 250 mm diameter

Borrsystemet DRS250 kombinerar enkelhet med ett stort borrdiametersområde. Borrsystemet DRS250 kombinerar enkelhet med ett stort borrdiametersområde. Borrmotor och borrstativ är anpassade till varandra och utgör en enhet. Det 2-växlade oljebadsdrevet sörjer för en perfekt smörjning i alla arbetspositioner och ett optimalt förhållande mellan vridmoment och varvtal. En kompakt och lätt konstruktion garanterar enkel hantering och användarvänlighet. Den mekaniska slirkopplingen och den integrerade PRCD-personsäkerhetsbrytaren ger maximal säkerhet. En vakuumplatta (tillval) ger mer flexibilitet när systemet sätts fast. Mer information Mindre information

 • Borrdiameter upp till 250 mm med 2-stegsväxel.
 • Kraftfull motor på 2,5 kW.
 • Möjlighet till fastsättning med dybelfot i trånga utrymmen.

GENIS

Utvändig rundslipning med keramiskt bundna CBN-slipverktyg

Efter omfattande forskningsinsatser har TYROLIT lyckas utveckla GENIS, ett bindningssystem som gör det möjligt att uppnå optimal inbindning av CBN-kornen med mycket liten bindningsmängd. Bindningssammansättningen är noggrant komponerad för att exakt kunna kontrollera samverkan bindemedel och CBN-korn. På så sätt kan man uppnå porösa strukturer med hög mekanisk hållfasthet som uppvisar minimal påverkan av slipvätskan. Med hjälp av de kallslipande specifikationerna hos GENIS slipverktyg kan slipkraften medvetet reduceras och CBN-kornet användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Erfarenheten visar att lägre slipkraft vid all slags användning ger lägsta möjliga förslitning och maximal profilhållbarhet. Mer information Mindre information

 • CBN-korn har en inbindning med hög hållfasthet och optimal beständighet mot slipvätskan
 • Nya kornkvaliteter för CBN-högfrekvensverktyg
 • Optimerade spånutrymmen (porositet) och kall slipning
 • Minskade slipkrafter
 • Neutral zon

PREMIUM*** lamellrondeller

2in1 för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** lamellrondell 2in1 kombinerar en mycket lång livslängd med mycket hög och exakt avverkning. TYROLIT lamellrondell 2in1 kan användas på höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål, men även på olegerade eller låglegerade stålsorter. Bearbetning av svetsfogar och slipning av kanter och ytor kan göras utan problem, i synnerhet vid användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Stort urval
 • Universell användning
 • Lätt att använda

PREMIUM*** navrondeller

för rostfritt stål

 • Speciellt bindningssystem för rostfritt stål med hög aggressivitet och lång livslängd
 • Produktens kemiska renhet förhindrar korrosionsbildning, punktfrätning och minskad utmattningshållfasthet, och medför därmed bästa resultat på rostfritt stål
 • Comfort Start gör att starten på slipningen blir bästa möjliga och att arbetskomforten höjs

PREMIUM*** konformade borstar

för rostfritt stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** skålborstar med skaft

för icke-järnmetall

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Tråden av mässing uppnår bästa resultat på arbetsstycken av icke-järnmetall

Borrpelare DRA150

Kärnborrning upp till 152 mm diameter

Idealisk för el- och installationsarbeten. DRA150 lämpar sig perfekt för el- och installationsarbeten. Borrstativet är avsett för 550 mm långa borrkronor och vinkelborrning. En centrumindikator, ett vattenpass och ett bärhandtag förenklar hanteringen. Mer information Mindre information

 • Integrerad centrumindikator.
 • Kompakt pluggfot.
 • Vakuumplatta som tillval.

PREMIUM*** kapskivor

för icke-järnmetall och sten

 • Perfekt ytfinish och inga kantfel
 • Mindre skäravfall och dammalstring tack vare liten skivtjocklek
 • Liten belastning

BASIC* kapskivor

för stål

 • Produkten erbjuder korta kaptider och låg arbetsbelastning
 • Bra livslängd och stabilitet
 • Även lämpligt för kraftfulla (över 5 kW) stationära maskiner

PREMIUM*** grovrengörare

För stål, rostfritt stål och PVC

Med TYROLIT grovrengöringsskivor för minivinkelslipmaskin tar du enkelt bort rost, färg, lack och slagg. De porösa nylonfibrerna med aggressivt slipmedel klarar alla utmaningar. De förhindrar samtidigt igensättning. Med den här skivan får användaren en tyst, icke ansträngande slipning med liten värmeutveckling. Mer information Mindre information

 • Mångsidiga verktyg
 • Kraftfull
 • Användarvänlig

PREMIUM*** lamellrondeller

2in1 för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** lamellrondell 2in1 kombinerar en mycket lång livslängd med mycket hög och exakt avverkning. TYROLIT lamellrondell 2in1 kan användas på höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål, men även på olegerade eller låglegerade stålsorter. Bearbetning av svetsfogar och slipning av kanter och ytor kan göras utan problem, i synnerhet vid användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Stort urval
 • Universell användning
 • Lätt att använda

PREMIUM*** lamellrondeller

2in1 för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** lamellrondell 2in1 kombinerar en mycket lång livslängd med mycket hög och exakt avverkning. TYROLIT lamellrondell 2in1 kan användas på höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål, men även på olegerade eller låglegerade stålsorter. Bearbetning av svetsfogar och slipning av kanter och ytor kan göras utan problem, i synnerhet vid användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Stort urval
 • Universell användning
 • Lätt att använda

PREMIUM*** konformade borstar

för rostfritt stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** konformade borstar

för rostfritt stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen pga dess form
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar

