1988

1988

Metallbundna oscillerande segment revolutionerar polering av granit och leder till ökad produktivitet och sänkta kostnader
1990

1990

TYROLIT uppfinner metallbundna profileringsverktyg med sluten kant för slipning av granit på CNC-maskiner
1991

1991

TYROLIT utvecklar en sågvajer för granitstenbrott som är marknadsledande än i dag.
1995

1995

Kalibreringsvalsar på satellithuvud sätter en ny standard inom stenindustri och keramisk industri
2006

2006

WINNER CNC-polerskivor levererar för första gången en perfekt kantyta utan ytterligare manuell polering
2010

2010

TYROLIT producerar som första företag högvärdiga diamantverktyg för slipning av fordonsglas i 30 m/min
2014

2014

Med nya HALO-produktserien lanserar TYROLIT ett banbrytande koncept för kantslipning av fordonsglas.
2018

2018

Det innovativa TYROLIT-brynet SAVA-ACTIVE har utformats för att öka kvaliteten och effektiviteten hos diamantskivor för slipning av glas inom fordonsbranschen.