PREMIUM*** lamellrondeller

2in1 för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** lamellrondell 2in1 kombinerar en mycket lång livslängd med mycket hög och exakt avverkning. TYROLIT lamellrondell 2in1 kan användas på höglegerade stålkvaliteter och rostfritt stål, men även på olegerade eller låglegerade stålsorter. Bearbetning av svetsfogar och slipning av kanter och ytor kan göras utan problem, i synnerhet vid användning på kraftfulla vinkelslipar. Mer information Mindre information

 • Stort urval
 • Universell användning
 • Lätt att använda

GENIS CF

Keramiskt bundna CBN-slipverktyg med slipskivekropp i kompositmaterial för utvändig rundslipning

Med GENIS CF utökar TYROLIT tillämpningsområdet för produktserien GENIS med en innovativ och kolfiber slipskivekropp som kan användas till utvändig rundslipning av många olika slag. I det nya verktygskonceptet har vikten minskats med upp till 80 procent och de särskilda dämpningsegenskaperna leder till bättre slipresultat och ökade produktionsmängder.

 • Låg vikt
 • Maximal dämpning
 • Hög lönsamhet
 • Nybeläggningsbarhet
 • Simultanbearbetning

PREMIUM*** lamellrondeller

COMBI för stål och rostfritt stål

PREMIUM*** COMBI kombinerar smärgelduk och slipduk i ett och samma verktyg. Det innebär att två arbetssteg kan slås samman till ett. Materialavverkning och samtidig ytbehandling ger ett optimalt resultat. Den långa livslängden hos PREMIUM*** COMBI ökar lönsamheten avsevärt i jämförelse med konventionella ytbehandlande rondeller. Rondellen är även särskilt utvecklad för att ge ett bra resultat vid höga varvtal för vinkelslipar som inte går att reglera (max. 80 m/s). Mer information Mindre information

 • Ekonomisk
 • Lägre arbetsbelastning
 • Mångsidig användning

PREMIUM*** VIBSTAR navrondeller

för rostfritt stål

 • Den patenterade vibrationsdämpningen VIBSTAR som har utvecklats av TYROLIT minskar vibrationsbelastningen med upp till 50 %
 • VIBSTAR-teknologin motverkar yrkesskador som muskel- och skelettskador, neurologiska sjukdomar och blodcirkulationsrubbningar
 • Vibrationsdämpning ökar maskinens livslängd

PREMIUM*** cylindriska borstar

för stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd
 • Kraftfullt verktyg

PREMIUM*** skålborstar med skaft

för universell användning

 • Särskilt lämplig för användning på svåråtkomliga ställen
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Skålborstar med skaft med kiselkarbid är mycket hårda och möjliggör därmed en hög avverkningsförmåga

Borrstativ DRU160

Kärnborrning upp till 160 mm diameter

Låg viktbelastning under borrpelarna upp till en diameter på 160 mm. DRU160 ger låg viktbelastning under borrpelarna upp till en diameter på 160 mm. Snabb montering av vanliga borrmotorer tack vare det standardiserade spännhalssystemet Dessutom ökar en centrumindikator, en vinkelindikator och ett vattenpass användarvänligheten och sparar viktig tid vid borrpelaruppriktningen. Möjligheten till fastsättning med både plugg och vakuum ger dessutom användaren större flexibilitet. Mer information Mindre information

 • Exakt utfört arbete tack vare optimerat stöd med stabil rullstyrning.
 • Erbjuder universell användning tack vare att den kan ställas in i vinkel mellan 90° och 45°.
 • Effektiv uppriktning av borrpelaren med centrumindikatorn, som finns som standard.

PREMIUM*** CERABOND kapskivor

för stål och rostfritt stål

 • Kortare arbetsprocess
 • Ökad produktivitet
 • Lägre produktionskostnader

BASIC* kapskivor

för sten

 • Lättare arbete tack vare bra skärlämplighet
 • Lämpar sig för ren handhållen och styrd handhållen användning
 • Bra livslängd och stabilitet

PREMIUM*** tillbehör

För KVICKRONDELLER

Med det här tillbehöret kan du enkelt och säkert montera KVICKRONDELLER på din minivinkelslipmaskin. Tillbehöret finns i de vanliga diametrarna 50 och 75 mm.

PREMIUM*** lamellrondeller

CERAMIC för rostfritt stål

PREMIUM*** CERAMIC lamellrondell har självskärpande keramiska slipkorn som lämpar sig särskilt för höglegerat stål och krävande sliparbeten. Den har en extra TOP SIZE-beläggning, vilket ger en kall slipyta och därmed längre livslängd för verktyget och färre missfärgningar på arbetsstyckets yta. Genom att slipkornen skärps kontinuerligt under rondellens hela livslängd uppnås en jämnare ytkvalitet. Mer information Mindre information

 • Minskad arbetsbelastning
 • Jämnt ytresultat
 • Högsta avverkningskapacitet

PREMIUM*** SILENTIO navrondeller

för rostfritt stål

 • SILENTIO-teknologin minskar bullernivån med 10 decibel och minskar därmed den uppfattade bullernivån med 50 %
 • Ljuddämpningen förhindrar permanenta personskador och ökar därmed arbetskomforten
 • Maximal avverkningsförmåga och lång livslängd

PREMIUM*** cylindriska borstar

för rostfritt stål

 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Tråd av högkvalitativt, rostfritt stål förhindrar att arbetsstycket rostar
 • Kraftfullt verktyg

PREMIUM*** cylindriska borstar med skaft

för stål

 • Särskilt lämplig för svåråtkomliga ställen
 • Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
 • Härdad ståltråd SH för extra lång livslängd

Borrstativ DRA250 I DRU250

Kärnborrning upp till 250 mm diameter

Det solida detaljarbetet och borrpelarens robusta bredkuggning ger en imponerande stabilitet och borrkapacitet. Genom det solida detaljarbetet och borrpelarens robusta bredkuggning ger borrstativen DRA250 | DRU250 en imponerande stabilitet och borrkapacitet. Det optimerade stödet med stabil rullstyrning garanterar en exakt borrning. Det beprövade snabbkopplingssystemet ModulDrill™ möjliggör snabb och säker montering av borrmotorer. Dessutom ökar en centrumindikator (DRU250), en vinkelindikator och en tvåstegsmatningskuggväxel användarvänligheten och sparar viktig arbetstid. Den kompakta lättviktskonstruktionen för enkel transport, montering och demontering kompletterar systemet. Mer information Mindre information

 • Snabbkopplingssystemet ModulDrill™ – snabb, enkel och säker fastsättning av borrmotorn.
 • Lätt och ergonomiskt arbete tack vare finmatningsväxeln (i= 1:3,5).
 • DRU250 Vakuumpluggfot av aluminium. Borrning i de trängsta utrymmena med pluggfot av stål DRA250.

PREMIUM*** LONGLIFE kapskivor

för stål

 • Längsta livslängd tack vare LONGLIFE-teknologi
 • Mycket korta arbetstider tack vare utmärkt skärlämplighet och liten termisk belastning på arbetsstycket (värmeutveckling)
 • Inget efterarbete, t.ex. rengöring eller avgradning, krävs

PREMIUM*** lamellrondeller

CERAMIC för rostfritt stål

PREMIUM*** CERAMIC lamellrondell har självskärpande keramiska slipkorn som lämpar sig särskilt för höglegerat stål och krävande sliparbeten. Den har en extra TOP SIZE-beläggning, vilket ger en kall slipyta och därmed längre livslängd för verktyget och färre missfärgningar på arbetsstyckets yta. Genom att slipkornen skärps kontinuerligt under rondellens hela livslängd uppnås en jämnare ytkvalitet. Mer information Mindre information

 • Minskad arbetsbelastning
 • Jämnt ytresultat
 • Högsta avverkningskapacitet

PREMIUM*** lamellrondeller

CERAMIC för rostfritt stål

PREMIUM*** CERAMIC lamellrondell har självskärpande keramiska slipkorn som lämpar sig särskilt för höglegerat stål och krävande sliparbeten. Den har en extra TOP SIZE-beläggning, vilket ger en kall slipyta och därmed längre livslängd för verktyget och färre missfärgningar på arbetsstyckets yta. Genom att slipkornen skärps kontinuerligt under rondellens hela livslängd uppnås en jämnare ytkvalitet. Mer information Mindre information

 • Minskad arbetsbelastning
 • Jämnt ytresultat
 • Högsta avverkningskapacitet

PREMIUM*** lamellrondeller

CERAMIC för rostfritt stål

PREMIUM*** CERAMIC lamellrondell har självskärpande keramiska slipkorn som lämpar sig särskilt för höglegerat stål och krävande sliparbeten. Den har en extra TOP SIZE-beläggning, vilket ger en kall slipyta och därmed längre livslängd för verktyget och färre missfärgningar på arbetsstyckets yta. Genom att slipkornen skärps kontinuerligt under rondellens hela livslängd uppnås en jämnare ytkvalitet. Mer information Mindre information

 • Minskad arbetsbelastning
 • Jämnt ytresultat
 • Högsta avverkningskapacitet

STARTEC XP-P+

Metallbundna slipverktyg för spårslipning

Med produktserien STAREC XP-P+ tar TYROLIT prestanda till en ny nivå när det gäller spårslipning av skärverktyg i hårdmetall. Två olika diamantkvaliteter och den innovativa bindningssammansättningen leder till endera en drastisk minskning av slipkraften eller kraftigt ökad profilhållbarhet. Precisionen hos de bearbetade verktygen ligger kvar på samma höga nivå som förut.

 • Ökad matningshastighet
 • Enkel profilering
 • Längre skärpintervall

Borrstativ DRU350

Kärnborrning upp till 350 mm diameter

Enkel håltagning i väggar, tak och golv tack vare den intelligenta konstruktionen med 360° vridbar borr- och stämppelare. DRU350 möjliggör håltagning i väggar, tak och golv tack vare den intelligenta konstruktionen med 360° vridbar borr- och stämppelare. Det innovativa teleskopklämsystemet gör fastsättningen av borrpelaren både tidsbesparande och skonsam. Flera olika inställningsmöjligheter, en förlängningsbar borrpelare och diverse borrtillbehör garanterar en universell användning. Mer information Mindre information

 • Maximal flexibilitet tack vare en 360° vridbar borr- och stämppelare.
 • Snabb montering och demontering tack vare det innovativa teleskopklämsystemet.
 • Problemfritt utförande av sneda hål tack vare den intelligenta konstruktionen.

STARTEC XP-P

Maximal profilhållbarhet vid verktygsslipning.

Med produktserien STARTEC HP har Tyrolit sedan länge kunnat uppfylla kundernas krav på prestanda och kvalitet. Den nya serien STARTEC XP-P erbjuder förbättrad profilhållbarhet vid tillverkning av verktyg i HSS och HM. Med hjälp av moderna råvarukombinationer och beprövade tillverkningsprocesser kan vi säkerställa att våra kunder når optimal kvalitet på sina verktyg.

Borrstativ DRA400 I DRU400

Kärnborrning upp till 400 mm diameter

Proffskärnborrsystemet med otaliga användningsmöjligheter. DRA400 och DRU400 är proffskärnborrsystemen med otaliga användningsmöjligheter. Det optimerade stödet med stabil rullstyrning garanterar en exakt borrning. Det beprövade snabbkopplingssystemet ModulDrill™ möjliggör snabb och säker montering av borrmotorer. Dessutom ökar en centrumindikator, en vinkelindikator och en tvåstegsmatningskuggväxel användarvänligheten och sparar viktig arbetstid. Den kompakta lättviktskonstruktionen för enkel transport, montering och demontering kompletterar systemet. Mer information Mindre information

 • Rullstyrning med lågt slitage och som utan problem ställs in och byts ut.
 • Enkelt att borra sneda hål med hjälp av vinkelindikatorn.
 • DRA400 med pluggfot av stål. DRU400 vakuumfäste för borrning utan fastsättning med plugg.

STARTEC XP-P

Koppslipskivor för universalanvändning vid verktygsframställning

Med produktserien STARTEC XP-P erbjuder TYROLIT maximal prestationsförmåga och optimal verktygskvalitet vid spårslipning. Produktsortimentet kommer inom kort att utökas med nya former och specifikationer för bearbetning av mellanytor och stjärngeometrier på spåningsverktyg i hårdmetall. Ett innovativt bindningssystem, anpassade diamantkvaliteter och ny framställningsteknik garanterar största möjliga kantstabilitet, låg slipkraft och optimal ytkvalitet på det slipade verktyget.

 • Maximal kantstabilitet
 • Låg slipkraft
 • Systemlösning
 • Extra snabb tillgänglighet

Borrstativ DRA500 elektrisk

Kärnborrning upp till 500 mm diameter

Maximal stabilitet och borreffekt för högsta krav. DRA500, ett borrstativ för maximal stabilitet och högsta krav vid borrning. Det beprövade snabbkopplingssystemet ModulDrill™ möjliggör snabb och säker montering av borrmotorer. Med en förlängningsbar borrpelare kan även långa genomföringshål göras utan problem. Kombinerad användning med Tyrolit Hydrostress vajersågar och hydraulisk utrustning kan lätt utföras tack vare den modulära uppbyggnaden. Mer information Mindre information

 • Borrpelarförlängningar från 230 till 910 mm.
 • Högsta lastförmåga tack vare borrpelarens extra breda kuggning av hög kvalitet.
 • ModulDrill ™ distansplatta för borrningar upp till diameter 500 mm.

STARTEC PG-1

Slipverktyg till utvändig högavverkande rundslipning

TYROLIT har tagit fram produktserien STARTEC PG-1 med innovativ grov- och finslipning till framför allt skalslipning, peel grinding, av verktygsråämnen i hårdmetall. Slipskivan till grovslipning tillverkas med en extra hållfast metallisk bindning. På så sätt garanteras en väldigt ekonomisk och säker arbetsprocess. Slipskivan till finslipning kan tillverkas med antingen stabila keramik- eller metallbindningar. På så sätt går det att jämna till även större borttagningsvariationer efter grovslipning och få högsta möjliga ytkvalitet.

 • Maximal skärförmåga
 • Lägre ljudnivå vid slipning
 • Litet slipskiveslitage
 • Extra snabb tillgänglighet

Borrstativ DRA500 hydraulisk

Kärnborrning upp till 500 mm diameter

Ekonomisk borrning med hydraulisk borr- och matningsmotor. DRA500, ett borrstativ för maximal stabilitet och högsta krav vid borrning. Det beprövade snabbkopplingssystemet ModulDrill™ möjliggör snabb och säker montering av borrmotorer. Med en förlängningsbar borrpelare kan även långa genomföringshål göras utan problem. Kombinerad användning med Tyrolit Hydrostress vajersågar och elektrisk utrustning kan lätt utföras tack vare den modulära uppbyggnaden. Mer information Mindre information

 • Tidsbesparande montering av borrmotorn med snabbkopplingssystemet ModulDrill™.
 • Steglös reglering av borrning med hjälp av kraftfull hydraulmatning.
 • Maximal stabilitet genom den massiva dubbla pelarbakåtstagningen.

STARTEC MT-1

Precisionsslipskivor för framställning av högprecisionsmikroverktyg

I produktserien STARTEC MT-1 erbjuder TYROLIT systemlösningar som rymmer högprecisionsslipverktyg och specialdesignade skärpskivor. Diamantkvaliteten skräddarsys utifrån slipprocess och garanterat tillsammans med en innovativ bindningskomposition lägre slipkraft och hög kanthållfasthet. På så sätt minimeras kassationer och de slipade detaljerna får optimal kvalitet.

 • Låg slipkraft
 • Maximal kanthållfasthet
 • Enkel profilering

Borrstativ BC-2 elektrisk

Kärnborrning upp till 1 000 mm diameter

Idealisk för borrning av stora hål. BC-2 lämpar sig perfekt för borrning av stora hål upp till 1 000 mm. Kombinerad användning med Tyrolit Hydrostress vajersågar och hydraulisk utrustning kan lätt utföras tack vare den modulära uppbyggnaden. Tvåpelarstyrningen och en tvåstegs-matningskuggväxel möjliggör ett användarvänligt arbete genom den lätta konstruktionen. Ett stort urval borrtillbehör kompletterar sortimentet. Mer information Mindre information

 • Hög stabilitet och låg vikt tack vare tvåpelarstyrningen.
 • Borrhålsdiameter upp till 1 000 mm med ModulDrill™-distansbrickor.
 • Lättare borrning tack vare tvåstegsmatningskuggväxel i=1:2 och i=1:9.

STRATO ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Tyrolit är marknads- och teknikledande på området högporösa slipskivor till djupslipning. Med produktserien STRATO har TYROLIT kunnat höja ribban ytterligare när det gäller såväl kvalitet som prestanda. I och med lanseringen av STRATO ULTRA finns nu nästa generation plan- och djupslipverktyg ute på marknaden. Framför allt inom turbinindustrin innebär användningen av STRATO ULTRA att kostsamma slipverktyg med sintrad aluminiumoxid kan bytas ut utan negativ inverkan på prestanda. Skivor av sintrad aluminiumoxid innebär kraftigt slitage på skärpverktyg och leder till reducerad livslängd för skärpverktyget. TYROLIT erbjuder profilerade slipverktyg till våra kunder. Enkla kantprofiler eller förprofileringar skräddarsydda till kunden kan beroende på profildjup avsevärt minska ställtiden (förprofileringstiden) och det slitage denna medför på skärpverktyget. Mer information Mindre information

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd
 • Godkänd för användning upp till 63 m/s

Borrstativ BC-2 hydraulisk

Kärnborrning upp till 1 000 mm diameter

Ekonomisk borrning med hydraulisk borr- och matningsmotor. BC-2 lämpar sig perfekt för borrning av stora hål upp till 1 000 mm. Kombinerad användning med TYROLIT Hydrostress vajersågar och elektrisk utrustning kan lätt utföras tack vare den modulära uppbyggnaden. Tvåpelarstyrningen och en tvåstegs-matningskuggväxel möjliggör ett användarvänligt arbete genom den lätta konstruktionen. Ett stort urval borrtillbehör kompletterar sortimentet. Mer information Mindre information

 • Reducerarmar möjliggör hål med en diameter upp till 1 000 mm.
 • Effektiv borrning med hydraulisk matning.
 • Hög stabilitet och låg vikt tack vare tvåpelarstyrningen.

VIPER ULTRA

Keramiskt bundna slipskivor för plan- och djupslipning.

Med VIPER ULTRA sätter TYROLIT en ny standard på djupslipningsområdet. Det patenterade bindningssystemet VIPER ULTRA ger en mer kontrollerad inbindning vilket skapar en mantling kring kornytan och därmed märkbart bättre kornbindning.

 • Kortare sliptider
 • Väsentligt högre profilhållbarhet
 • Kall slipyta
 • Ökad livslängd

CENTURIA

Fenoplastbundna slipverktyg för sidoslipning

Genom produktserien CENTURIA kan TYROLIT erbjuda en komplett uppsättning konventionella, fenoplastbundna verktyg för planslipning. Flera olika planslipningsprocesser används för att rationellt framställa detaljer med höga krav beträffande jämnhet, planparallellitet och ytkvalitet. Antingen bearbetar man båda plansidorna samtidigt (så kallad dubbelsidig planslipning) eller en sida i taget med enkelskivor, segment, ringar eller skålar. Komponenterna framställs ofta i stora volymer, vilket även ställer höga krav på processtabilitet. Mer information Mindre information

 • Jämn slipprocess även vid långa driftcykler
 • Kall slipning (utan slipbrand)
 • Slipverktyg med lång livslängd

CENTURIA M, MP

Fenoplastbundna slipkoppar för planslipning av koniska valsar

TYROLITs produktserie CENTURIA M, MP innehåller specialprodukter för planslipning av koniska valsar. Slipkopparna är utformade med flera zoner, så att grov- och finslipningen kan genomföras rationellt i en enda arbetsprocess. Den grövre innerzonen erbjuder hög avverkningsförmåga, medan den finare ytterzonen ger en väldigt fin ytkvalitet på de koniska valsarnas plana ytor. Mer information Mindre information

 • Slipverktyg med lång livslängd
 • Hög ytkvalitet

COLUMBIA

Keramiskt bundna slipverktyg för invändig rundslipning

COLUMBIA slipskivor från TYROLIT täcker upp den tekniska luckan mellan slipverktyg i smält aluminiumoxid och superslipmedel. De här produkterna med sintrad aluminiumoxid och ett speciellt anpassat bindemedel kommer till sin rätt framför allt vid tillämpningar som invändig rundslipning och gör det möjligt att uppnå en helt ny prestanda.

 • Bästa resultat vid invändig rundslipning
 • Bästa möjliga lönsamhet
 • Högsta processäkerhet

GENIS ROLL STAR

CBN-SLIPSKIVA FÖR VALSSLIPNING

TYROLIT har tagit fram en ny generation av slipskivor med CBN-belag och ett innovativt material i slipskivekroppen. Med nya GENIS ROLL STAR är det för första gången möjligt att bearbeta mycket hårda valsar på ett ekonomiskt lönsamt sätt med kortare sliptider och förbättrade ytresultat. Det nya materialet i GENIS ROLL STAR slipskivekropp är vibrationsdämpad och kan kasseras när slipbelag är förbrukat. Mer information Mindre information

 • Slipning av mycket hårda material
 • Fungerar i det flesta valsslipmaskiner
 • Högre processäkerhet
 • Universell användning

CSS ROLL STAR

Valsslipning i ny tolkning

På grund av värmesprickor, förslitning och nötning i valsytan måste valsarna slipas med jämna mellanrum. Valsslipning är ett speciellt förfarande med utvändig rundslipning. Det används i bleckvalsverk och vid tillverkning av valsar. Med CSS-RS erbjuder TYROLIT det optimala slipverktyget till den här slipprocessen.

 • Sänker kostnaden – höjer prestandan
 • Möjliggör maximala brukstider
 • Minskar sliptiderna
 • Garanterar bästa möjliga ytkvalitet
 • Universell användning på alla slags valsverksmaterial och valsverkstyper

CSS WIRE ROLL

Lösning för slipning av trådvalsar i hårdmetall

Vår "kaliber" när det gäller slipning av trådvalskaliber heter CSS WIRE ROLL, och är marknadens hittills bästa lösning. En helhetslösning som innehåller verktygen för profilering av slipskivorna samt öppningsbrynen för att frigöra slipkornen.

 • Lång livslängd
 • Hög profilhållbarhet
 • Ökad processäkerhet
 • Komplett system i TYROLIT-kvalitet

CSS CENTERLESS

Din partner inom centerless-slipning

TYROLIT erbjuder ett komplett sortiment med slipskiva och skärpverktyg. Genom kontinuerlig produktutveckling kan vi garantera högsta möjliga avverkning för varje slipprocess, snäva toleranser och ytor av högsta kvalitet.

 • TYROLIT erbjuder ett komplett system (slipskiva och skärpverktyg)
 • Kortare processtider
 • Maximala uttag
 • Mindre skärpningsutrymmen
 • Maximal koncentricitet och formnoggrannhet

CSS REGULATOR

Reglerskiva till centerless-slipning

Centerless-slipning är en komplicerad slipprocess. Det krävs dels en bra slipskiva och rätt inställningar, dels en tillförlitlig reglerskiva för att uppnå en stabil slipprocess. CSS REGULATOR uppfyller de här kraven när det gäller alla former av centerless-tillämpningar.

 • Hög profilhållbarhet och lång livslängd
 • God friktionskoefficient

CSS ULTRA

Slipverktyg för utvändig rundslipning och gängslipning

Med CSS ULTRA har TYROLIT lyckats utforma en slipskiva med hållbar mikroarkitektur genom att använda nya, exklusiva komponenter och innovativ sintringsteknik. På så sätt kan slipkornet vid dynamisk användning utsättas för väsentligt högre belastning utan att slitas ner i förtid. Förbättringarna leder till maximal profilhållbarhet med minsta möjliga slitage.

 • Optimal profilhållbarhet
 • Kall slipning (utan slipbrand)

COOL CUT

Plastbundna slipverktyg för knivindustrin

Lämplig till slipverktyg avsedda för slipning av knivar, skålslipning och ryggslipning. COOL CUT passar till skärverktyg av alla slag: Köks- och fickknivar i smidesdesign eller stansad plåt, skalpeller och rakblad, rakknivar, trädgårdssaxar, pappersknivar.

 • Kall slipyta
 • Självskärpande
 • Miljövänlig
 • Tvåskiktsskivning är möjlig
 • Bindningsfärger

Cool-Cut-slipverktyg

Flexibla slipverktyg i plastbindning

Plastbundna slipverktyg för slipning, skärpning och polering av skärverktyg som operationsknivar och saxar.

 • Kallslipande
 • Lång livslängd

SKYTEC XD-1

X-trem hållbarhet hos diamanterna ger maximal effekt vid bearbetning av PKD och PCBN

"Slipkornet gör hela jobbet i slipprocessen." Den här centrala tanken har i stor utsträckning präglat utvecklingen av SKYTEC XD-1. Produktserien SKYTEC XD-1 kännetecknas dessutom av ett ovanligt stort antal diamantkorn, inbäddade i en specialdesignad bindning för just detta ändamål. Resultatet är imponerande slipeffekt och lång livslängd. Mer information Mindre information

 • Kortare sliptider
 • Maximal livslängd
 • Skärkanter av hög kvalitet

SKYTEC BASIC+

Slipverktyg för periferislipning av vändbara skärplattor i PKD och PCBN

För kostnadseffektiv tillverkning av vändbara PKD- och PCBN-skärplattor erbjuder TYROLIT produktserien SKYTEC BASIC+. Denna beprövade serie står för exakt geometri och minimal kantskårighet. Lösningen bygger på ett bindningssystem med ökad porositet i basenheten. Mer information Mindre information

 • Högre skärförmåga
 • Lagersortiment
 • Minimal kantskårighet
 • Produktivitetsökning

SKYTEC BOLT

Metallbundet diamantslipverktyg till PowerGrind-processen

Den innovativa metallbindningen i SKYTEC BOLT har tagits fram speciellt för den patenterade Agathon PowerGrind-processen. Tack vare gnisterosion möjliggörs kontinuerlig och samtidig skärpning och rengöring under slipprocessen. SKYTEC BOLT erbjuder maximalt spånutrymme och en permanent, skäreffektiv slipskivetopografi, vilket ger särskilt ekonomisk bearbetning av vändskär.

 • Friskärande
 • Minimal skårighet
 • Kortare sliptid

SOLOTEC

Slipverktyg för periferislipning av vändskär i hårdmetall och cermet

I synnerhet när det gäller periferislipning av vändskär i hårdmetall eller cermet erbjuder produktserien SOLOTEC från TYROLIT en perfekt lösning. Till tillämpningarna används flera olika, nyutvecklade bindningssystem med optimerad hållfasthet och ökad porositet. I kombination med nya diamantkvaliteter kan man framställa högpresterande slipverktyg som ger en bättre slipprocess och samtidigt höjer kvaliteten på arbetsstycket.

 • Hög avverkningsförmåga
 • Lägre slipkraft
 • Universell användning
 • Systemlösning

PREMIUM*** Våtborrkronor

CDL*** | med TGD®-teknik (från Ø 47 mm)

Borrmotorer upp till 3 kW | Mjuk till medelhård betongballast. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Mycket hög, konstant effekt, universell användning och problemfri kärnborttagning. Segmenterad borrmaskin från en diameter på 47 mm med TGD®-teknik och ny segmenthöjd på 11,3 mm. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Konstant hög skäreffekt och märkbart lugn gång
 • Mycket lång livslängd.

Konventionella slipskivor till spårslipning

Till HSS-verktyg

Vid slipning av spår ligger fokus på att uppnå exakt geometri och optimal hårdhet på verktygets skärkant. Med de tillförlitliga spårslipskivorna från TYROLIT uppfylls de här kraven på ett optimalt sätt med maximal matningshastighet kombineras med kall slipning. Resultatet är dramatiskt sänkta bearbetningskostnader och arbetsstycken av högre kvalitet.

 • Universalanvändning i alla spårslipmaskiner som t.ex. Junker, Gühring, Haux osv.
 • Kortare sliptid tack vare en högre matningshastighet
 • Minimal termisk belastning på arbetsstycket
 • Hög profilhållbarhet

PREMIUM*** Våtborrkronor

CDL***-C2 | med TGD®-teknik (från Ø 82 mm)

Borrmotorer upp till 3 kW | Mjuk till medelhård betongballast. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Mycket hög, konstant effekt, universell användning och problemfri kärnborttagning. Segmenterad borrmaskin från en diameter på 82 mm med TGD®-teknik och ny segmenthöjd på 11,3 mm. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Konstant hög skäreffekt och märkbart lugn gång
 • Mycket lång livslängd.

PREMIUM*** Våtborrkronor

CDM*** | med TGD®-teknik (från Ø 82 mm)

Borrmotorer över 3 kW | Medelhård till hård betongballast. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Mycket hög, konstant effekt, universell användning och problemfri kärnborttagning. Segmenterad borrmaskin från en diameter på 82 mm med TGD®-teknik och ny segmenthöjd på 11,3 mm. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Konstant hög skäreffekt och märkbart lugn gång
 • Mycket lång livslängd.

Brynings- och superfinishstenar

Keramiskt bundna och fenoplastbundna verktyg för brynings- och superfinishslipning

Brynings- och superfinishstenar tillverkas vanligtvis med konventionella slipmedel (korund och kiselkarbid). Men TYROLIT tillverkar även dessa verktyg med superslipmedel (diamant och CBN). Brynings- och superfinishstenar används till komponenter som ställer extra höga krav på ytkvalitet och ytgeometri. Det innebär även högre krav på brynings- och superfinishstenarna. Mer information Mindre information

 • Hög och jämn kvalitet
 • Hög avverkningstakt
 • Hög ytkvalitet

SKI & BOARD

Slipverktyg med keramikbindning för skidindustrin

Slipverktyg med öppna porer avsedda för bearbetning av glidytor. Det speciella är möjligheten att bearbeta beläggningar i plast och kanter i stål i en och samma arbetsprocess. Dessutom ger slipskivor en mycket jämnare beläggningsyta (glidyta) än slipband.

 • Självskärpande
 • Kall slipyta

PREMIUM*** Våtborrkronor

CDXH***

Borrmotorer på över 3,5 kW. Hårda till mycket hårda betongballaster. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Universell användning och problemfri kärnborttagning. Nya segmenthöjder på 11,3 mm för lång livslängd. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Mycket lång livslängd
 • Hög och jämn skäreffekt.

THERMO

Elastiskt bundna slipverktyg för termoglasindustrin

Egenutvecklade slipverktyg för borttagning av metallskikt på isoleringsglas. Kan även användas till olika maskinsystem, t.ex. handverktyg.

 • Dämpningseffekt
 • Våt- och torrslipning
 • Kärna
 • Självskärpande

PREMIUM*** Våtborrkronor

CDXM***

Borrmotorer på över 3 kW. Medelhård till mycket hård betongballast. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Universell användning och problemfri kärnborttagning. Nya segmenthöjder på 11,3 mm för lång livslängd. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Mycket lång livslängd
 • Hög och jämn skäreffekt.

DIAMANT

Diamantslipringar till elektronikindustrin

Diamantslipverktyg för WAFER-bearbetning (kisel) inom halvledarindustrin. För ett optimalt resultat rekommenderar vi slipverktyg med diamant i fenoplast- och keramikbindningssystem.

 • Kall slipyta
 • Hög ytkvalitet

PREMIUM*** Våtborrkronor

CD840***

Borrmotorer på över 3 kW. Mjuk till medelhård betongballast. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Universell användning och problemfri kärnborttagning. Ny segmenthöjd på 11,3 mm för lång livslängd och ny segmentgeometri för hög spånavskiljning. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Mycket lång livslängd
 • Högre spånavskiljning
 • Hög och jämn skäreffekt.

Diamantslipverktyg

För bearbetning av tekniska keramikkomponenter

TYROLIT har ett brett sortiment för bearbetning av keramikkomponenter. Beroende på användningsområde används olika bindningssystem med optimerad effekt i kombination med nya diamantkvaliteter.

 • Lågt skivslitage
 • Hög avverkningsförmåga
 • Låg slipkraft

PREMIUM*** Våtborrkronor

CD640***

Borrmotorer på upp till 3 kW. Medelhård till mycket hård betongballast. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Universell användning och problemfri kärnborttagning. Ny segmenthöjd på 11,3 mm för lång livslängd och ny segmentgeometri för hög spånavskiljning. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Mycket lång livslängd
 • Högre spånavskiljning
 • Hög och jämn skäreffekt.

DIAMANT

Diamantslipstift till elektroniska komponenter

Samtliga slipverktyg är utrustade med diamant i galvaniska bindningssystem.

 • Fenoplastbundna: för hög skärförmåga i hårda råmaterial
 • Metallbundna: Lång livslängd
 • för hög mätnoggrannhet

PREMIUM*** Våtborrkronor

CD660***

Borrmotorer på upp till 2,5 kW. Mjuk betongballast. Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Universell användning och problemfri kärnborttagning. Ny segmenthöjd på 11,3 mm för lång livslängd och ny segmentgeometri för hög spånavskiljning. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Mycket lång livslängd
 • Högre spånavskiljning
 • Hög och jämn skäreffekt.

DIAMANT + CBN

Diamant- och CBN-slipverktyg för medicintekniska tillämpningar

Tyrolit erbjuder diamantslipverktyg i specialutförande och särskilda utföranden för bearbetning av höftleder (arbetsstycken i keramik) och CBN-slipverktyg i särskilda utföranden för bearbetning av höftledskulor i stål och legeringar.

 • Lång livslängd
 • Tunna stödbelägg

STANDARD** Våtborrkronor

CDL**

Borrmotorer upp till 3 kW | Mjuk till medelhård betongballast. Detaljer: Kvalitetsverktyg för daglig användning. Borrhastighet och livslängd i perfekt avstämning. Universell användning, tillförlitlig kvalitet. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Kvalitetsverktyg för daglig användning

DIAMANT + VIB Star TK

Diamantslipverktyg med VIB-Star-kropp för tekniska keramikkomponenter

Diamantslipverktyg med dämpande kompositkropp för bearbetning av väldigt hårda arbetsstycken samt tekniska keramikkomponenter. Raka diamantslipverktyg med keramikbindning för bearbetning av keramikkomponenter måste vara extra dämpade. Därför erbjuds VIB STAR bara i vissa storlekar och på beställning.

 • Dämpning + låg vikt
 • Förbättrad ytkvalitet
 • Längre livslängd
 • Förbättrat G-värde

STANDARD** Våtborrkronor

CDM**

Borrmotorer över 3 kW | Medelhård till hård betongballast. Detaljer: Kvalitetsverktyg för daglig användning. Borrhastighet och livslängd i perfekt avstämning. Universell användning, tillförlitlig kvalitet. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Kvalitetsverktyg för daglig användning

ELASTIC

Elastic för slipning av skidkanter

Vi har utvecklat ELASTIC-slipverktygen med plastbindning speciellt för bearbetning av stålkanter. Utförandet med sliphuvud används av skidåkare för att slipa stålkanterna på skidornas sidor.

 • Kall slipyta
 • Självskärpande
 • Kärna

STANDARD** Våtborrkronor

CDM** med tunn vägg

Medelhård till hård betongballast. Kvalitetsverktyg för daglig användning. Borrhastighet och livslängd i perfekt avstämning. Universell användning, tillförlitlig kvalitet. 2,0 mm segmentbredd upp till diameter 121 mm och 2,5 mm segmentbredd från diameter 131 mm.

 • Kvalitetsverktyg för daglig användning

ELASTIC

Elastic för klockindustrin

Elastiskt bundna slip- och polerverktyg för bearbetning av finmekaniska komponenter. Används framför allt till finmekanik inom klock-, glasögon- och smyckesindustrin. Våra ELASTIC-slipverktyg är avsedda för flerskiktiga tillämpningar och används för att avgrada, effektslipa, finslipa och polera finmekaniska komponenter.

 • Stor anpassningsförmåga (elastiska)
 • Våt- och torrslipning
 • Stort urval av kornstorlekar
 • Bindningsutföranden

BASIC* Våtborrkronor

B1*

Borrmotorer på upp till 2,5 kW. Mjuk betongballast. Kvalitetsverktyg för daglig användning. Nya segmenthöjder på 11,3 mm för längre livslängd. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

 • Kostnadseffektiv prestanda och livslängd
 • Universell användning.

ELASTIC CENTERLESS-SKIVA

Slipskiva i Elastic-bindning för centerless-slipning av koniska valsar

Till centerless-slipning av koniska valsar användas en profilerad justeringsbricka i stål. För att valsarna ska kunna drivas på ett säkert sätt krävs en viss elasticitet i slipskivan. TYROLITs centerless-skiva i Elastic-bindning har visat sig passa utmärkt till den här uppgiften.

 • Hög profilhållbarhet och lång livslängd
 • God friktionskoefficient

PREMIUM*** Torrborrkronor

DDL***-RM | med TGD®-teknik

Torrborrkronor med TGD®-teknik är i kombination med borrmotorn DME19DP*** den perfekta lösningen för torrborrning med stativ i armerad betong.

 • Konstant hög skäreffekt och märkbart lugn gång
 • Mycket lång livslängd.

PREMIUM*** Torrborrkronor

DDL***-HH | med TGD®-teknik

De nyutvecklade PREMIUM***-kärnborrarna imponerar på flera punkter. Med TGD®, en av TYROLITs egenutvecklade, unika tekniker för optimerad kornfördelning.

 • Konstant hög skäreffekt, mycket lång livslängd och märkbart lugn gång
 • Mycket lång livslängd.

Elastic-slipverktyg för bearbetning av implantat/proteser

Flexibla Elastic-slipverktyg i plastbindning.

Finslipning, avgradning och förpolering av kiselkarbid i plastbindning.

 • Anpassar sig i hög grad efter konturerna
 • Kan användas för att få fram en rad olika ytstrukturer (med matt eller polerad yta)

Elastiska metallavskiktningsverktyg

Elastic-slipskivor för borttagning av metalliserade komponenter på keramik

Diamantslipstift i galvanisk bindning och Elastic-slipverktyg i plastbindning.

 • Flexibla
 • Lång livslängd
 • Kan förses med självhäftande folie

PREMIUM*** Torrborrkronor

DDL*** | med TGD®-teknik

PREMIUM*** torrborr har många fördelar. Tack vare den patenteraden productionsmetoden på dom bara 3 mm tjocka segmenten, en märkbar viktredusering och snabbskärande borr garanterar lättare arbete och mindre damm.